Följ oss

Nyheter

Så kan du analysera råvaror och råvarusektorn

Publicerad

den

Så kan du analysera råvaror och råvarusektorn

Råvaror ska ingå i en väldiversifierad portfölj. Det finns flera anledningar till detta. Den viktigaste anledningen är att råvaror har en annorlunda samvariation/korrelation jämfört med aktiemarknaden i stort. Den inte helt basala frågan är dock – vilka råvaror ska man köpa? Råvaror brukar ofta brytas ner i fyra olika byggnadsblock eller sektorer: Energi, jordbruk, ädelmetaller och basmetaller. I dagsläget finns det dels breda råvarukorgar/råvaru-ETF:er tillgängliga bestående av samtliga delar, dels enskilda råvarusektor-ETF:er. I flera fall kan du även bryta ner råvaruinvesteringarna ett steg till och investera i enskilda instrument/råvaror som ingår i de olika delarna. Till exempel kan du investera i vete och sojabönor som är komponenter i jordbruks-ETF:er.

Vilken sektor har utvecklats bäst under den senaste femårsperioden? 

För att genomföra denna analys har jag använt mig av fem stycken ETF:er som är noterade i USA: PowerShares DB Commodity Index Fund (ticker DBC), PowerShares DB Base Metals Fund (ticker DBB), PowerShares DB Agriculture Fund (ticker DBA), PowerShares Precious Metals Fund (ticker DBP) och PowerShares DB Energy Fund (ticker DBE).

Källa: Factset, 2007-08-27–2012-08-27, all avkastning i SEK

Utfallet blev följande:

1. DBP +121,57% (indexvärde 221,57)

2. DBA +11,53% (indexvärde 111,53)

3. DBC + 10,55% (indexvärde 110,55)

4. DBE +1,65% (indexvärde 101,65)

5. DBB -28,29% (indexvärde 71,71)

Exklusive DBP som består av guld och silver har avkastningen varit ganska medioker under perioden. Betyder det att råvaror är ointressanta? Nej, är det enkla svaret. Sannolikheten att råvaror utvecklas på samma sätt under de kommande fem åren är låg. Vidare visar denna analys endast vilken avkastning man fått om man köpt dessa instrument 2007 och haft kvar dem tills igår, så kallad ”buy-and-hold”. Detta verkar inte vara den bästa metoden att investera i råvarusektorn eller? En alternativ investeringsmodell skulle kunna vara att använda sig av momentum och investeringsflöden för att hitta den mest intressanta sektorn och sedan byta sinsemellan, så kallad sektorrotation.

ETF-tabell

Källa: Factset, 28 augusti, all avkastning i SEK

Slutsats?

Sektorn med störst nettoinflöde under den senaste månaden tillsammans med högst momentum (200 dagars glidande medelvärde) presenteras i grafen nedan (mörkblå). Högst momentum på kort sikt (50-dagars glidande medelvärde) har dock energi (ticker DBE). Anledningen till att energi har utvecklats starkt under de senaste dagarna beror på att det är orkansäsong i södra delen av USA (orkanen Isaac).

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.