Följ oss

Nyheter

V60D ETF försöker leverera långsiktig värdestegring och löpande utdelning

Publicerad

den

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing (V60D ETF) strävar efter att tillhandahålla en kombination av långsiktig kapitaltillväxt med en måttlig inkomstnivå genom att investera i aktier och räntebärande värdepapper, främst genom investeringar i andra kollektiva investeringssystem.

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing (V60D ETF) strävar efter att tillhandahålla en kombination av långsiktig kapitaltillväxt med en måttlig inkomstnivå genom att investera i aktier och räntebärande värdepapper, främst genom investeringar i andra kollektiva investeringssystem.

Fonden eftersträvar en aktivt förvaltad investeringsstrategi där investeringsförvaltaren bestämmer över sammansättningen av fondens portföljinnehav och inte förvaltas med hänvisning till ett jämförelseindex. Men, som närmare beskrivs nedan, förvaltar investeringsförvaltaren fonden genom förutbestämda tillgångsallokeringar till aktier och räntebärande värdepapper genom att använda en kombination av underliggande kollektiva investeringssystem.

Fonden kommer att försöka uppnå sitt investeringsmål genom att få exponering mot en diversifierad portfölj som består av cirka 60 % av värdet av aktier och 40 % av värdet av räntebärande värdepapper, vilket kommer att erhållas i enlighet med centralbankens krav. huvudsakligen via direktinvesteringar i passivt förvaltade börshandlade fonder (”ETF:er”) eller andra kollektiva investeringssystem som följer ett index (tillsammans ”målfonderna”). Portföljens tillgångsallokering kan rekonstrueras och ombalanseras då och då efter investeringsförvaltarens gottfinnande. Målfonderna som fonden investerar i kommer att vara UCITS och kan inkludera andra delfonder i Vanguard Funds plc.

Det är tänkt att fondens indirekta exponeringar, genom sin investering i målfonderna, ska vara mot:

(1) aktier i företag från utvecklade och tillväxtmarknader; och

(2) till räntebärande värdepapper, såsom obligationer, denominerade i flera valutor, från emittenter av både utvecklade och tillväxtmarknader (till exempel globala skulder med investeringsgrad, inklusive statsobligationer, statsrelaterade, företagsobligationer och värdepapperiserade obligationer med fast ränta).

Fondens exponering mot målfonderna är inte avsedd att spegla någon geografisk eller sektoriell fördom. Fonden kommer att försöka indirekt säkra valutaexponeringen utanför EUR inom räntefördelningen av fondens portfölj till EUR, genom att investera i EUR-säkrade andelsklasser i målfonderna.

Fonden kan använda derivat för att minska risker eller kostnader och/eller generera extra intäkter eller tillväxt. Användningen av derivat kan öka eller minska exponeringen mot underliggande tillgångar och resultera i större fluktuationer i fondens nettotillgångsvärde. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt vars värde baseras på värdet av en finansiell tillgång (som en aktie, obligation eller valuta) eller ett marknadsindex.

Beskrivning av Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing följer en Multi-Asset Strategy, World. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing är en liten ETF med tillgångar på 23 miljoner euro under förvaltning. V60D ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Paraplyfonden Vanguard LifeStrategy 60% Equity investerar i olika ETFer världen över. 60 % av fondens tillgångar investeras i aktier från utvecklade och tillväxtmarknader. Resterande 40% är placerade i obligationer. Emittenter kan komma från utvecklade och tillväxtmarknader, men obligationerna är antingen denominerade i eller valutasäkrade till euro.

Handla V60D ETF

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Distributing (V60D ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURVNGD60
Euronext AmsterdamEURV60D
XETRAEURV60D

Största innehav

VärdepapperVikt %
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating19.3%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating19.2%
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating19.1%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF12.2%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating6.9%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating5.6%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating5.5%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating4.1%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating3.2%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating1.9%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating1.2%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating1.0%
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating0.8%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.