Följ oss

Nyheter

S&P/BMV IPC, en spegel av den mexikanska aktiemarknaden

Publicerad

den

S&P/BMV IPC, en spegel av den mexikanska aktiemarknaden

2018 markerar 40-årsdagen av S & P / BMV IPC. Detta index lanserades den 30 oktober 1978, som en del av den mexikanska marknadsrevolutionen. För att hedra den milstolpe vi reviderade utvecklingen av indexet som sedan dess blivit en spegel av den mexikanska aktiemarknaden. Andra kallar det en ikon på den mexikanska aktiemarknaden.

Per den 31 december 2017 hade Mexiko 141 börsnoterade inhemska bolag med ett marknadsvärde motsvarande cirka 36,26% av den mexikanska bruttonationalprodukten (BNP). De 35 beståndsdelarna i S & P / BMV IPC uppgick till cirka 295.450 miljoner USD i marknadsvärdet och svarade för nästan 70,61% av värdet på den mexikanska aktiemarknaden.

S & P / BMV IPC har representerat en betydande del av den mexikanska ekonomin, mätt av BNP (se bild 1). Från 1978 till 2017 stod det genomsnittliga marknadsvärdet för börsnoterade inhemska bolag för cirka 22% av landets BNP och uppgick till högst 44,24% 2012.

De mest likvida aktierna på Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Huvudsyftet med S & P / BMV IPC är att mäta utvecklingen för de största och mest likvida aktierna på Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Baserat på historiska 10-åriga siffror tog S & P / BMV IPC i genomsnitt cirka 80% av marknadsvärdet. Bild 2 visar en jämförelse av marknadsvärdet för S & P / BMV IPCs komponenter i förhållande till S & P Mexico BMI (MXN), vilket är ett annat brett riktmärke från S & P BMI-serien och är utformat för att mäta prestanda för det mexikanska kapitalet marknadsföra.

Under de senaste fyra decennierna har S & P / BMV IPC spelat en viktig roll, som tjänar som en barometer för den mexikanska kapitalmarknaden. Sedan starten har indexets struktur och egenskaper utvecklats successivt, samtidigt som det primära målet är att mäta prestandan hos de största och mest likvida aktierna på BMV.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.