Följ oss

Nyheter

U3O8 ETF satsar på att dra fördel av det ökade intresset för uran

Publicerad

den

En ny tjurmarknad för uran är på gång, driven av kapplöpningen mot nettonollutsläpp vilket är något som Sprott Uranium Miners UCITS ETF – Acc (U3O8 ETF) syftar att ge exponering mot.

En ny tjurmarknad för uran är på gång, driven av kapplöpningen mot nettonollutsläpp vilket är något som Sprott Uranium Miners UCITS ETF – Acc (U3O8 ETF) syftar att ge exponering mot.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U3O8) försöker ge investerare ett sätt att investera i kärnkraftens tillväxt genom exponering mot urangruvarbetare. Detta omfattar företag som är involverade i uranindustrin, som spänner över gruvdrift, prospektering, utveckling och produktion av uran.

Fonden har också tillåtelse att investera i enheter som innehar fysiskt uran, uran royalties eller andra tillgångar som inte är gruvdrift.

Förvaltarna tror att dessa företag kan komma att dra nytta av kärnkraftens ökande bidrag till den gröna energiomställningen.

Beskrivning av HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc investerar i aktier med fokus World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,85 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljoner GBP under förvaltning. U3O8 ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför investera i URNM Uranium Miners ETF?

Urangruvarbetare kan vara redo att ta marknadsandelar inom energisektorn: Den globala efterfrågan på el växer snabbt, vilket visar på ett tydligt behov av effektiv, ren och kostnadseffektiv energi. Urangruvarbetare är underrepresenterade över hela energiaktiebranschen, vilket utgör en uppåtriktad potential. Uranbrytning har varit lägre än efterfrågan på reaktorer i decennier, vilket har lämnat ett utbudslucka.

Uran och kärnenergi kan vara avgörande för övergången till ren energi: Kärnenergi är relativt mer tillförlitlig, effektiv, ren, säker och säker än andra energikällor. Med tanke på kapplöpningen mot nettonoll, ändras regeringens politik till förmån för kärnenergi, ett idealiskt komplement till förnybara energikällor.

Ny tjurmarknad för uran är på gång, vilket uppmuntrar gruvföretag och investerare: Befintlig uranförsörjning kanske inte möter framtida efterfrågan, vilket uppmuntrar andra uranköpare att komma in på marknaden. Verksamheten förväntas påskynda inköpen av uran för att säkerställa leveranssäkerhet och pris på lång sikt. Tillgången på sekundära tillgångar av uran har minskat under de senaste åren. Spotpriserna för uran har nyligen stigit, vilket bidrar till att driva en stark och hållbar ekonomi för gruvföretag.

Viktiga risker

Uran- och kärnkraftsindustrin kan påverkas av förändringar i politiken/regeringens reglering, säkerhetsintrång, illvilliga terrordåd eller naturkatastrofer.

Aktiviteter relaterade till gruvdrift/prospektering kan vara kapitalintensiva och kräva betydande skulder för att upprätthålla verksamheten.

Uranföretagens resultat kan vara starkt beroende av det underliggande priset på uran som kan vara volatil.

Uranföretag kan ha små börsvärden och låg likviditet.

Uranföretag kan vara hemmahörande på icke-utvecklade marknader och kan ha valutarisk.

ETFer kan ha unika risker som basrisk och lägre likviditet än förväntat.

Investeringsstrategi

North Shore Sprott Uranium Miners index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, brytning och/eller raffinering av uran.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURU3O8
Borsa ItalianaEURU3O8
London Stock ExchangeGBPURNP
London Stock ExchangeUSDURNM

Största innehav

VärdepapperVikt %
NAC Kazatomprom JSC15.96%
Cameco Corp15.42%
Sprott Physical Uranium Trust11.40%
Paladin Energy Ltd5.10%
Uranium Energy Corp4.67%
Yellow Cake PLC4.54%
NexGen Energy Ltd4.53%
Denison Mines Corp4.05%
Energy Fuels Inc4.03%
CGN Mining Co Ltd3.28%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.