Följ oss

Nyheter

Vad händer med en börshandlad fond efter en omvänd splitt?

Publicerad

den

Vad händer med en börshandlad fond efter en omvänd splitt?

Vad händer med en börshandlad fond efter en omvänd splitt?  Omvända splittar, där flera gamla andelar slåss samman till en ny är vanligt förekommande när det gäller börshandlade fonder som arbetar med hävstång och även inverterade, eller så kallade omvända ETFer. Under oktober 2014 meddelade världens största utgivare av omvända och hävstångs-ETFer, ProShares, att företaget skulle genomföra omvända splittar för inte mindre tio av sina börshandlade fonder. Direxion har meddelat att bolaget skall genomföra omvända splittar för sex av sina hävstångs-ETFer och att bolaget stänger ned inte mindre än fem ETFer. Under hösten meddelade ALPS, iShares och Pimco de kommer att likvidera sammanlagt 26 ETFer. Även XACT har genomfört en omvänd splitt för en av sina ETFer.

Vi är inga varma anhängare av vare sig inverterade ETFer eller börshandlade fonder med hävstång, men de fyller sin funktion om de används på ett riktigt sätt. Hävstångs-ETFer tenderar till att gå snabbt, och med den senaste utvecklingen för guldpriset så är det inte så konstigt att dessa splittar genomförs. Guldbolagen är känsliga för förändringar i guldpriset, och junior bolag, så kallade prospekteringsbolag i synnerhet, de är att betrakta som en option i sig på guldpriset.

Under 2013 genomförde Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Stocks (NYSEArca: NUGT), med en hävstång på 3x omvända splittar vid två tillfällen, den första där fem gamla andelar blev en ny i mars,. Grafen nedan visar utvecklingen för denna börshandlade fond under det andra kvartalet 2013.

NGUT ETF 1

Den omvända splitten hjälpte emellertid inte, så i slutet av juli meddelade Direxion att bolaget skulle genomföra ytterligare en omvänd splitt, denna gång med villkoren tio gamla blev en ny, det vill säga den som ursprungligen hade femtio andelar i JNUG kom att ha kvar en andel i denna börshandlade fond efter genomförandet av de två splittarna. Grafen nedan visar utvecklingen för JNUG efter denna händelse.

NGUT ETF 2

Det är ingen garanti för att JNUG kommer att agera på samma sätt i framtiden, men till dess att guldpriset eller i alla fall fundamenta för prospekteringsbolagen förbättras så är den omvända splitten att betrakta som en artificiell räddningsåtgärd, utan högre guldpriser är sannolikheten för att denna börshandlade fond kommer att behöva göra ytterligare en omvänd splitt mycket sannolik.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.