Följ oss

Nyheter

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

Publicerad

den

I år har det tillkommit två nya utdelningsaristokrater, Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT) och General Dynamics Corporation (Ticker: GD).

S&P 500® Dividend Aristocrats® Index är ett index som endast omfattar de bästa av alla företag som ingår i det amerikanska börsindexet S&P 500, med tonvikt på deras utdelningstillväxt. Företagen som ingår i detta index skall ha haft en historik om minst 25 års utdelningstillväxt. I år har det tillkommit två nya utdelningsaristokrater, Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT) och General Dynamics Corporation (Ticker: GD).

Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT)

Federal Realty Investment Trust är en så kallad Real Investment Trust, REIT, verksamt inom ägande, förvaltning och sanering av högkvalitativa detaljhandelsfastigheter i nordöstra och Mid-Atlantic regioner, liksom i Kalifornien. Företaget grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Rockville, Maryland.

General Dynamics Corporation (Ticker: GD)

General Dynamics Corporation är en flyg- och försvarsföretag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom affärsflyg, stridsfordon, vapensystem och ammunition, skeppsbyggnad, kommunikation och IT-system. Företaget grundades 1952 och har sitt huvudkontor i Falls Church, Virginia.

Kraven för att ett företag skall klassas som en utdelningsaristokrat är

  • Att företaget skall ingå i S&P 500
  • Ha en utdelningstillväxt på minst 25 år, under vilka utdelningarna skall ha ökat konstant
  • Uppfylla vissa krav på storlek och likviditet

Det finns i dag endast 51 företag som uppfyller dessa krav, det vill säga cirka tio procent av de företagen om ingå i det amerikanska referensindexet S&P 500. Se tabellen nedan.

Investerare som vill lägga till högkvalitativa Large Cap-aktier till sina portföljer kanske vill överväga en utdelningstillväxtstrategi. Företag som har ökat sin utdelning har överträffat de bolag som inte har gjort det, med lägre volatilitet. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NYSEArca: NOBL) är den enda ETF som följer S&P 500® Dividend Aristocrats® Index.

Detta index är ett likaviktat index, vilket betyder att varje företag som ingår i detta index har en lika stor kapitalvikt, oavsett hur stort marknadsvärde det underliggande företaget har. Grundregeln är att inget företag skall ha en kapitalvikt som överstiger 2,5 procent. NOBL har en regel som många inte känner till, och det är att om denna börshandlade fond inte kan hitta minst 40 företag som har en historik om utdelningstillväxt på minst 25 år så får denna ETF köpa aktier i företag med en kortare utdelningstillväxt.

Det är värt att notera att kravet på att ett företag skall ha en oavbruten historia om ökade utdelningar under 25 år gör att NOBL är starkt underviktat mot tekniksektorn. Enligt data från Morningstar så äger denna börshandlade fond inte några aktier alls inom tekniksektorn. I gengäld är denna ETF tungt överviktad mot defensiva konsumentaktier, ofta benämnd som dagligvarusektorn.

(Click to enlarge)

Det finns flera konkurrenter till NOBL, vilka investerar med stöd av liknande placeringsreglementen som NOBL. Nedan följer en lista på börshandlade fonder som följer andra typer av ” Dividend Aristocrat” index. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF är emellertid den börshandlade fond som följer den ursprungliga tanken om utdelningsaristokrater bäst. Nedan har vi listat några av de andra börshandlade fonder som investerar i utdelningsaristokrater.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) replikerar utvecklingen av S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Detta omfattar de 1 500 företag med en utdelning som har ökat under de senaste 20 åren.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG)

SPDR S&P Global Dividend ETF (NYSEArca: WDIV) investerar i 100 globala företag som har haft en ökad eller stabil utdelning under tio år i följd. Marknadsvärdet på free float måste överstiga en miljard dollar. Utdelningsandelen får inte överstiga 100 procent.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEArca: REGL) Mid cap företag som ingår i S&P MidCap 400. Bolagen som ingår i detta index måste ha haft en ökad utdelning under minst 15 år. I dagsläget ingår 45 företag i denna ETFs underliggande index.

Historien har visat att vinstutdelande bolag har överträffat företag som inte betalar sina aktieägare någon utdelning. De företag som betalar en ökad utdelning över tre decennier måste helt enkelt vara företag som har en hög kvalité på sitt resultat samt ha affärsmodeller som är mindre cykliska än genomsnittet. Av denna anledning återfinns inga flygbolag, biltillverkare eller banker som utdelningsaristokrater.

Tänk bara på att en historiskt god utdelningstillväxt inte är en garanti för en fortsatt hög utdelningstillväxt, men det är förståeligt att de företag som under lång tid rapporterar stigande utdelningar kommer att fortsätta ge en överavkastning i förhållande till de företag som inte lämnar utdelning.

[TABLE=170]

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.