Följ oss

Nyheter

Så kan du få hävstångseffekt mot utvalda ETFer

Publicerad

den

Visste du att det precis har blivit betydligt enklare att investera i några av de mest populära börshandlade fonder, ETF:er, i USA? Tidigare har det varit krångligt att ta positioner i ETF:er vilka nämligen handlas i USA. Nu går det att enkelt ta en position, inklusive hävstång, genom Mini Futures.

Visste du att det precis har blivit betydligt enklare att investera i några av de mest populära börshandlade fonder, ETF:er, i USA? Tidigare har det varit krångligt att ta positioner i ETF:er vilka nämligen handlas i USA. Nu går det att enkelt ta en position, inklusive hävstång, genom Mini Futures.

Trots fallande börser har ETF:er fortsatt att locka betydande belopp. Hittills i år har amerikanska ETF:er redovisat ett inflöde om en halv biljon dollar. Lyfter vi blicken och tittar på tre år är inflödet enorma 1,7 biljoner dollar, enligt statistik från Bloomberg. Statistiken avser bara USA. Lyfter vi blicken till fler marknader är inflödet ännu större. ETF:er har på tio år helt målat om kartan för sparande i USA.

I Sverige har dock inte ETF:er blivit någon jättesuccé som sparprodukt på börsen. Orsaken är enkel. Att handla över gränserna är både komplicerat och kostsamt. De mest populära och största ETF:erna handlas inte på Stockholmsbörsen eller NGM utan på NYSE Arca eller Nasdaq i USA. Svenska investerare har därför mer eller mindre gått miste om den snabbast växande delen av finansmarknaden.

Andra krångliga tillgångar att ta egen exponering mot har det dock gått att ta position i, och då med hävstång, med hjälp av Societe Generales Mini Futures. Det kan handla om exempelvis enskilda amerikanska aktier som Tesla eller råvaror som kaffe eller apelsinjuice.
Nyligen har Societe Generale tagit sina Mini Futures till det helt nya området ETF. Banken har nu för första gången gjort det möjligt att investera i Mini Futures med utvalda populära ETF:er som underliggande tillgångar.

Få exponering mot några av de mest populära ETF:erna fast med hävstång

Det nya utbudet av Mini Futures på ETF:er omfattar några av de mest populära ETF:erna från förvaltare såsom iShares, Vanguard, VanEck och State Street. Det nya utbudet ger tillgång till ett stort antal olika sektorer (t.ex. teknik, hälsovård och fastigheter) och geografiska områden (t.ex. Japan, USA eller tillväxtländer). Det är också möjligt att få exponering mot tematiska områden som ren energi.

Dessa nya Mini Futures på ETF:er kan vara intressanta för investerare som är övertygade om ett tema som en specifik ETF kan ha. Societe Generale Mini Futures gör det enkelt att investera i dessa mycket populära ETF:er samtidigt som du som investerare erbjuds att investera med hävstång. Societe Generales nya Mini Futures på ETF:er är tillgängliga med en initialt hävstångseffekt på upp till 5.

Hävstångseffekten förstärker en positiv utveckling men den förstärker även nedgången för ditt kapital om utvecklingen går åt fel håll jämfört med vad du förutspått. Investeringar i Mini Futures innebär att investeraren kan förlora hela sitt investerade belopp. Den inbyggda stop loss-mekanismen som finns i Mini Futures begränsar dock förlusterna och det är aldrig möjligt att förlora mer än det investerade kapitalet.

Du hittar alla produkter via den här länken.

Disclaimer:

HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. Produktens värde kan både minska och öka och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Denna marknadsföringskommunikation är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Informationen i denna marknadsföringskommunikation är endast vägledande och har inget kontraktsvärde. De finansiella instrument som nämns beskrivs endast kortfattat. Innan investerare investerar bör de ta del av dokumentet med nyckelinformation (KID), grundprospektet och de slutliga villkoren som publiceras på webbplatsen warrants.societegenerale.se, särskilt avsnittet ”Riskfaktorer” i grundprospektet. Informationen i denna marknadsföringskommunikation är endast avsedd för informations ändamål och är inte en rekommendation att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Det får inte under några omständigheter ersätta professionell rådgivning i samband med något som ingår i kommunikationen, eftersom det kanske inte är lämpligt för alla investerare. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut utifrån sina specifika investeringsmål och sin ekonomiska situation och använda sig av oberoende rådgivare om de anser det nödvändigt. Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter innebär en hög risk om de inte hanteras på rätt sätt och är en produkt som inte är okomplicerad och kan vara svår att förstå. Tidigare resultat är inte en indikator på framtida resultat. Denna marknadsföringskommunikation är utgiven av Societe Generales Frankfurt filial. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut som övervakas av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), kontrolleras av Autorité des Marchés Financiers (AMF) och under Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn. Information om vilka föresikter som vi omfattas av tillhandahålls efter begäran.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

97 % av alla Bitcoin kommer att utvinnas i april 2024 för den fjärde halveringen

Publicerad

den

Som en återstod: Den enskilt viktigaste händelsen för Bitcoin är halveringen. Satoshi Nakamoto kodade Bitcoin till hälften av belöningsutbetalningarna till gruvarbetarna var 210 000:e block.

Som en återstod: Den enskilt viktigaste händelsen för Bitcoin är halveringen. Satoshi Nakamoto kodade Bitcoin till hälften av belöningsutbetalningarna till gruvarbetarna var 210 000:e block.

Denna händelse inträffar ungefär vart fjärde år och är en form av konstgjord inflationskontroll, liknande en centralbank som trycker mindre pengar.

Halveringen säkerställer att det totala utbudet av Bitcoin-tak på 21 miljoner, vilket gör det till en deflationär tillgång.

I enklare termer, ju längre tiden går, skapas allt mindre Bitcoin. Alla andra fiatvalutor som finns är inflationsdrivande till sin natur. Allt eftersom mer tid går skapas fler, vilket gör den valuta du har mindre värd.

Det är detta som skiljer Bitcoin från allt annat och varför många tror att det är en digital värdebevarare.

Som en funktion av ekonomin och när Bitcoins adoptionshastighet växer, betyder detta att efterfrågan med stor sannolikhet kommer att överträffa utbudet med stor marginal.

Diagrammet nedan visar tidigare halveringshändelser och deras marknadseffekt.

Källa: Jacob Canfield

Fortsätt läsa

Nyheter

EPAD ETF investerar i europeiska klimatförändrare

Publicerad

den

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) (EPAD ETF) investerar i aktier med fokus på Climate Change, Social/Environmental, Europe. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 286 aktier.

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) (EPAD ETF) investerar i aktier med fokus på Climate Change, Social/Environmental, Europa. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 286 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,15 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 5 miljoner GBP under förvaltning. ETF:en är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför EPAD?

Exponering för ett brett spektrum av företag baserade i utvecklade länder i Europa som försöker minska sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.

Sålar bort företag baserat på deras engagemang i specifika affärsaktiviteter och engagemang i relevanta ESG- och miljökontroverser.

Designad för investerare som vill minska exponeringen för klimatrisker.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index.

Investeringsstrategi

MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select-index spårar aktier från Europa. Indexet syftar till att ge större vikt till företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Moderindex är MSCI Europe.

Handla EPAD ETF

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) (EPAD ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamEUREPAD

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NESNNESTLE SAConsumer Staples3.71CH0038863350CHF
ROGROCHE HOLDING PAR AGHealth Care2.91CH0012032048CHF
NOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care2.48DK0060534915DKK
AZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.43GB0009895292GBP
ASMLASML HOLDING NVInformation Technology2.27NL0010273215EUR
NOVNNOVARTIS AGHealth Care2.12CH0012005267CHF
SUSCHNEIDER ELECTRICIndustrials2.09FR0000121972EUR
MCLVMHConsumer Discretionary2.06FR0000121014EUR
ABBNABB LTDIndustrials1.68CH0012221716CHF
GSKGSKHealth Care1.49GB0009252882GBP

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Nu erbjuder FreeTrade finska aktier

Publicerad

den

Den första omgången av europeiska aktier finns nu hos FreeTrade. Denna brittiska mäklare har anslutit till de europeiska marknaderna och adderar den första omgången europeiska aktier till din app idag. Nu erbjuder FreeTrade finska aktier.

Den första omgången av europeiska aktier finns nu hos FreeTrade. Denna brittiska mäklare har anslutit till de europeiska marknaderna och adderar den första omgången europeiska aktier till din app idag. Nu erbjuder FreeTrade finska aktier.

För att kicka igång kan du hitta en speciell kollektion av finska aktier som en tidigt julklapp. Under de närmaste månaderna kommer aktier som handlas på andra stora europeiska börser också att vara tillgängliga på din Freetrade-app.

FreeTrade har gått direkt till paneuropeiska börserna för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen. Detta gör Freetrade till ett av få mäklarhus i Storbritannien som erbjuder direktåtkomst för privata investerare till europeiska marknader.

Det som skiljer den här nya funktionen åt är inarbetat i Freetrades DNA: att investera tid, energi och pengar i att utveckla rätt teknik för att bygga en hållbar verksamhet och stödja våra kunder under hela deras liv.

Kort sagt, detta är det mest komplexa ingenjörs- och driftarbetet sedan FreeTrade byggde sin Invest-plattformen 2019/20.

Visste du detta om finska aktier?

Helsingforsbörsen öppnade 1912. Liksom de flesta börser började den som ett kooperativ som ägdes av sina medlemmar och lokala banker.

Under åren har börsen utvecklats genom en rad fusioner för att bli en del av den globala börsgruppen Nasdaq.

Industrin utgör cirka en fjärdedel av den finska marknaden, med en stark närvaro från tillverknings- och finansiella tjänsteföretag.

Du kan nu hitta 38 finska aktier från Nasdaq Helsinki i din app, inklusive:

• Hisstillverkaren Kone

• Flygbolagsjätten Finnair

• Angry Birds-tillverkaren Rovio

Är dessa aktier tillgängliga för alla användare?

FreeTrade kommer att följa samma principer för europeiska aktier som FreeTrade har för aktier i Storbritannien och USA. För Finland innebär detta att alla användare kommer att kunna få tillgång till aktier på börsens huvudindex, Helsinki 25.

Resten av aktier utanför huvudindexet kommer endast att vara för Plus-medlemmar.

Håll ögonen öppna under de kommande veckorna och månaderna när FreeTrade lanserar ytterligare europeiska länder.

Detta bör inte läsas som personlig investeringsrådgivning och enskilda investerare bör fatta sina egna beslut eller söka oberoende råd. Den här artikeln har inte utarbetats i enlighet med lagkrav som är utformade för att främja investeringsanalysens oberoende och anses vara en marknadskommunikation.

När du investerar är ditt kapital i fara. Värdet på din portfölj kan gå ner såväl som upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Freetrade är ett handelsnamn för Freetrade Limited, som är ett medlemsföretag på London Stock Exchange och är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority. Registrerad i England och Wales (nr 09797821).

Fortsätt läsa

Populära