Följ oss

Nyheter

HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight vinner SFDR Artikel 8-status

Publicerad

den

Förra månaden uppnådde HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE) artikel 8 SFDR-status, på grund av sitt mål att ha en positiv inverkan på miljön och samhället. T3KE strävar efter att ge exponering för de disruptiva teknikföretagen i "Industry 4.0" som förändrar världen genom globala megatrender.

Förra månaden uppnådde HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE) artikel 8 SFDR-status, på grund av sitt mål att ha en positiv inverkan på miljön och samhället. T3KE strävar efter att ge exponering för de disruptiva teknikföretagen i ”Industry 4.0” som förändrar världen genom globala megatrender.

T3KE Subteman
Blockchain
Robotics & Automation
Genomics
Cybersecurity
Future Cars
Digital Entertainment
Cloud Computing
Social Media

T3KE tillämpar också en likaviktsmetodik som viktar alla dess underteman lika för att säkerställa att den fångar tillväxt var den än sker. Det betyder också att mega-cap FAANG tech-aktier inte dominerar portföljen.

Det har gått drygt ett år sedan Europe’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) infördes. Sedan den 10 mars 2021 har fonder som är tillgängliga för investerare i EU klassificerats som artikel 6, 8 eller 9, baserat på deras hållbarhetsmål.

Vanliga UCITS-fonder får en artikel 6-betyg medan artikel 8 är för så kallade ”ljusgröna” fonder som uppvisar hållbara egenskaper. Toppbetyget, artikel 9, är för fonder som strävar efter att aktivt minska koldioxidutsläppen.

T3Kes klassificeras som artikel 8 och två klassificerade som artikel 9 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Detta motsvarar cirka 70 procent av HANetf UCITS-fonder efter antal produkter. Detta kan jämföras med 28 procent inom EUs fondindustri, enligt Morningstar.

Utöver detta är både iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM) och iClima Smart Energy UCITS ETF (DGEN) artikel 9. Företag i CLMA-portföljen är de som direkt möjliggör CO2-undvikande. Samtidigt ger DGEN exponering för företag som möjliggör utveckling av distribuerad energiproduktion.

HANetf’s SFDR Article 9 ETFsKortnamn
iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETFECLM
iClima Smart Energy UCITS ETFDGEN

HANetfs artikel 8-fonder har flera angreppssätt för hållbarhet. Detta inkluderar bäst i klassen screening, uteslutningar/negativ screening och främjande av hållbara investeringsegenskaper. HANetfs Artikel 8 ETFer har en rad strategier inklusive ESG-klassade guldgruvarbetare, ESG-screenad e-handel/teknik, aktivt förvaltade globala aktier och förnybar/ren energi, bland annat.

HANetf’s SFDR Article 8 ETFerKortnamn
HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETF5XYE
HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETFW311
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETFASWE
Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETFDIGI
Global Online Retail UCITS ETFIB0Y
Solar Energy UCITS ETFTANN
Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETFBETS
AuAg ESG Gold Mining UCITS ETFZSG0
Cleaner Living ESG-S UCITS ETFDTOX
HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITS ETFZER0
Saturna Sustainable ESG Equity HANzero™ UCITS ETFASWN
Purpose Enterprise Software ESG-S UCITS ETFSOFT
FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETFFMQQ
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETFT3KE
Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETFELEC

Utöver detta strävar HANetf efter att neutralisera koldioxidutsläpp genom sitt HANzero™-system. HANzero™, i samarbete med South Pole, ger europeiska investerare möjlighet att neutralisera koldioxidutsläppen från sina investeringar. För fonder som använder HANzero™ används en del av totalkostnadskvoten (TER) för att direkt neutralisera portföljens koldioxidutsläpp genom projekt som Topaiyo Forest Conservation i Papua Nya Guinea och Musi River Hydro Plant i Sumatra, Indonesien.

Detta började med HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITS ETF (ZER0), som var Europas första koldioxidkompenserade börshandlade fond. Utöver detta kan investerare också få tillgång till Saturna Sustainable ESG Equity HANzero™ UCITS ETF (ASWN), en aktivt förvaltad ETF som ger tillgång till långsiktig kapitaltillväxt genom företag med robusta ESG-policyer.

HANzero ETFerKortnamn
HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITS ETFZER0
Saturna Sustainable ESG Equity HANzero™ UCITS ETFASWN

Manooj Mistry, HANetfs Chief Operating Officer, hade detta att säga: ”HANetf tror mycket på att tillhandahålla ESG-lösningar till investerare. Världen håller på att vakna upp till farorna från klimatförändringar samt sociala frågor och förvaltningsfrågor och investerare är mycket del av det. Vi är glada över att ha ett så stort antal fonder som klassificeras som artikel 8 eller 9 enligt SFDR och vi kommer att fortsätta att arbeta med våra fondpartners, där så är lämpligt, för att upprätthålla och förbättra ESG-uppgifterna för våra ETF:er.

”Men som en banbrytande ETF-emittent gör vi också mycket mer för att öka fondernas gröna meriter, oavsett om det är genom HANzero™ eller genom att skapa fonder med nya och innovativa metoder för gröna investeringar. Investerare kan också investera i SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2), den första europeiska ETC som förhindrar utsläpp genom att undanhålla koldioxidutsläpp (EUA) från förorenare, eller i The Royal Mint Physical Gold ETC (RM8U), som delvis backas upp av återvunnet guldtackor som är 100 % i överensstämmelse med LBMA:s 2019 riktlinjer för ansvarsfulla inköp.”

Som en white label-plattform har HANetf inte en ”one size fits all”-strategi. Istället har HANetf arbetat med var och en av sina partners för att granska hållbarhetsegenskaperna för varje produkt från fall till fall. Därför har HANetf vissa produkter som kommer att ha ett hållbart mål och andra som inte har det. Detta speglar mångfalden av partners vi arbetar med och mångfalden i det produktsortiment vi erbjuder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Storbritannien planerar att införa kryptolagstiftning inom 6 månader

Publicerad

den

Med kryptotillgångar som blir allt mer mainstream, men ändå i stort sett oreglerade, har myndigheterna kämpat för att hitta en balans mellan innovation och risk. I dag är konkreta lagförslag nära förestående. Den brittiska regeringen avslöjade nyligen sin avsikt att införa omfattande kryptolagstiftning inom de närmaste sex månaderna.

Med kryptotillgångar som blir allt mer mainstream, men ändå i stort sett oreglerade, har myndigheterna kämpat för att hitta en balans mellan innovation och risk. I dag är konkreta lagförslag nära förestående. Den brittiska regeringen avslöjade nyligen sin avsikt att införa omfattande kryptolagstiftning inom de närmaste sex månaderna.

Storbritannien kommer att reglera kryptovalutor inom 6 månader

Den brittiska regeringen har signalerat sin avsikt att införa lagstiftning om kryptovalutor under de kommande sex månaderna. Finansminister Bim Afolami säger att regeringen ”pressar väldigt hårt” för att implementera regler om stable coins och panttjänster för digitala tillgångar inom den tidsramen.

Tillbaka i oktober 2023 tillkännagav Bank of England och Financial Conduct Authority (FCA) omfattande planer för att övervaka kryptovalutasektorn på ett samordnat sätt. Tidsplanen för stablecoin-reglerna indikerade ett samråd om de slutliga reglerna i mitten av 2024 och genomförandet av stablecoin-systemet senast 2025.

Regeringens uttalanden tyder på att den vill påskynda processen med att reglera kryptovalutor inför nästa allmänna val. Att anta lagstiftning om kryptovalutor skulle av den nuvarande administrationen kunna ses som en möjlighet att få politiskt stöd.

Otydlig övergripande regeltidsplan

Medan Afolami angav ett sexmånadersmål för stablecoin och spelregler, är tidslinjen för en bredare kryptolagstiftning fortfarande osäker.

”Det är bara en enorm mängd på gång, så jag vill inte binda mig till det nu”, säger finansminister Bim Afolami.

