Följ oss

Nyheter

SEEU ETC när du tror att kronan kommer att gå sämre än euron

Publicerad

den

WisdomTree Short SEK Long EUR (SEEU ETC) är utformat för att ge investerare exponering mot svenska kronor ("SEK") i förhållande till euro ("EUR") genom att spåra MSFX Short Swedish Krona/Euro Index (TR) ("Indexet") ), som syftar till att återspegla resultatet av en position i terminsavtal som rullas dagligen.

WisdomTree Short SEK Long EUR (SEEU ETC) är utformat för att ge investerare exponering mot svenska kronor (”SEK”) i förhållande till euro (”EUR”) genom att spåra MSFX Short Swedish Krona/Euro Index (TR) (”Indexet”) ), som syftar till att återspegla resultatet av en position i terminsavtal som rullas dagligen.

WisdomTree Short SEK Long EUR är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC uppnår exponering mot index genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning av Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas.

Dagliga kontantbetalningar görs emellertid mellan emittenten och motparten för att återspegla de dagliga rörelserna i indexets värde. Separat använder emittenten de kontanter den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänd återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan kvalificerad säkerhet från emittenten dagen efter. Den berättigade säkerheten förvaras av vårdnadshavaren på ett depåkonto.

MSFXSM Short Swedish Krona/Euro Index (TR)

Indexet ger:

(i) en ”kort” exponering mot SEK i förhållande till EUR. Till exempel, om SEK skulle stiga i värde i förhållande till EUR, skulle indexet (spåras av ETC) minska i värde. Omvänt om SEK skulle minska i värde i förhållande till EUR, skulle indexet öka i värde; och

(ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan SEK och EUR växelkurser.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerhetsavkastning.

Handla SEEU ETC

WisdomTree Short SEK Long EUR (SEEU ETC) är en börshandlad valuta som handlas på London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
Borsa ItalianaEURSEEUJE00B3NXB475

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.