Följ oss

Nyheter

The Big Short och Svarta svanar på finansmarknaderna

Publicerad

den

The Big Short och Svarta svanar på finansmarknaderna

The Big Short och Svarta svanar på finansmarknaderna Svarta svanar på finansmarknaderna vad är det? Flera läsare har bett oss förklara begreppet svarta svanar närmare eftersom vi skrivit om dessa odh de har hört talas om det efter att ha sett filmen The Big Short.

Teorin som ofta brukar benämnas Black Swan Theory, eller Theory of Black Swan Events, brukar oftast beskriva en händelse som är av överraskande karaktär, en som dessutom har en betydande inverkan på någonting, till exempel på börsen.

Teorin har beskrivits av Nassim Taleb, prop trader på Wall Street, matematiker, professor vid Oxford University och Polytechnic Institute of New York University och före detta hedgefondsförvaltare, som under åren 2007 till 2010 gjorde sig en förmögenhet på det han kallar för ”svarta svanar”. Hans bok om svarta svanar beskrivs av Sunday Times som en av de tolv viktigaste böckerna sedan Andra Världskriget.

Black Swan handlare är investerare som har en placeringsstrategi som innebär att de letar efter låga sannolikheter, att de investerar i händelser som är osannolika men just därför kommer att ge en enorm avkastning om de inträffar.

Denna typ av investerare presenterades i både Michael Lewis bok ”The Big Short” (nu också en stor spelfilm) och Nassim Taleb bok ”Fooled by Randomness.” Vad är då en Black Swan trader och vad de investerar sådana i?

The Black Swan

Svarta svanar karaktäriseras som en händelse som är oförutsägbar, oförutsedda och som när de inträffar får enorma konsekvenser av oproportionerligt stor genomslagskraft. Det är en avvikande händelse som finns i de feta svansarna på en sannolikhetsfördelning.

Termen härstammar från uttrycket “a rare bird in the lands and very much like a black swan” som kommer från en tid då det ansågs att svarta svanar inte existerade

Oväntade katastrofala händelser

Vad specifikt för en Svart Svan investering? Det mest lysande exempel kan hittas i de kreditswappar som användes för att blanka bolånebaserade värdepapper under Finanskrisen 2007-2008. Den händelse som det var en låg sannolikhet för att det skulle inträffa var i detta fall kollapsen på den amerikanska bostadsmarknaden som byggde på aggressiva utlåningsnormer och efterföljande misslyckanden av återbetalningar på dessa bostadslån.

Denna epedemi i brist på bättre ord, inträffade eftersom bostadslånen hade värdepapperiserats som så kallade mortgage -backed securities (MBS) och collateralized debt obligations (CDO). Det antogs allmänt att värdepapper med en hög kreditkvalitet inte skulle kunna fallera. Det fanns emellertid et misstag med detta antagande. De högre transcherna i inom CDO tornen var beroende av de lägre nivåerna och när dessa misslyckade kom hela tornet att misslyckas. Det rasade helt enkelt.

The Big Short

Kreditswappen var det bästa sättet för Black Swan-handlare att dra fördel av den bristande bostadsbubblan eftersom det var en försökring på mortgage -backed securities som gav en enort hög utdelning när dessa misslyckande. Dessa traders betalade en initial kostnad i form av en försäkringspremie, ungefär som en av husägarna vars bostadslån de satsade på att skulle misslyckas. En aktör som satsade stort på detta var Charlie Ledley på Cornwall Capital.

Möt Black Swan

Tidigt, lång före Finanskrisen och bostadsbubblan hade Ledley upptäckte att det bästa sättet att tjäna pengar på Wall Street var att söka vad det var att Wall Street trodde var minst benägna att hända och satsa på att det skulle hända, något som beskrivs i Michael Lewis bok, ”The Big Short.” Han och hans partner på Cornwall förstod att marknader var benägna att underskatta sannolikheten för dramatiska förändringar, eller Black Swan händelser.

Före krisen hade Cornwall Capital investerat i ett stort antal låg sannolikhet händelser av vilka den första var en investering i Capital One Financial Corp (COF), ett kreditkortsföretag som lånat ut pengar till subprime kreditkort användare. På grund av en översyn av Office of Thrift Supervision och Federal Reserve avseende mängden reserver företaget som behövde för att täcka eventuella subprime förluster hade Capital Ones aktiekurs kraschat med 60 procent under 2002. Företaget hade också haft problem med integritetsfrågor samtidigt som företagets CFO dumpade aktier före regleringsnyheten blev offentlig.

Antingen eller

Ledley och team fastställde att antingen drevs företaget av skurkar och därmed skulle det vara värt noll, eller så var det ett stabilt företag och värt 60 USD per aktie. Vid detta tillfälle handlades aktierna i Capital One Financial Corp till 30 USD per aktie. Således företaget det antingen värt noll eller 60 USD och långsiktiga optionskontrakt (LEAPs) på företaget såldes billigt.

Ledley och Cornwall Capital trodde att Black-Scholes optionsvärderingsmodeller som används för att prissätta LEAPs gjort några felaktiga antaganden och inte kunde hantera extrema händelser, som att aktiekursen kunde falla till noll eller stiga till 60 USD per aktie. Modellerna förutsåg snarare att aktiekursen skulle gå till 35 USD per aktie under de kommande åren snarare än till40 USD, och till 40 USD per aktie snarare än 45 USD per aktie och så vidare vilket beskrivs i filmen ”The Big Short. Ledley trodde att Capital One var värt 60 USD per aktie och köpte 8 000 optionskontrakt för 26 000 USD.

Om han hade haft fel skulle Cornwall Capital förlora 26 000 USD, men om hans beräkningar stämde, och den feta svans händelsen inträffade, så skulle han göra vad som i praktiken var obegränsade vinster.

I slutändan fick Capital One upprättelse av tillsynsmyndigheterna och aktiekursen sköt i höjden till 60 USD vilket gjorde att Cornwall Capitals position ökade i värde till 526 000 USD, en ökning 1 923 procent. The Black Swan hade dykt upp och Cornwall Capital var hemma.

Pork Bellies och sydkoreanska aktier

Pork Bellies, eller grismagar, låter kanske inte särskilt spännande men det var ett råvarukontrakt som attraherade många investerare. I detta fall kom investeringen att sammanfatta egenskaperna för en perfekt Black Swan investering, en låg sannolikhet för att händelsen skulle inträffa vilket gjorde att det gick att etablera en position med minimala initiala kostnader (kostnaden för optionen) och en enorm payoff i förekomsten av att händelsen inträffade.

Efter den enorma framgång som Cornwall Capital hade med sin investering i Capital One valde företaget att fortsätta sin strategi och att investera i billiga optioner i alltfrån sydkoreanska aktier, grismagar (frozen pork bellies) till valutor i tredje världen. De investerade i allt som hade ett pris som verkade vara redo för mycket dramatiska förändringar.

Cornwall Capitals traders insåg att personer, och därmed i förlängningen också finansmarknaderna, hade svårt att koppla samman lämpliga sannolikheter till mycket osannolika händelser. Så småningom fann Ledley och Cornwall Capital sin väg till kreditswappar och en satsning mot den amerikanska bostadsmarknaden. Resultatet? En fyrfaldig ökning av bolagets kapital som steg från 30 MUSD till 135 MUSD.

Fooled by Randomness

I sin bok ” Fooled by Randomness” berättar Nassim Taleb historien om Nero Tulip, en konservativ trader som har sett många handlare med många års överlägsen prestanda ”explodera” eftersom de inte hade räknat med att en enskild och slumpmässig händelse kunde leda till enorma förluster.