Genom att meddela att regeringen erkänner både riskerna och möjligheterna med kryptovalutor, avser den att genomföra proportionerlig reglering för att skydda konsumenterna och uppmuntra innovation. Även om kryptovalutaindustrin och investerare utan tvekan kommer att välkomna tydligheten i regelverket, kommer de att hålla ett öga på regeringens förslag för att säkerställa att de nya reglerna ger rätt balans.

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya iShares obligations ETFer på Xetra: tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper

Publicerad

den

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

Två nya börshandlade fonder iShares obligations ETFer från iShares har sedan i fredags kunnat handlas på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt. Dessa nya iShares obligations ETFer på Xetra ger tillgång till ett brett utbud av valutasäkrade USD-obligationer och inteckningssäkrade amerikanska värdepapper.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged erbjuder investerare tillgång till den brett diversifierade marknaden för amerikanska inteckningssäkrade värdepapper utgivna och garanterade av statligt sponsrade företag som Ginnie Mae, Fannie Mae och Freddie Mac. Amerikanska värdepapper med fast ränta med en pass-through-struktur har en rating av investment grade och är säkrade av pooler av inteckningar från amerikanska husägare. Genom pass-through-strukturen får värdepappersinnehavare direkt kapitalbeloppet plus ränta från poolerna av bostadslån. Alla värdepapper måste ha en vägd genomsnittlig återstående löptid på minst ett år.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged ger tillgång till den globala marknaden för obligationer denominerade i US-dollar av investeringsklass. Obligationerna med fast ränta är statsobligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och bostadsobligationer. Minsta återstående löptid är ett år.

Båda instrumenten använder terminskontrakt för att säkra valutafluktuationer mot den amerikanska dollarn.

NamnTillgångs-klassISINFörvaltnings-avgiftUtdelnings-policyReferens- index
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE000EEJLWG10,30 procentUtdelandeBloomberg US Mortgage Backed Securities Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dist)Fixed Income ETFIE00093SKUY40,30 procentUtdelandeBloomberg US Aggregate Bond Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 143 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €14 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

En uranfond, Future of Defense och Bitcoin

Publicerad

den

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

HANetfs grundare och co-VD Hector McNeil anslöt sig till Proactives Stephen Gunnion med nyheten att företaget lanserar Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF under tickern U8NJ på London Stock Exchange och Deutsche Börse (ETR: DB1) denna fredag. Han pratade även om deras NATO-fond, Future of Defense.

ETF, som fokuserar på små och medelstora uranföretag, är mycket efterlängtad och har skapat stort intresse på sociala medier. Sprott, sponsorn av denna produkt i USA, har sett sin version samla runt 400 miljoner dollar i tillgångar på mindre än ett år.

McNeil förklarade att efterfrågan på denna ETF drivs av ett erkännande av kärnkraftens roll i att tillhandahålla en konsekvent ren energikälla och en tillgångspress som förvärrats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. U308, HANetfs bredare produkt för uranbrytare, var den toppresterande tematiska ETFen i Europa förra året med en avkastning på 45 %.

McNeil lyfte också fram Future of Defense UCITS ETF (ASWC), som drar nytta av nuvarande geopolitiska spänningar. Denna ETF är unik eftersom den inkluderar företag som är anslutna till NATO-medlemmar eller medlemsförbund, som syftar till att dra nytta av ökade försvarsutgifter bland NATO-länderna.

I rampljuset var också ETC Group Physical Bitcoin ETF (BTCE), den mest omsatta kryptospot-ETF i Europa, med tillgångar på 1,3 miljarder dollar. Denna produkt understryker den växande acceptansen och efterfrågan på investeringsalternativ för kryptovaluta i Europa, trots skepsis kring den digitala tillgångsklassen.

McNeil berättade för Proactive att han nyligen deltog i den största årliga ETF-konferensen i Miami Beach, som avsevärt fokuserade på Bitcoin och kryptovaluta ETFer, vilket speglar branschens utveckling och dess hausseartade utsikter mot en framtid värderad till 50 biljoner dollar under det kommande decenniet.

Handla Future of Defence ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla BTCE ETC

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE ETC) är en börsnoterad kryptovaluta som handlas på Euronext Paris och tyska XETRA.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U8NJ ETF

Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF (U8NJ) r en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära