Följ oss

Nyheter

Tretton händelser som kan påverka börserna 2016

Publicerad

den

Nedan listar vi Tretton händelser som kan påverka börserna 2016. Dessa händelser är så kallade svarta svanar. Teorin som ofta brukar benämnas

Nedan listar vi Tretton händelser som kan påverka börserna 2016. Dessa händelser är så kallade svarta svanar. Teorin som ofta brukar benämnas Black Swan Theory, eller Theory of Black Swan Events, brukar oftast beskriva en händelse som är av överraskande karaktär, en som dessutom har en betydande inverkan på någonting, till exempel på börsen.

Teorin har beskrivits av Nassim Taleb, prop trader på Wall Street, matematiker, professor vid Oxford University och Polytechnic Institute of New York University och före detta hedgefondsförvaltare, som under åren 2007 till 2010 gjorde sig en förmögenhet på det han kallar för ”svarta svanar”. Hans bok om svarta svanar beskrivs av Sunday Times som en av de tolv viktigaste böckerna sedan Andra Världskriget.

Prognossäsongen för 2016 kickade igång på allvar i samma ögonblick som vi rev den sista kalendersidan för 2015. Vi ser hur i stort sett varenda analytiker gör framtida prognoser baserade på befintliga rörelser och trender eller mer avancerade idéer som bygger på ”svarta svanar” – oväntade händelser som kan få stora konsekvenser.

Nedan har vi listat 13 olika scenarion och ser närmare på sannolikheten för att de skall inträffa. Vi tittar också på vilken påverkan de kommer att ha på de finansiella marknaderna om de inträffar.

Fortsatt volatilitet

Av alla de variabler som spelar en roll på de finansiella marknaderna är volatiliteten den som är svårast att förutsäga. Det främsta kännetecknet för volatiliteten är att den alltid stiger när det minst förväntas. Det finns emellertid skäl att anta att den höga volatiliteten från 2015 kommer sannolikt att fortsätta.

Vi ha för det första divergensen i penningpolitiken mellan de stora centralbankerna, Federal Reserve stramar åt medan ECB och Bank of Japan inför lättnader. Det finns också en hel del osäkerhet om oljan, är det låga oljepriset enbart en leveransfråga eller finns det också efterfrågerelaterade orsaker? Vidare ser vi hur ISM-indexet i USA har fallit till en nivå under 50 vilket också är en anledning till oro. Volatiliteten behöver emellertid inte alltid vara av ondo. Historiskt sett har volatila marknader rört sig högre och det är basscenariot för 2016. Historiskt sett är nio av tio geopolitiska konflikter icke-händelser från en investerares perspektiv

Upptrappning av konflikten mellan Saudiarabien och Iran

Detta är en allvarlig konflikt, men investerare överreagerar ofta på geopolitiska spänningar. För ett år sedan hade vi en konflikt mellan Ryssland och Ukraina, det ledde inte till ett nytt världskrig. Spänningarna mellan Ryssland och Turkiet har inte eskalerat heller. Historiskt är den bästa strategin för investerare att ignorera geopolitiska konflikter eftersom de alltid verkar vara icke-händelser från marknadernas perspektiv.

En kraschlandning för den kinesiska ekonomin

Avmattningen i den kinesiska ekonomin har pågått under en längre tid och har varat längre än någon trodde det skulle. Den kinesiska regeringen vidtar stimulansåtgärder men den ekonomiska tillväxten fortsätter att minska. Den officiella tillväxtsiffran är cirka sju (7), men inofficiella uppskattningar visar att den ligger närmare 3-4 procent. Det är emellertid tydligt att den kinesiska regeringen inte bara kommer att stå och se hur allt kollapsar. Det finns gränser för i vilken utsträckning en ekonomi kan kontrolleras, men om någon kan göra det, det är kineserna.

Donald Trump blir president

Detta är en händelse som vi har svårt att föreställa oss att den inträffar, men vi var av samma åsikt för ett halvår sedan och Donald Trump ligger fortfarande bra till i opinionsmätningarna. Han kan ha en chans att bli den republikanska kandidaten. I slutändan kommer han emellertid att få det svårt att vinna över Hillary Clinton.

Det amerikanska presidentvalet bör inte ha någon större inverkan på marknaderna, om du inte tror i presidentcykeln Den som gör detta bör inte äga aktier under 2016, men väl under 2017 och 2018. Det är nog mer sannolikt att vi får se en så kallad Brexit, att Storbritannien röstar för att landet kommer att ställa sig utanför EU, än att Donald Trump blir USAs president.

Brexit

Sannolikheten för Brexit är låg, men det är fortfarande mer sannolikt än att Donald Trump blir USAs nästa president. Som en följd av flyktingproblemet ökar anti-EU känslan i Storbritannien. En stor del av den brittiska befolkningen ser EU som en dyr papperstiger. Det är emellertid sannolikt att anta att sunt förnuft kommer att råda i folkomröstningen. Nya undersökningar visar att antalet EU-förespråkare minskar, men att de fortfarande utgöra en klar majoritet.

En starkare Euro

Grundscenariot är fortfarande att den amerikanska dollarn kommer att stiga som en effekt av FEDs räntehöjningar. Det finns en risk för att alla förväntar sig detta och redan positionerat sig för att det ska hända. Om den amerikanska tillväxten stagnerar och FED beslutar att inte höja räntorna ytterligare, kan det leda till en short squeeze.

I dagsläget är europeiska aktier att föredra framför sina amerikanska motsvarigheter eftersom de inte kommer att förändras mycket om euron uppvärderas med ett par procent.

Ytterligare räntehöjningar från FED

Detta verkar sannolikt och är vårt basscenario för 2016. FEDs ordförande Janet Yellen hade noga förberett marken för den första räntehöjningen som lämnade de finansiella marknaderna oberörda. Frågan är om samma sak kommer att hända i händelse av ytterligare räntehöjningar.

ECB förlorar sitt grepp om marknaden

”I slutet av 2015 stod det klart att ECB-chefen Mario Draghi hade haft en övertro och han har offentligt uppmanats av sina kollegor att lösa problemet. Stämningsläget inom ECB verkar vara mindre enhälligt positiv än vi trodde, vilket är värt att komma ihåg. Sammanfattningsvis ser det inte så illa ut i Europa, och ytterligare lättnader är mindre sannolikt än i Japan. Utmaningen ligger i det faktum att effekterna av politiken gradvis kommer att försvagas med tiden.

Rallyt i teknikaktier avstannar

Fantasin är mycket utbredd när det gäller teknikaktier i allmänhet och vissa bolag i synnerhet. Förväntningarna på Big Data, Internet of Things och Sharing Economy har alla blivit mycket optimistisk. Det går inte att projicera framåt med hjälp av befintliga trender på obestämd tid. Naturligtvis kommer vi att bevittna större förändringar, men det finns en risk för att dessa i stor utsträckning redan prissatts.

Råvarupriserna vänder uppåt efter år av nedgångar

Detta skulle vara trevligt och dessutom fullt möjligt, men frågan är inom vilken tidsram. Konflikten mellan Saudiarabien och Iran kan driva upp oljepriset, men det är inte något vi vill ska hända. Produktionsnivåerna är fortfarande höga samtidigt som efterfrågan inte har ökat betydligt. En mycket stark återhämtning på råvarumarknaden är inte riktigt något som vi ser framför oss.

Flyktingproblem förlamar Europa

Du kan se att det hända. Sverige har ”stängt” gränsen till Danmark, som i sin tur har ”stängt” gränsen till Tyskland. Det verkar inte finnas någon storskalig tydlig strategi. Frågan är om detta kommer att påverka marknaderna. Kanske kan det komma att ske, om allt missnöje kulminerar i en Brexit. ”

Konkurser på high yield marknaden

Det råder ingen tvekan om att vi kommer att se flera betalningsinställelser. Så länge den amerikanska ekonomin fortsätter att växa förväntar vi oss inte att det kommer att bli en flodvåg av konkurser. Om den ekonomiska tillväxten ebbar ut kommer vi att få se betalningsinställelser vilket i sin tur kommer göra det svårare för företagen att låna vilket skapar en ond cirkel. Om vi tittar på företagens nuvarande finansieringskrav så bör inte detta utgöra ett stort hot under vare sig 2016 eller 2017, med undantag för energibolagen.

Inflationen

En oväntad återkomst höga nivåer av inflation skulle vara det bästa exemplet på en svart svan, men det är svårt att se att detta kommer att inträffa. Kanske kan det inträffa som en följd av en stram amerikanska arbetsmarknad och stigande löner i Kina, men dessa är båda dessa händelser är fortfarande långt borta. Om inflationen återuppstår kommer det att vara helt oväntat och effekterna på finansmarknaderna – i synnerhet obligationsmarknaden – kommer att vara enorma. Detta är en av de händelser som kan påverka börserna 2016.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

De billigast börshandlade fonderna för solenergi och ren energi på marknaden

Publicerad

den

HANetf tillkännager en betydande minskning av kostnadskvoterna som kommer att göra deras börshandlade fonder för solenergi och ren energi till de lägsta på marknaden.

HANetf tillkännager en betydande minskning av kostnadskvoterna som kommer att göra deras börshandlade fonder för solenergi och ren energi till de lägsta på marknaden.

  • Solar Energy UCITS ETF (TANN) och HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITS ETF (ZER0) kommer båda att se en betydande totalkostnadskvot vilket gör dem till den lägsta kostnaden i Europa för varje respektive tema.
  • Dessa sänkningar bör gynna både nuvarande ägare och nya investerare, och understryka HANetfs engagemang för att erbjuda konkurrenskraftiga priser och kostnadseffektiva lösningar.
  • ZER0 ger exponering för ren energi genom att följa S&P Global Clean Energy Select Index, guldstandardindexet för investeringar i ren energi.
  • TANN tillhandahåller riktad solenergiexponering med en unik modifierad likaviktsmetodik.

HANetf, Europas första och enda oberoende UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av ETP:er för digitala tillgångar, är glada att kunna tillkännage en anmärkningsvärd minskning av totalkostnadskvoten (TER) för två av dess framstående renenergifokuserade fonder: Solar Energy UCITS ETF (TANN) och HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITS ETF (ZER0).

TANN, Europas första solenergi-ETF, kommer att bevittna en avsevärd TER-minskning från 69 baspunkter (bps) till 49 bps. Denna minskning representerar en kostnadsminskning på 29 procent, vilket ger en betydande förbättring av fondens totala kostnadsstruktur. Sänkningen understryker HANetfs engagemang för att erbjuda konkurrenskraftiga priser samtidigt som de levererar optimala investeringsresultat för sina kunder.

Utöver detta kommer ZER0, som tillhandahåller ren exponering för globala företag inom ren energi, att se sin TER minska från 55 bps till 39 bps – en minskning med 29 procent. ZER0 inkluderar också en koldioxidkompensation, vilket möjliggör koldioxidneutrala investeringar från början av investeringen. Kostnaderna för koldioxidkompensation betalas inom TER och är inte en extra kostnad.

När det globala skiftet mot förnybar energi intensifieras, tror HANetf att sänkta kostnader kommer att locka ett bredare spektrum av investerare som vill anpassa sina portföljer med hållbara mål.

De uppdaterade TERerna för båda ETFerna trädde i kraft den 1 juni 2023. Befintliga investerare kommer automatiskt att dra nytta av de minskade kostnadskvoterna, medan nya investerare kan dra nytta av den förbättrade kostnadsstrukturen omedelbart.

Hector McNeil, grundare och co-VD för HANetf, kommenterar: ”HANetf är stolta över att tillkännage de minskade kostnadskvoterna för dessa två banbrytande ETFer. Genom att avsevärt sänka TERerna visar vi vårt engagemang för att förse investerare med kostnadseffektiva och effektiva investeringslösningar, samtidigt som vi anpassar våra erbjudanden till den accelererande efterfrågan på investeringar i ren energi. Båda dessa fantastiska tematiska ETFer på dessa TER-nivåer kommer att vara de billigaste ETFerna som täcker dessa populära teman. Vi tror att dessa minskningar kommer att hjälpa investerare att öka sin avkastning över sina portföljer.”

Handla TANN ETF

HANetf Solar Energy UCITS ETF (TANN ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla ZER0

HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero UCITS ETF (ZER0 ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Förvaltare ser hur fonder för guld och uran ökar sina förvaltade volymer

Publicerad

den

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Responsibly Inköpt fysiskt guld ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

HANetf, den oberoende white-label-plattformen för ETFer och ETCer i Europa, tillkännager ökningar av tillgångar under förvaltning försona fonder för guld och uran, två av denna förvaltares flaggskeppsråvaruprodukter. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Ticker U3O8) har passerat milstolpen $60 miljoner AuM sedan lanseringen i maj 2022, medan det fysiska guldet ETC, det första i Europa som lanserades i samarbete med ett suveränt myntverk, The Royal Mint Gold ETC (Ticker RM8U), har överstigit 900 miljoner USD i förvaltat kapital.

Uran, ny tjurmarknad?

Sprott Uranium Miners UCITS ETF, spårar North Shore Sprott Uranium Miners-index och utvecklades i samarbete med Sprott Asset Management, en global ledare inom uran- och råvaruinvesteringar, för att erbjuda investerare en investeringslösning som svar på energikrisen som utlöstes av konflikten i Europa.