I sin bok beskriver Taleb hur Tulip använder sig av stop lossar för att begränsa förlusterna i sin handel och att han aldrig säljer nakna optioner. Han förstår att den slumpmässiga händelsen väntar, lurar runt nästa hörn. Taleb berättar att människor har en benägenhet att luras av denna slumpmässighet och att man inte bör blanda ihop tur med skicklighet. Det enda säkra är att ingenting är säkert och att svarta svanar existerar. Tulip är Talebs eget alter ego.

Taleb rekommenderar i sin bok en investeringsstrategi som han beskriver som en skivstång. Denna investeringsstrategi innebär att investeraren placerar en stor del av sin portfölj i extremt säkra instrument som statsskuldväxlar och resten av portföljen i spekulativa investeringar såsom optioner. Detta gör att investerare skyddas från och kan dra nytta av slumpmässigheten.

Slutsats

För att sammanfatta det hela, för att handla på och kunna dra ekonomiska fördelar av Black Swans bör Du lära Dig att hitta de händelser som andra anser vara av låg sannolikhet men som kan ge enorma konsekvenser om de inträffar. Var beredd att det kommer bli många affärer som ger förluster innan den där riktigt stora vinsten kommer. Händelser som många ansåg osannolika var till exempel tanken på att bostadspriserna kunde rasa, att Euroländerna inte kunde göra default, att Kinas enorma ekonomiska tillväxt skulle få ett slut.

De ekonomiska modeller som finns är bristfälliga och i många av dem är sannolikheter inte korrekt beräknad om modellerna alls tar hänsyn till dem. Det bästa sättet för Black Swan handlare i det förflutna har varit att agera på kortsidan i kreditswappar och optioner som medför begränsade förluster och enorma vinster när de väl inträffar. Leta reda på och utforska händelser med låg sannolikhet som har enorma konsekvenser av oproportionerligt hög effekt om Du vill bli en Black Swan.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fortsatt starkt resultat från US Global Jets fond

Publicerad

den

U.S. Global Investors Frank Holmes gick med Steve Darling från Proactive till för att ge insikter i företagets US Global Jets-fond, som initierades 2015. Fondens resultat och flygindustrin har sett en återhämtning efter de utmaningar som covid-19-pandemin medfört. Holmes utvecklade de faktorer som driver fondens resultat och diskuterade nyckelutvecklingen inom flygsektorn.

U.S. Global Investors Frank Holmes gick med Steve Darling från Proactive till för att ge insikter i företagets US Global Jets-fond, som initierades 2015. Fondens resultat och flygindustrin har sett en återhämtning efter de utmaningar som covid-19-pandemin medfört. Holmes utvecklade de faktorer som driver fondens resultat och diskuterade nyckelutvecklingen inom flygsektorn.

En anmärkningsvärd utveckling är uppgraderingen av Mexikos flygsäkerhetsklassificering från kategori 2 tillbaka till kategori 1 av Federal Aviation Administration (FAA) förra veckan. Denna uppgradering återspeglar förbättrade säkerhetsstandarder och är en positiv indikator för Mexikos flygindustri.

Holmes lyfte också fram en intressant historisk trend inom flygbranschen. Flygbolag har historiskt sett uppvisat ett omvänt förhållande till oljepriserna. När oljepriserna stiger tenderar flygbolagsaktier att underprestera, medan de tenderar att överträffa när oljepriserna sjunker. Denna unika relation kan erbjuda attraktiva ingångspunkter för investerare som vill få exponering mot den globala flygindustrin, särskilt i tider av fluktuerande oljepriser.

Återhämtningen av U.S. Global Jets-fonden och den positiva utvecklingen inom flygsektorn visar branschens motståndskraft när det gäller att övervinna utmaningar och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Holmes insikter kastar ljus över investeringsmöjligheterna inom flygsektorn och erbjuder värdefulla överväganden för investerare som är intresserade av denna dynamiska industri.

Handla JETS

HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

EL49 ETF investerar i europeiska företagsobligationer med alla löptider

Publicerad

den

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49 ETF) investerar i företagsobligationer med fokus på Europa. Denna ETF innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF har tillgångar på 290 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 5 år och har sin hemvist i Tyskland.

Mål

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel börshandlad fond som är registrerad i Tyskland. Fondens mål är att följa utvecklingen för iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Price Index). Det maximala antalet företagsobligationer i indexet är begränsat till 40.

Investeringsstrategi

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF strävar efter att spåra iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified-index. Indexet iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified spårar företagsobligationer i euro från emittenter vars huvudkontor finns i ett euroland eller i Danmark, Norge, Sverige, Schweiz eller Storbritannien.

Handla EL49 ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra,

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUREL49
Stuttgart Stock ExchangeEUREL49
XETRAEUREL49

Fortsätt läsa

Nyheter

Hur viktig är en Bitcoin ETF för priset på Bitcoin?

Publicerad

den

En Bitcoin ETF är en typ av investering som spårar priset på Bitcoin. Det fungerar som en börshandlad fond, precis som aktier eller obligationer. Skillnaden är att denna fond bara har bitcoins. Således kan du tjäna eller förlora pengar med Bitcoin utan att behöva äga dem.

En Bitcoin ETF är en typ av investering som spårar priset på Bitcoin. Det fungerar som en börshandlad fond, precis som aktier eller obligationer. Skillnaden är att denna fond bara har bitcoins. Således kan du tjäna eller förlora pengar med Bitcoin utan att behöva äga dem.

Låter bra, eller hur? Tja, alla håller inte med. Vissa analytiker tror att en Bitcoin ETF kan skjuta i höjden och locka fler institutionella investerare, som banker eller pensionsfonder. Andra anser dock att en Bitcoin ETF är onödig och kan skada den decentraliserade och rebelliska essensen av Bitcoin. Som Adam Black, VD för Blockstream, ett företag som utvecklar teknologi för Bitcoin, som sa att Bitcoin ETF:er är ”en våt dröm på Wall Street” och att han inte behöver dem.

Vem är Adam Black?

Tja, han är en av Bitcoins fäder, skaparen av Blockstream och ett kryptogeni. Utan tvekan vet han mycket om teknik och Bitcoin. Men kan du också om ekonomi och finans? Det är mer diskutabelt.

Nyligen gjorde Adam Black en mycket djärv förutsägelse. Han sa att Bitcoin skulle nå $150 000 innan nästa halvering. Halveringen är händelsen som halverar belöningen för att bryta Bitcoin. Enligt honom skulle detta orsaka en brist på Bitcoin och en ökning av dess pris.

Har Adam Black rätt eller drömmer han bara? Tja, vi vet inte. Vad vi vet är att Adam Black har blivit rik på Bitcoin. För han var en av de första som köpte den när den var värd slantar. Så vem som helst är optimistisk.

Nu är Bitcoin-gemenskapen väldigt mångsidig och kan inte reduceras till en enda ideologi. Det finns allt, som på ett apotek.

Å ena sidan finns det de som tror på Bitcoin som ett sätt att frigöra sig från det traditionella finansiella systemet, som de anser är korrupt och förtryckande. De är libertarianer och anarkokapitalister, som försvarar individuell suveränitet och den fria marknaden. För dem är Bitcoin mer än en valuta, det är en livsfilosofi. Och av denna anledning avvisar de alla typer av mellanhänder eller reglering som inkräktar på deras frihet.

Å andra sidan finns det de som ser Bitcoin som en möjlighet att tjäna pengar, utan att bry sig särskilt mycket om dess ursprung eller syfte. De är pragmatikerna, som bara försöker öka sin rikedom och dra fördel av marknadsfluktuationer. För dem är Bitcoin bara en annan tillgång, som guld eller aktier. Och av denna anledning accepterar de ankomsten av institutionella investerare, såsom banker eller investeringsfonder, vilket kan öka efterfrågan och priset på Bitcoin.

Vem har rätt?

Det beror väl på hur man ser på det. Sanningen är att båda grupperna bidrar till utvecklingen och spridningen av Bitcoin, om än med olika motiv och förväntningar. Det viktiga är att de respekterar mångfalden och mångfalden av åsikter, och att de inte låter sig ryckas med av fanatism eller själviskhet.

En Bitcoin ETF är inte nödvändig. Det är vad vissa Bitcoin-purister säger, som föredrar att stanna utanför det traditionella finansiella systemet. Och de har delvis rätt. Bitcoin har kommit så här långt utan behov av en ETF. Och den kommer att fortsätta växa med eller utan den.

Men vad händer om vi vill att Bitcoin ska nå fler människor? Vad händer om vi vill göra Bitcoin mer tillgängligt, säkrare och mer flytande? Då kan en Bitcoin ETF vara en bra idé. Eller åtminstone ingen dålig idé.

En Bitcoin ETF skulle tillåta många investerare att delta i Bitcoin-marknaden utan att behöva köpa den direkt. På så sätt kunde de diversifiera sin portfölj, minska sina risker och dra nytta av möjligheter. Vad är fel med det? Vi kan inte försvara den fria marknaden och samtidigt begränsa den med dogmer. För då är du inte längre ledig. Och Bitcoin är frihet.

Om du vill investera i Bitcoin behöver du inte bara välja en färg. Man kan vara lite röd, lite grön, lite blå eller lite gul. Eller ännu bättre, du kan vara en komplett regnbåge.

Vad har mellanhänder med Bitcoin att göra? Det beror väl på hur du ser dem. Du kan se dem som inkräktare som vill dra fördel av dina pengar och din frihet. Eller så kan du se dem som allierade som gör det lättare för dig att komma åt och använda Bitcoin.

Bitcoin är en medborgarrörelse, det är klart. Det beror inte på någon regering eller någon central myndighet. Men det betyder inte att du måste vara ensam i Bitcoins värld. Du kan umgås med andra människor som delar dina intressen och mål. Du kan vara en del av en fond, ett företag eller en gemenskap. På så sätt kan ni samarbeta, lära och växa tillsammans.

Bitcoin är inte bara för individualister. Det är också för mer sällskapliga varelser. Det viktiga är att du respekterar var och ens mångfald och autonomi.

Nu är en Bitcoin ETF en börshandlad investeringsfond som replikerar värdet på Bitcoin. På så sätt behöver du inte komplicera ditt liv med digitala plånböcker, privata nycklar eller QR-koder. Du behöver bara öppna ditt mäklarkonto och köpa din Bitcoin ETF som vilken annan tillgång som helst.

Vilka fördelar har detta?

Tja, enligt vissa analytiker, många. Å ena sidan skulle det göra Bitcoin enklare och säkrare för traditionella investerare, såsom banker, fonder eller privatpersoner, att köpa. Å andra sidan skulle efterfrågan och priset på Bitcoin öka, eftersom det skulle finnas fler intresserade av det.

Och vilka nackdelar har det? Tja, enligt andra analytiker, många också. Å ena sidan skulle det få Bitcoin att förlora sin decentraliserade och rebelliska essens, genom att underkasta sig reglerna och mellanhänderna i det traditionella finansiella systemet. Å andra sidan kan det leda till mer volatilitet och spekulation i priset på Bitcoin eftersom det skulle bero på utbud och efterfrågan på marknaden.

Vem har anledningen? Säkert båda och ingetdera. Det enda vi vet är att en Bitcoin ETF inte existerar ännu, även om det är flera projekt på gång. Och om det någonsin godkänns kan det ha en betydande inverkan på priset på Bitcoin, både på kort och lång sikt. Men det kommer också att bero på andra faktorer, som användaradoption av Bitcoin, tekniska innovationer och juridiska bestämmelser.

Skulle det vara bra att ha en Bitcoin ETF? Självklart. Varför inte? Om det gynnar priset, desto bättre.

Fortsätt läsa

Populära