Följ oss

Nyheter

Tio diversifierade ETFer med inriktning på Europa

Publicerad

den

Tio diversifierade ETFer med inriktning på Europa

Tio diversifierade ETFer med inriktning på Europa. Eurozonens skuldkris finns fortfarande färsk i investerarnas sinnen, men 2013 har varit ett bra år för börshandlade fonder med fokus på Europa, i alla fall för de börshandlade fonder som är diversifierade och valt att inrikta sig på enskilda länder.

Även för 2014 är utsikterna rosenröda även om riskerna kvarstår i Eurozonen.

Att Goldman Sachs spår att de europeiska börserna i form av Stoxx Europé 600 Indexet skall stiga med 12 procent under 2014 gör knappast situationen sämre.

Fortfarande utrymme för återhämtningar

Även om de europeiska aktierna har gått bra under 2013 så finns det fortfarande utrymme för ytterligare återhämtningar baserat på p/e värderingarna. Tittar vi på de spanska och italienska aktiemarknaderna, de tredje respektive fjärde största ekonomierna i Europa, så handlas aktierna där till lägre p/e tal i dag än vad de gjorde 2004.

Det bör emellertid tilläggas att både Spanien och Italien är två av de så kallade PIIGS-ekonomierna, och har haft stora problem som överstigit dem för resten av Europa vilket kan förklara en del av den relativt låga värderingen.

Vi har tittat närmare på tio diversifierade ETFer med inriktning på Europa. Observera att vi valt att exkludera rena sektorfonder, vi har därför inte tagit med iShares MSCI Europe Financials ETF (NasdaqGS: EUFN), en börshandlad fond som har gått mycket bra under 2013. Flera av de börshandlade fonderna på denna lista erbjuder en bred exponering mot Europa, medan andra fokuserar på enskilda länder eller regioner. Låt oss komma igång…

First Trust Dow Jones STOXX Select Dividend 30 Index Fund (NYSEArca: FDD)

FDD har delat upp STOXX Europe 600 in i en grupp om 31 segement baserat på utdelning, vilket resulterade i en 12-månaders släpande avkastning på 3,53% och 30-dagars avkastning på 5,13%. Komponenter är maximerad till en vikt på 15%, även om ingen av denna ETFs innehav idag står för mer än 5,7% av fondens vikt. Storbritannien, Frankrike och Tyskland står för nästan 60% av FDD: s geografiska exponering.

SPDR DJ STOXX 50 Fund (NYSEArca: FEU)

FEU innehåller sitt namn till trots inte 50 aktier, utan 57, konkurrerar med en uppsjö diversifierade europeiska börshandlade fonder som INTE är explicit inriktade på Eurozonen. Cirka 60 procent av exponeringen i FEU är mot Storbritannien och Schweiz.

Aktierna som ingår i denna börshandlade fond har ett p/e tal om strax under 14, vilket gör att denna ETF valt ut aktier med rabatt till många amerikanska och europeiska aktier. Den genomsnittliga omsättningen för FEU ligger på under 45 000 andelar, men då de flesta innehaven är såväl stora som stabila så handlas denna ETF sällan till rabatter mot sitt substansvärde.

Powershares BLDRS Europe 100 ADR Index Fund (NasdaqGS: ADRU )

Precis som FEU är ADRU tungt exponerad mot Storbritannien och Schweiz. Skillnaden är att ADRU erbjuder ett verktyg för konservativa investerare som söker exponering mot Europa. Det genomsnittliga marknadsvärdet på ADRUs 85 innehav är 96 miljarder USD. Bland innehaven kan nämnas BP, GlaxoSmithKline och Royal Dutch Shell. 30 procent av denna ETFs innehav utgörs av aktier inom Hälso-och sjukvård och råvaror.

WisdomTree Europa Hedged Equity Fund (NYSEArca: HEDJ)

Om det inte vore för några andra valutasäkrade börshandlade fonders utveckling detta år så skulle HEDJ fått betydligt mer uppmärksamhet då det varit en av ETF-marknadens succéhistorier i år. HEDJ som har en eurohedge har ett ökat sin AUM med 442,6 MUSD under 2013. Det totala AUM uppgår till 520 MUSD.

Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEArca: VGK)

VGK liknar sin konkurrent, iShares Europe ETF (NYSEArca: IEV), när det gäller 2013 utveckling, men VGK är vinnaren i termer av ren popularitet. Den årliga kostnaden (TER) ligger på 0,12 % vilket är lågt jämfört med många andra globala ETFer. Faktum är att 93 procent av konkurrenterna i samma segment är dyrare.

De låga avgifterna och den höga prestandan gör att fonden motiverar en plats på listan över de bästa diversifierade europeiska börshandlade fonder.

SPDR EURO STOXX 50 Fund (NYSEArca: FEZ)

FEZ skiljer sig från ETFer som IEV och VGK då FEZ fokuserar på euroområde och saknar exponering mot Storbritannien och Schweiz. Istället är det Frankrike och Tyskland som dominerar i denna börshandlade fond, cirka 70 procent av exponeringen är mot dessa två länder. En mycket litet del utgör innehav mot de så kallade PIIGS-länderna.

iShares MSCI EMU ETF (NYSEArca: EZU)

EZU är något av en konkurrent till FEZ, men det finns vissa skillnader. Den kombinerade exponeringen mot Franrike/Tyskland är lägre i EZU. Istället har iShares MSCI EMU ETF en högre exponering mot Nederländerna. I år har detta varit en vinnande strategi eftersom holländska aktier, som det sällan talas högt om i Sverige, har haft en imponerande utveckling.

Global X FTSE Norden ETF (NYSEArca: GXF)

GXF är en ETF för investerare som vet att han vill ha nordisk exponering, men kan bara inte bestämmas för vilket land han eller hon skall satsa på. Alla de fyra länderna (Island ingår inte i denna börshandlade fond) har AAA- kreditvärdighet. Sverige står för cirka 54 procent av denna ETFs innehav, resten är relativt jämt fördelat på de övriga länderna Danmark, Norge och Finland.

First Trust Europe AlphaDEX Fund (NYSEArca: FEP)

FEP är den smarta betamedlemmen i denna lista då denna ETFs 202 innehav selekteras baserat på uppskattning, sales-to-price och försäljningstillväxt på ett års sikt samt faktorer som bokfört värde per aktie priset, kassaflödet/priset och avkastningen på tillgångar.

FEP har fått relativt litet uppmärksamhet, men har tillgångar på cirka 320 MUSD. FEP är diversifierad och det erbjuder exponering mot Storbritannien, Schweiz, de nordiska länderna och euroområdet.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (NYSEArca: DFE)

Med en uppgång på mer än 35 procent under 2013 så har DFE verkligen dragit fördel av kursutvecklingen bland de mindre bolagen. DFE drar även fördel av de förbättrande marginalerna och Europas cykliska återhämtning vilket gynnat sektorer som industri-och sällanköpsvaror. Tillsammans står dessa sektorer för cirka 42 procent av denna börshandlade fonds vikt. Cirka 57 procent av denna ETFs tillgångar finns i länder utanför Eurozonen.

Tio diversifierade ETFer med inriktning på Europa

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Bitcoin Halving and Beyond

Publicerad

den

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event. Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event.

Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Download Full Report

What is the Bitcoin Halving?

The Bitcoin halving is a programmed event that reduces the reward for mining new coins by 50% approximately every four years, ultimately limiting the total supply of Bitcoin, akin to the scarcity of gold. This mechanism, embedded in Bitcoin’s protocol, aims to maintain its value proposition as a decentralized, fixed and immutable monetary system, although its performance is influenced by various factors that go beyond the halving.

How are miners impacted by the halving?

The Bitcoin halving impacts miners through reduced block rewards and shifts in profitability, influenced by Bitcoin’s price fluctuations. Miners may seek refinancing options to sustain operations, while decreased mining difficulty during downturns encourages cost-effectiveness and strengthens the network. As a result of this cycle’s unique demand, miners are selling less BTC on exchanges, indicating a more bullish stance amidst price surges and increased market accessibility driven by ETF inflows.

How can I get access via ETPs?

Easily access Bitcoin through Exchange-Traded Products (ETPs) listed on regulated exchanges. With these ETPs, you can trade Bitcoin via your regular brokerage accounts without the need for a digital wallet. Rest assured as you invest confidently, supported by transparent documentation and similar tax treatments as traditional ETPs or securities. Start trading Bitcoin ETPs today for a seamless investment experience that combines the convenience of traditional trading with the potential of cryptocurrency assets.

Bitcoin Key Metrics

Explore our meticulously crafted Dune Dashboards. Click below to uncover essential insights and track the countdown to the next halving event.

EXPLORE BITCOIN DASHBOARDS

Featured Products

Explore our Bitcoin ETPs for streamlined cryptoasset investment.

2BTD

21BC

Reach out to learn more about Bitcoin & Halving and download the report

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

GinsGlobal lyfter fram unik investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap

Publicerad

den

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Tech Megatrend ETF utmärker sig för sitt globala fotavtryck och omfattar ett mångsidigt teknikriktmärke med cirka 60 % exponering mot den amerikanska marknaden och betydande allokeringar till Japan, Kina och Europa. Till skillnad från NASDAQ, som är starkt koncentrerad till ett fåtal stora teknikföretag, använder GinsGlobal Index Fund ett lika viktat tillvägagångssätt över sina 120 innehav, där inget enskilt innehav normalt överstiger 2 %.

Denna strategi gör det möjligt för fonden att fånga ett brett spektrum av teknikunderteman, inklusive digital underhållning, sociala medier, blockchain, elfordon, cybersäkerhet, artificiell intelligens och robotik. Ginsberg underströk fondens gynnsamma pris-till-vinst-förhållande, som för närvarande svävar runt 18 gånger, vilket tyder på att dess aktier inte är övervärderade jämfört med vissa marknadssegment. Han lyfte också fram potentialen för expansion bortom megabolagsbolag, understödd av positiva ekonomiska indikatorer i USA och möjligheten till lägre räntor, vilket kan båda gott för medel- och småbolagsaktier.

När det gäller förvärvstrender noterade Ginsberg det aktiva engagemanget från både stora och medelstora företag i fusioner och förvärv, med medelstora företag som representerar attraktiva mål som inte utlöser antitrustproblem.

Han diskuterade också de potentiella effekterna av en stark dollar och den amerikanska regeringens initiativ som syftar till att minska beroendet av utländsk teknologi, vilket kan stärka Nordamerikas konkurrenskraft och stimulera landningstrender. Sammanfattningsvis belyser Ginsbergs insikter det dynamiska landskapet inom tekniksektorn och den strategiska positioneringen av Tech Megatrend ETF inom den.

Eftersom fonden fortsätter att navigera i marknadstrender och dra nytta av nya möjligheter, kan investerare förvänta sig att dra nytta av dess diversifierade portfölj och framtidsinriktade investeringsstrategi. Håll ögonen öppna för ytterligare uppdateringar eftersom GinsGlobal Index Fund fortsätter att driva innovation och tillväxt inom teknikområdet.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

JPHG ETF ger exponering mot 400 japanska aktier, hedgat i brittiska pund

Publicerad

den

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är den enda ETF som följer JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. Denna ETF replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 28 maj 2015 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP strävar efter att så nära som möjligt replikera utvecklingen av utvecklingen för det yendenominerade JPX-Nikkei 400-indexet (återinvesterade nettoutdelningar), oavsett om trenden är stigande eller fallande och har en månatlig valutasäkring i GBP. Denna ETF gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot ett urval av japanska aktier utvalda enligt kvantitativa kriterier och kvalitativa kriterier för bolagsstyrning, och viktade enligt deras börsvärde.

Handla JPHG ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUR18MQ
Euronext ParisGBPJPHG
London Stock ExchangeGBXJPHG
SIX Swiss ExchangeGBPJPHG

Största innehav

Denna fond använder syntetisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
TOKYO ELECTRON JPY50JPY2,40 %Informationsteknologi
TOYOTA MOTOR CORPJPY2,08 %Sällanköpsvaror
MITSUBISHI CORPORATIONJPY2,08 %Industri
HITACHI LTDJPY2,05 %Industri
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50JPY1,88 %Materials
RECRUIT HOLDINGS CO LTDJPY1,85 %Industri
MITSUI & CO LTDJPY1,82 %Industri
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJPY1,68 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära