Följ oss

Nyheter

U3O8 ETF satsar på att dra fördel av det ökade intresset för uran

Publicerad

den

En ny tjurmarknad för uran är på gång, driven av kapplöpningen mot nettonollutsläpp vilket är något som Sprott Uranium Miners UCITS ETF – Acc (U3O8 ETF) syftar att ge exponering mot.

En ny tjurmarknad för uran är på gång, driven av kapplöpningen mot nettonollutsläpp vilket är något som Sprott Uranium Miners UCITS ETF – Acc (U3O8 ETF) syftar att ge exponering mot.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U3O8) försöker ge investerare ett sätt att investera i kärnkraftens tillväxt genom exponering mot urangruvarbetare. Detta omfattar företag som är involverade i uranindustrin, som spänner över gruvdrift, prospektering, utveckling och produktion av uran.

Fonden har också tillåtelse att investera i enheter som innehar fysiskt uran, uran royalties eller andra tillgångar som inte är gruvdrift.

Förvaltarna tror att dessa företag kan komma att dra nytta av kärnkraftens ökande bidrag till den gröna energiomställningen.

Beskrivning av HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc investerar i aktier med fokus World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,85 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljoner GBP under förvaltning. U3O8 ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför investera i URNM Uranium Miners ETF?

Urangruvarbetare kan vara redo att ta marknadsandelar inom energisektorn: Den globala efterfrågan på el växer snabbt, vilket visar på ett tydligt behov av effektiv, ren och kostnadseffektiv energi. Urangruvarbetare är underrepresenterade över hela energiaktiebranschen, vilket utgör en uppåtriktad potential. Uranbrytning har varit lägre än efterfrågan på reaktorer i decennier, vilket har lämnat ett utbudslucka.

Uran och kärnenergi kan vara avgörande för övergången till ren energi: Kärnenergi är relativt mer tillförlitlig, effektiv, ren, säker och säker än andra energikällor. Med tanke på kapplöpningen mot nettonoll, ändras regeringens politik till förmån för kärnenergi, ett idealiskt komplement till förnybara energikällor.

Ny tjurmarknad för uran är på gång, vilket uppmuntrar gruvföretag och investerare: Befintlig uranförsörjning kanske inte möter framtida efterfrågan, vilket uppmuntrar andra uranköpare att komma in på marknaden. Verksamheten förväntas påskynda inköpen av uran för att säkerställa leveranssäkerhet och pris på lång sikt. Tillgången på sekundära tillgångar av uran har minskat under de senaste åren. Spotpriserna för uran har nyligen stigit, vilket bidrar till att driva en stark och hållbar ekonomi för gruvföretag.

Viktiga risker

Uran- och kärnkraftsindustrin kan påverkas av förändringar i politiken/regeringens reglering, säkerhetsintrång, illvilliga terrordåd eller naturkatastrofer.

Aktiviteter relaterade till gruvdrift/prospektering kan vara kapitalintensiva och kräva betydande skulder för att upprätthålla verksamheten.

Uranföretagens resultat kan vara starkt beroende av det underliggande priset på uran som kan vara volatil.

Uranföretag kan ha små börsvärden och låg likviditet.

Uranföretag kan vara hemmahörande på icke-utvecklade marknader och kan ha valutarisk.

ETFer kan ha unika risker som basrisk och lägre likviditet än förväntat.

Investeringsstrategi

North Shore Sprott Uranium Miners index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, brytning och/eller raffinering av uran.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURU3O8
Borsa ItalianaEURU3O8
London Stock ExchangeGBPURNP
London Stock ExchangeUSDURNM

Största innehav

VärdepapperVikt %
NAC Kazatomprom JSC15.96%
Cameco Corp15.42%
Sprott Physical Uranium Trust11.40%
Paladin Energy Ltd5.10%
Uranium Energy Corp4.67%
Yellow Cake PLC4.54%
NexGen Energy Ltd4.53%
Denison Mines Corp4.05%
Energy Fuels Inc4.03%
CGN Mining Co Ltd3.28%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Nya iShares obligations ETFer på Xetra: tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged erbjuder investerare tillgång till den brett diversifierade marknaden för amerikanska inteckningssäkrade värdepapper utgivna och garanterade av statligt sponsrade företag som Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Amerikanska värdepapper med fast ränta med en pass-through-struktur har en rating av investment grade och är säkrade av pooler av inteckningar från amerikanska husägare. Genom pass-through-strukturen får värdepappersinnehavare direkt kapitalbeloppet plus ränta från poolerna av bostadslån. Alla värdepapper måste ha en vägd genomsnittlig återstående löptid på minst ett år.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged ger tillgång till den globala marknaden för obligationer denominerade i US-dollar av investeringsklass. Obligationerna med fast ränta är statsobligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Minsta återstående löptid är ett år.

Båda instrumenten använder terminskontrakt för att säkra valutafluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE000EEJLWG10,30 procentUtdelandeBloomberg US Mortgage Backed Securities Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE00093SKUY40,30 procentUtdelandeBloomberg US Aggregate Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

En uranfond, Future of Defense och Bitcoin

Publicerad

den

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

ETF, som fokuserar på små och medelstora uranföretag, är mycket efterlängtad och har skapat stort intresse på sociala medier. Sprott, sponsorn av denna produkt i USA, har sett sin version samla runt 400 miljoner dollar i tillgångar på mindre än ett år.

McNeil förklarade att efterfrågan på denna ETF drivs av ett erkännande av kärnkraftens roll i att tillhandahålla en konsekvent ren energikälla och en tillgångspress som förvärrats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. U308, HANetfs bredare produkt för uranbrytare, var den toppresterande tematiska ETFen i Europa förra året med en avkastning på 45 %.

McNeil lyfte också fram Future of Defense UCITS ETF (ASWC), som drar nytta av nuvarande geopolitiska spänningar. Denna ETF är unik eftersom den inkluderar företag som är anslutna till NATO-medlemmar eller medlemsförbund, som syftar till att dra nytta av ökade försvarsutgifter bland NATO-länderna.

I rampljuset var också ETC Group Physical Bitcoin ETF (BTCE), den mest omsatta kryptospot-ETF i Europa, med tillgångar på 1,3 miljarder dollar. Denna produkt understryker den växande acceptansen och efterfrågan på investeringsalternativ för kryptovaluta i Europa, trots skepsis kring den digitala tillgångsklassen.

McNeil berättade för Proactive att han nyligen deltog i den största årliga ETF-konferensen i Miami Beach, som avsevärt fokuserade på Bitcoin och kryptovaluta ETFer, vilket speglar branschens utveckling och dess hausseartade utsikter mot en framtid värderad till 50 biljoner dollar under det kommande decenniet.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla BTCE ETC

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE ETC) är en börsnoterad kryptovaluta som handlas på Euronext Paris och tyska XETRA.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

ELF5 ETF investerar i europeiska länder utanför Eurozonen

Publicerad

den

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) investerar i aktier med fokus på Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) investerar i aktier med fokus på Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF är en mycket liten ETF med tillgångar på 11 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka Europe ex EMU UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som följer utvecklingen av MSCI Europe ex EMU Index (prisindex). Indexet representerar de utvecklade europeiska aktiemarknaderna uteslutande de länder som ingår i Europeiska monetära unionen.

Investeringsstrategi

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF strävar efter att följa MSCI Europe ex EMU-indexet. MSCI Europe ex EMU-indexet spårar ledande aktier i europeiska länder utanför euroområdet.

Handla ELF5 ETF

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF (ELF5 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURELF5
Stuttgart Stock ExchangeEURELF5
XETRAEURELF5

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

Populära