Dessutom ökar Europeiska unionens beslut att klassificera kärnenergi som ”grön”, det vill säga ett giltigt bidrag i kapplöpningen mot netto-noll, underskottet i tillgången på uran, en grundläggande råvara för kärnenergi. Som ett resultat tror många experter att uran är på toppen av en ny tjurmarknad.

Guld, priser på topp i över sju månader

Investeringar i guld, den mest kända tillgången i säkra tillflyktsorter, upplever också höga inflöden och i början av 2023 nådde spotpriset på guld sin högsta nivå på mer än sju månader.

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC, den första finansiella produkten listad i samarbete med The Royal Mint, , erbjuder investerare exponering för spotpriset på guld genom att fysiskt hålla guldtackor, som hålls i valv på The Royal Mint i Llantrisant, Cardiff.

En annan intressant aspekt av denna produkt är att guld ETC endast utfärdas efter tilldelning av unikt identifierbara fysiska guldtackor. Som bevis på detta gjordes den första fysiska inlösen av ETC i år med det amerikanska finansföretaget Wahed som löste in en guldtacka på ett troy ounce.

Produkten erbjuder också investerare möjligheten att få tillgång till en guldinvestering i linje med deras hållbarhetsvärden. Faktum är att ETC garanteras delvis av LBMA Good Delivery bars, gjorda av 100 procent återvunnet guld, som kommer från avfallet från produktionsprocessen. Denna ETC är också sharia-kompatibelt, det vill säga i linje med islamiska värderingar.

Hector McNeil, grundare och co-VD för HANetf, kommenterade: ”Det är fantastiskt att se den fortsatta tillväxten av två av våra mest spännande och innovativa produkter. Å ena sidan ETF för utvinning av uran, ett nyckelmaterial för kärnenergi, vilket i sin tur är grundläggande för energiförsörjning i denna fas av övergången till förnybara energikällor; å andra sidan guld, som även om det alltid har varit ett grundläggande inslag för många portföljer, fokuserar i dag allt fler investerare på instrument som i första hand svarar mot deras hållbarhetsvärden, en faktor som riskerar att utesluta guld. Så med The Royal Mint är vi fast beslutna att skapa ett ETC som backas upp av ansvarsfullt inköpt guld och delvis backas upp av 100 % återvunnet guld”.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Handla RM8U ETC

HANetf The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RM8U ETC) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

36B6 ETF ger exponering mot amerikanska aktier med höga ESG-poäng

Publicerad

den

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, USA. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 135 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) har tillgångar på 323 miljoner GBP under förvaltning. 36B6 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför 36B6?

  1. Få tillgång till amerikanska marknader genom företag med enastående miljö-, social- och styrningsbetyg (ESG) och minimala kontroverser.
  2. Sålar bort exponering för företag som är involverade i industrier som kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, civila skjutvapen, konventionella vapen, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer.
  3. Har förbättrat miljömässiga meriter med ytterligare skärmar på företag som är involverade i industrierna termiskt kol, oljesand, olja och gas, kraftproduktion och termiska kol/oljesandreserver.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att spåra resultatet för ett index som består av amerikanska ESG-kontrollerade företag (miljö, social och styrning).

Den 27 november 2019 ändrades riktmärket från MSCI USA SRI Index till MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Förändringen kommer att återspeglas i benchmarkdata.

Investeringsstrategi

MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels-index spårar amerikanska aktier som endast överväger företag med mycket höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen ur ett ESG-perspektiv och undvika företag inkompatibel med värden screenar eller utsätts för fossila bränslen genom utvinnings- och produktionsaktiviteter, kraftgenereringsaktiviteter eller reserver ägande. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Handla 36B6 ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) (36B6 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR36B6
gettexEUR36B6
Euronext AmsterdamUSDSRIL

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology4.75US5949181045USD
TSLATESLA INCConsumer Discretionary4.47US88160R1014USD
HDHOME DEPOT INCConsumer Discretionary4.28US4370761029USD
NVDANVIDIA CORPInformation Technology4.20US67066G1040USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples3.86US1912161007USD
PEPPEPSICO INCConsumer Staples3.45US7134481081USD
DISWALT DISNEYCommunication2.60US2546871060USD
ADBEADOBE INCInformation Technology2.60US00724F1012USD
TXNTEXAS INSTRUMENT INCInformation Technology2.11US8825081040USD
AMGNAMGEN INCHealth Care2.05US0311621009USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära