Följ oss

Nyheter

Världens billigaste fond?

Publicerad

den

Världens billigaste fond?

Kanadensiska ETF-utgivaren Horizons bestämmer sig för att ta upp kampen på ETF-marknaden genom att lansera världens billigaste fond. Redan för fem år sedan lanserades Tyler Anderson/National PostHXT och var då den billigaste börshandlade fonden i Kanada, och satte trenden för den nya vågen av avgiftsstrukturer på den kanadensiska ETF-marknaden. Det ledde också till att redan existerande börshandlade fonder sänkte sin driftskostnadsstruktur.

Horizons ETFs Management (Canada) Inc har nu återtagit rätten att kunna säga att företaget har den billigaste ETFen på den kanadensiska marknaden. Från och med den 1 oktober kommer den årliga driftskostnadsprocenten på bolagets ledande aktie-ETF Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (ticker HXT) att ligga på 0,03 procent, en sänkning från den tidigare nivån på 0,05 procent. Horizons ETFs Management (Canada) Inc har lovat att den nya driftskostnadsprocenten kommer att kvarstå till åtminstone den 30 september 2016. Därmed är HXT den billigaste kanadensiska aktie-ETFen i världen. Det är också sannolikt världens billigaste fond, eller i alla fall en av de billigaste i världen.

Vanguard och iShares erbjuder också låga kostnader på sina ETFer

Efter lanseringen av HXT i september 2010 sänkte Vanguard förvaltningskostnaden på sin ETF VCE till 0,05 procent i november 2011 och sin ETF VCN i augusti 2013. iShares genomförde en avgiftssänkning på sin börshandlade fond XIC i mars 2014 och BMO sänkte driftskostnadsprocenten på sin ETF ZCN under april 2014.

HXT är en syntetisk ETF, det vill säga denna börshandlade fond använder en så kallad Total Return Swap struktur som inte kräver inköp av de underliggande värdepapperen i indexet, vilket minskar portföljförvaltningskostnader i förhållande till ETFer som som fysiskt replikerar varje innehav i ett index. Investerare och finansiella rådgivare använder också HXT för att få en skatteeffektiv exponering mot kanadensiska aktier. Detta är möjligt då eftersom swappen ger en totalavkastning baserat på indexutvecklingen men inte betalar en skattepliktig utdelning.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.