Följ oss

Nyheter

Storebrand Fornybar Energi har lyckats väl under sitt första år

Publicerad

den

Storebrand Fornybar Energi har lyckats väl under sitt första år

En fond som presterar bra och har låga avgifter är Storebrand Fornybar Energi. Den har dock inte funnits längre än sedan i den 26 juni 2020 så det är många investerare som missar denna.

Den finns hos Nordnet i Norge, och den liknar Handelsbanken Hållbar Energi. Skillnaden är at Storebrand kostar 0.75 procent i förvaltningskostnad. Storebrand Fornybar Energi har haft bättre avkastning än Handelsbanken Hållbar Energi.

Hållbara investeringar

Storebrand ställer krav på de företag de investerar i och använder sin ställning som ägare för att påverka företagen för förbättringar. Storebrand utesluter företag som bryter mot internationella normer och konventioner, eller som är involverade i andra oacceptabla aktiviteter. Storebrand investerar mer i företag som är väl positionerade för globala utmaningar och som bidrar med lösningar relaterade till FN: s hållbarhetsmål.

Storebrand Fornybar Energi är en fossilfri aktiefond som syftar till att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera i en begränsad del av den globala aktiemarknaden. Fonden investerar i hållbara företag som bidrar till att lösa globala klimatutmaningar och har sina primära aktiviteter inom solenergi, vindkraft, väte, geotermisk energi, vattenkraft och den infrastruktur som behövs för att använda och distribuera förnybar energi.

Fonden kan också investeras i företag som bidrar till minskad energiförbrukning. Fonden investerar i företag med olika typer av teknik, tjänster och lösningar och i stort sett inom olika delar av värdekedjor. Sådana företag kännetecknas av höga förväntningar på framtida resultat och hög risk för prisförändringar och fonden kommer därför att ha en större risk än breda globala aktiefonder.

Jämförelseindex

MSCI All Countries Net Distributions.

Nettoudelningar

Utdelningar och andra inkomster som fonden erhåller återinvesteras och ingår i enhetsvärdet. Investeringshorisont Fondens riskprofil är sådan att du bör ha en investeringshorisont på minst fem år.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *