Följ oss

Nyheter

Vad har fågelskådning med börsen att göra?

Publicerad

den

Vad har fågelskådning med börsen att göra

Teorin som ofta brukar benämnas Black Swan Theory, eller Theory of Black Swan Events, brukar oftast beskriva en händelse som är av överraskande karaktär, en som dessutom har en betydande inverkan på någonting, till exempel på börsen.

Teorin har beskrivits av Nassim Taleb, prop trader på Wall Street, matematiker, professor vid Oxford University och Polytechnic Institute of New York University och före detta hedgefondsförvaltare, so under åren 2007 till 2010 gjorde sig en förmögenhet på det han kallar för ”svarta svanar”. Hans bok om svarta svanar beskrivs av Sunday Times som en av de tolv viktigaste böckerna sedan Andra Världskriget.

Varnade för finansiella kriser

Taleb kritiserade finansbranschen och varnade för finansiella kriser, därefter gjorde han sig en förmögenhet på den ekonomiska krisen 2007-2010 med sin egen hedgefond som han startade upp efter det att han tröttnat på att arbeta som trader. Taleb förespråkar vad han kallar för ett svart-svan-robust-samhälle, ett samhälle som klarar av att förutsäga svåra händelser som till exempel förra veckans jordbävning i Japan och krisen i Nordafrika. Han arbetar ofta efter en arbetsmetod som närmast kan beskrivas som ett stokastisk mixtrande, där han använder sig av experiment och faktasamling istället för en top-down inriktad forskning.

Vad är då en så kallad svart svan, ja utom det mest uppenbara, nämligen en sjöfågel? Hur har fågelskådning med börsen att göra och hur kan Du som placerare agera på sådana händelser?

Teorin om svarta svanar har utvecklats av Nassim Nicholas Taleb att förklara:

  • Den oproportionerliga roll och stora genomslagskraft, svårförutsägbara och sällsynta händelser som ligger bortom de normala förväntningarna har på historia, vetenskap, ekonomi och teknik.
  • Den icke-beräkningsbarhet av sannolikheten för följdskador sällsynta händelser med hjälp av vetenskapliga metoder (på grund av själva karaktären av små sannolikheter)
  • Den psykologiska bias som gör att människor individuellt och kollektivt blir blinda för osäkerhet och omedvetna om den massiva roll dessa sällsynta fall har i historiska frågor

Till skillnad från de tidigare filosofiska ”svart svan problem” avser ”Black Swan Theory” endast oväntade händelser av stor omfattning och konsekvens och deras dominerande roll i historien. Sådana händelser avser extremt avvikande händelser, som tillsammans spelade en vida större roll än vanliga händelser.

En sällsynt fågel i markerna

Termen ”svarta svanar” är ursprungligen ett latinskt uttryck som anses härstamma från poeten Juvenalis, ”rara avis i terris nigroque simillima cygno”, vilket översatt blir ”en sällsynt fågel i markerna och mycket som en svart svan”. När uttrycket myntades förutsattes att svarta svanar inte existerade, och visar på att vikten av liknelsen ligger i dess analogi med ett bräckligt tankesystem. En uppsättning slutsatser är potentiellt ogjort när någon av dess grundläggande postulat är motbevisas. I detta fall skulle observation av en enda svart svan vara upplösningen av den frasen underliggande logik, liksom alla de resonemang som följde av att den underliggande logiken.

Juvenal’s fras var ett vanligt uttryck i 1600-talets London som ett sätt att beskriva en omöjlighet. Uttrycket härrör från presumtionen om att alla svanar ska vara vita, eftersom alla hittills skådade svanar varit vita.] I detta sammanhang var en svart svan omöjligt eller åtminstone obefintlig.

Så, vad är då en svart svan i dag?

  • Händelsen är en överraskning för observatören.
  • Händelsen har en stor inverkan.
  • Efter den första tillbakablicken, är händelsen rationaliseras med facit i hand som om det kunde ha förväntats.

Såväl jordbävningen i Japan som den politiska oron i Nordafrika kan således anses uppfylla alla dessa tre kriterier.

Så, hur agera för att kunna dra fördel av sådana händelser då? Taleb arbetade som sagt som prop trader på Wall Street, där han handlade främst optioner för sin arbetsgivares räkning, ett arbete som han förefaller ha tagit ganska lätt på eftersom han ibland kunde få för sig att besöka olika museum under börsens öppettider, men trots detta tjänade denne betydande pengar åt både firman och sig själv. Talab hade nämligen satt i system att köpa olik sorters köp- och säljoptioner, gärna sådana som låg långt out-of-the-money, som då var billiga och endast prissattes i cent.

Allt som oftast förföll dessa sedan värdelösa, men inte alltid. De gånger som en händelse som till exempel den japanska jordbävningen inträffade sköt värdet på dessa ”värdelösa optioner” i höjden, och inte bara kompenserade för de förluster som Taleb vanligtvis satt med, men de gav dessutom ett så pass stort överskott att det betalade hans lön – och gav denne en betydande bonus varje år.

Säljoptioner på Nikkei

Huruvida denne satt på säljoptioner på Nikkei eller inte låter vi vara osagt, men med den strategin som denne använt historisk ser vi det inte som omöjligt. Oförutsedda händelser inträffar hela tiden, och de behöver inte vara så pass extrema som förra veckans katastrof i Japan, utan kan helt enkelt vara en omvänd vinstvarning från ett bolag som lämnar sin kvartalsrapport.

Detta har att göra med att en modell av avkastningen på aktiemarknaden kan fånga upp extrema rörelser som Svarta måndagen 1987, men det är sällan som modellen klarar av att uppfatta uppdelningen av marknaderna, något som skedde efter 11 september-attackerna 2001. En fast modell tar således hänsyn till ”kända okända”, men ignorerar det ”okända okända”.

Som kuriosa kan nämnas att det faktiskt finns svarta svanar bland annat Cygnus atratus. Redan 1697 upptäcktes sådana då en nederländsk expedition ledd av upptäcktsresanden Willem de Vlamingh seglade uppför Swan River i västra Australien. I samband med att detta inträffade kom termen att beteckna en upplevd omöjlighet som sedan kunnat bevisas.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BNQP ETC är en satsning på kopparpriset

Publicerad

den

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC), med ISIN DE000PB8R1C7, försöker spåra RICI Enhanced Copper-index. RICI Enhanced Copper-index spårar priset på terminskontrakt på koppar.

Denna ETCs TER (total cost ratio) uppgår till 1,00 % p.a. BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är den största ETC som följer RICI Enhanced Copper-index. Denna ETC replikerar det underliggande indexets prestanda syntetiskt med en swap.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC är en mycket liten ETC med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETC lanserades den 13 oktober 2016 och har sin hemvist i Nederländerna.

Information

ISINDE000PB8R1C7
Securities identification number (German WKN)PB8R1C
BloombergBNQP GY
ReutersBNQP.DE
TypeETC
Entitlement0.00926322
CurrencyEUR
Currency hedgedNo
Roll optimizedYes
LeveragedNo
Physical deliveryNo
Total Return Yes
ExchangeFrankfurt Stock Exchange (Regulated Market – Xetra®), Stuttgart Stock Exchange
Trading periods08:15 am – 20:00 pm
Maturityopen end

Handla BNQP ETC

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBNQP

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetfs Hector McNeil om tillväxt i aktiva ETFer

Publicerad

den

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

HANetfs medgrundare och medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om den betydande trender och tillväxt i aktiva ETFer.

McNeil förklarade att uppkomsten av aktiva strategier är en naturlig utveckling efter framgången med passiva investeringsspårare och smarta beta-tematiska ETFer. Han lyfte fram bekvämligheten med att köpa ETF:er via onlineplattformar och inflytandet från den amerikanska marknaden, där 75 % av nya ETFer är aktiva.

McNeil nämnde att HANetf får allt större förfrågningar om aktiva ETFer, vilket speglar en bredare trend i Europa. Tillväxten på ETF-marknaden förväntas öka exponentiellt, med tillgångar som förväntas öka från 11 biljoner dollar till 30 biljoner dollar globalt inom de kommande fem åren.

McNeil påpekade skattefördelarna med att hålla amerikanska aktier i irländskt hemmahörande ETFer, och betonade en källskatt på 15 % på utdelning jämfört med 30 % i andra jurisdiktioner. Han noterade att attraktionen mot aktiva ETFer också drivs av potentiella alfavinster och det växande intresset från stora kapitalförvaltare i Europa. Till exempel gick Guinness Global Investors nyligen med i HANetfs plattform.

Han nämnde också att strategier sträcker sig över aktie-, ränte- och optionsbaserade produkter.

Fortsätt läsa

Nyheter

C71P ETF en penningmarknadsfond som investerar i korta amerikanska statsskuldsväxlar

Publicerad

den

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) med ISIN IE000GSIFIB0, strävar efter att spåra Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index följer amerikanska dollar denominerade statsobligationer utgivna av det amerikanska finansdepartementet. Tid till förfall: 1-3 månader.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,07 % p.a. Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer Solactive 1-3 månaders amerikanska T-Bill-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar).

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 december 2023 och har sin hemvist i Irland.

Skäl att överväga C71P

Exponering för amerikanska statsobligationer: Genom att investera i kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar kan ETF erbjuda ett mycket likvidt, räntebärande alternativ till kontanter.

Låg volatilitet: ETFen är koncentrerad till löptider på 1-3 månader och syftar till att maximera exponeringen mot kortfristiga statsräntor, vilket kan minska portföljvolatiliteten och hjälpa investerare att spåra rådande marknadsräntor.

ETF-effektivitet: Denna ETF ger exponering mot en korg av kortfristiga amerikanska statsskuldväxlar för bara en kostnadskvot på 0,07 % – allt i en enda affär.

Handla C71P ETF

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating (C71P ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURC71P
London Stock ExchangeGBPCLPP
London Stock ExchangeUSDCLIP

Största innehav

NamnVikt (%)Värdepapperstyp
B 01/25/249.18Treasury Bill
B 02/15/247.67Treasury Bill
B 02/01/247.60Treasury Bill
B 02/08/247.51Treasury Bill
B 01/18/247.29Treasury Bill
B 01/11/247.21Treasury Bill
B 01/04/247.14Treasury Bill
B 01/02/246.97Treasury Bill
B 01/09/246.97Treasury Bill
B 01/16/246.96Treasury Bill

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära