Följ oss

Nyheter

Vad är XACT Obligation ETF?

Publicerad

den

Vad är XACT Obligation ETF?

XACT Obligation (UCITS ETF) är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering.

Denna ETF är en räntefond, så tillvida att den investerar i obligationer och räntebärande papper. Den årliga förvaltningsavgiften ligger på 0,10 procent och den saknar hävstång.

Denna ETF handlas på Stockholmsbörsen, vilket gör att det går att köpa och sälja andelar dagligen genom sin vanliga bank eller Internetmäklare.

Kundkategori

Det här instrumentet är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga. Målgruppen för det här instrumentet är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ger avkastning, alternativt söker diversifiering i sin portfölj. Det här instrumentet är tänkt för investerare med en medellång placeringshorisont (3-5 år). Kunskap och erfarenhet Investerare i det här instrumentet bör ha grundläggande kunskaper om instrumentgruppen.

En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett välgrundat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentationen om det specifika instrumentet eller fått grundläggande information från distributören. Förmåga att bära förluster Målgruppen för det här instrumentet är investerare vars ekonomiska situation tillåter förlust av hela eller delar av det satsade kapitalet. Instrumentet passar inte investerare som endast placerar i ett eller ett fåtal instrument och vars ekonomiska situation kräver att värdet av det satsade kapitalet bevaras helt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *