Följ oss

Nyheter

Tretton händelser som kan påverka börserna 2016

Publicerad

den

Nedan listar vi Tretton händelser som kan påverka börserna 2016. Dessa händelser är så kallade svarta svanar. Teorin som ofta brukar benämnas

Nedan listar vi Tretton händelser som kan påverka börserna 2016. Dessa händelser är så kallade svarta svanar. Teorin som ofta brukar benämnas Black Swan Theory, eller Theory of Black Swan Events, brukar oftast beskriva en händelse som är av överraskande karaktär, en som dessutom har en betydande inverkan på någonting, till exempel på börsen.

Teorin har beskrivits av Nassim Taleb, prop trader på Wall Street, matematiker, professor vid Oxford University och Polytechnic Institute of New York University och före detta hedgefondsförvaltare, som under åren 2007 till 2010 gjorde sig en förmögenhet på det han kallar för ”svarta svanar”. Hans bok om svarta svanar beskrivs av Sunday Times som en av de tolv viktigaste böckerna sedan Andra Världskriget.

Prognossäsongen för 2016 kickade igång på allvar i samma ögonblick som vi rev den sista kalendersidan för 2015. Vi ser hur i stort sett varenda analytiker gör framtida prognoser baserade på befintliga rörelser och trender eller mer avancerade idéer som bygger på ”svarta svanar” – oväntade händelser som kan få stora konsekvenser.

Nedan har vi listat 13 olika scenarion och ser närmare på sannolikheten för att de skall inträffa. Vi tittar också på vilken påverkan de kommer att ha på de finansiella marknaderna om de inträffar.

Fortsatt volatilitet

Av alla de variabler som spelar en roll på de finansiella marknaderna är volatiliteten den som är svårast att förutsäga. Det främsta kännetecknet för volatiliteten är att den alltid stiger när det minst förväntas. Det finns emellertid skäl att anta att den höga volatiliteten från 2015 kommer sannolikt att fortsätta.

Vi ha för det första divergensen i penningpolitiken mellan de stora centralbankerna, Federal Reserve stramar åt medan ECB och Bank of Japan inför lättnader. Det finns också en hel del osäkerhet om oljan, är det låga oljepriset enbart en leveransfråga eller finns det också efterfrågerelaterade orsaker? Vidare ser vi hur ISM-indexet i USA har fallit till en nivå under 50 vilket också är en anledning till oro. Volatiliteten behöver emellertid inte alltid vara av ondo. Historiskt sett har volatila marknader rört sig högre och det är basscenariot för 2016. Historiskt sett är nio av tio geopolitiska konflikter icke-händelser från en investerares perspektiv

Upptrappning av konflikten mellan Saudiarabien och Iran

Detta är en allvarlig konflikt, men investerare överreagerar ofta på geopolitiska spänningar. För ett år sedan hade vi en konflikt mellan Ryssland och Ukraina, det ledde inte till ett nytt världskrig. Spänningarna mellan Ryssland och Turkiet har inte eskalerat heller. Historiskt är den bästa strategin för investerare att ignorera geopolitiska konflikter eftersom de alltid verkar vara icke-händelser från marknadernas perspektiv.

En kraschlandning för den kinesiska ekonomin

Avmattningen i den kinesiska ekonomin har pågått under en längre tid och har varat längre än någon trodde det skulle. Den kinesiska regeringen vidtar stimulansåtgärder men den ekonomiska tillväxten fortsätter att minska. Den officiella tillväxtsiffran är cirka sju (7), men inofficiella uppskattningar visar att den ligger närmare 3-4 procent. Det är emellertid tydligt att den kinesiska regeringen inte bara kommer att stå och se hur allt kollapsar. Det finns gränser för i vilken utsträckning en ekonomi kan kontrolleras, men om någon kan göra det, det är kineserna.

Donald Trump blir president

Detta är en händelse som vi har svårt att föreställa oss att den inträffar, men vi var av samma åsikt för ett halvår sedan och Donald Trump ligger fortfarande bra till i opinionsmätningarna. Han kan ha en chans att bli den republikanska kandidaten. I slutändan kommer han emellertid att få det svårt att vinna över Hillary Clinton.

Det amerikanska presidentvalet bör inte ha någon större inverkan på marknaderna, om du inte tror i presidentcykeln Den som gör detta bör inte äga aktier under 2016, men väl under 2017 och 2018. Det är nog mer sannolikt att vi får se en så kallad Brexit, att Storbritannien röstar för att landet kommer att ställa sig utanför EU, än att Donald Trump blir USAs president.

Brexit

Sannolikheten för Brexit är låg, men det är fortfarande mer sannolikt än att Donald Trump blir USAs nästa president. Som en följd av flyktingproblemet ökar anti-EU känslan i Storbritannien. En stor del av den brittiska befolkningen ser EU som en dyr papperstiger. Det är emellertid sannolikt att anta att sunt förnuft kommer att råda i folkomröstningen. Nya undersökningar visar att antalet EU-förespråkare minskar, men att de fortfarande utgöra en klar majoritet.

En starkare Euro

Grundscenariot är fortfarande att den amerikanska dollarn kommer att stiga som en effekt av FEDs räntehöjningar. Det finns en risk för att alla förväntar sig detta och redan positionerat sig för att det ska hända. Om den amerikanska tillväxten stagnerar och FED beslutar att inte höja räntorna ytterligare, kan det leda till en short squeeze.

I dagsläget är europeiska aktier att föredra framför sina amerikanska motsvarigheter eftersom de inte kommer att förändras mycket om euron uppvärderas med ett par procent.

Ytterligare räntehöjningar från FED

Detta verkar sannolikt och är vårt basscenario för 2016. FEDs ordförande Janet Yellen hade noga förberett marken för den första räntehöjningen som lämnade de finansiella marknaderna oberörda. Frågan är om samma sak kommer att hända i händelse av ytterligare räntehöjningar.

ECB förlorar sitt grepp om marknaden

”I slutet av 2015 stod det klart att ECB-chefen Mario Draghi hade haft en övertro och han har offentligt uppmanats av sina kollegor att lösa problemet. Stämningsläget inom ECB verkar vara mindre enhälligt positiv än vi trodde, vilket är värt att komma ihåg. Sammanfattningsvis ser det inte så illa ut i Europa, och ytterligare lättnader är mindre sannolikt än i Japan. Utmaningen ligger i det faktum att effekterna av politiken gradvis kommer att försvagas med tiden.

Rallyt i teknikaktier avstannar

Fantasin är mycket utbredd när det gäller teknikaktier i allmänhet och vissa bolag i synnerhet. Förväntningarna på Big Data, Internet of Things och Sharing Economy har alla blivit mycket optimistisk. Det går inte att projicera framåt med hjälp av befintliga trender på obestämd tid. Naturligtvis kommer vi att bevittna större förändringar, men det finns en risk för att dessa i stor utsträckning redan prissatts.

Råvarupriserna vänder uppåt efter år av nedgångar

Detta skulle vara trevligt och dessutom fullt möjligt, men frågan är inom vilken tidsram. Konflikten mellan Saudiarabien och Iran kan driva upp oljepriset, men det är inte något vi vill ska hända. Produktionsnivåerna är fortfarande höga samtidigt som efterfrågan inte har ökat betydligt. En mycket stark återhämtning på råvarumarknaden är inte riktigt något som vi ser framför oss.

Flyktingproblem förlamar Europa

Du kan se att det hända. Sverige har ”stängt” gränsen till Danmark, som i sin tur har ”stängt” gränsen till Tyskland. Det verkar inte finnas någon storskalig tydlig strategi. Frågan är om detta kommer att påverka marknaderna. Kanske kan det komma att ske, om allt missnöje kulminerar i en Brexit. ”

Konkurser på high yield marknaden

Det råder ingen tvekan om att vi kommer att se flera betalningsinställelser. Så länge den amerikanska ekonomin fortsätter att växa förväntar vi oss inte att det kommer att bli en flodvåg av konkurser. Om den ekonomiska tillväxten ebbar ut kommer vi att få se betalningsinställelser vilket i sin tur kommer göra det svårare för företagen att låna vilket skapar en ond cirkel. Om vi tittar på företagens nuvarande finansieringskrav så bör inte detta utgöra ett stort hot under vare sig 2016 eller 2017, med undantag för energibolagen.

Inflationen

En oväntad återkomst höga nivåer av inflation skulle vara det bästa exemplet på en svart svan, men det är svårt att se att detta kommer att inträffa. Kanske kan det inträffa som en följd av en stram amerikanska arbetsmarknad och stigande löner i Kina, men dessa är båda dessa händelser är fortfarande långt borta. Om inflationen återuppstår kommer det att vara helt oväntat och effekterna på finansmarknaderna – i synnerhet obligationsmarknaden – kommer att vara enorma. Detta är en av de händelser som kan påverka börserna 2016.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.