Följ oss

Nyheter

Så här kan Du tjäna på det ryska börsraset

Publicerad

den

Så här kan Du tjäna på det ryska börsraset

Så här kan Du tjäna på det ryska börsraset. Att den ryska aktiemarknaden inte alls mår bra är nog de flesta väl medvetna om vid detta lag. S&P Russia Broad Market Index har tappat mer än halva sitt värde, mätt i dollar, sedan i somras och än mer sedan USA och EU inledde sina sanktioner mot landet i våras. Någon sade att det är blod på gatorna i Ryssland, eller i alla fall på golvet på de ryska börserna. Ytterligare sanktioner är att vänta mot Ryssland, men Putin anser att det kommer att vara överspelat inom ett par månader, i värsta fall tar det två år. Avanzas Claes Hemgren tror att det kan ta betydligt längre tid än så, upp mot sju åtta år.

Contrarians vädrar emellertid morgonluft, och det finns all anledning till att göra det. Familjen Rothschild grundande sitt finansimperium genom att låna ut pengar till ryska företag och köpa aktier i dem när dessa hade det som värst. Vi såg resultatet det fick för Rothschilds.

Ser vi på den ryska börsen ser den emellertid billig ut just nu, mätt på löpande kurser så handlas ryska BMI just nu till ett p/e-tal kring fyra (4), det vill säga fyra gånger årsvinsten. Det är emellertid inte alltid ett pålitligt mått, och skall inte ensamt utgöra ett skäl till att köpa en aktie, en fond eller något annat finansiellt instrument. I dagsläget finns det skäl att tror att vinsterna för de ryska företagen kommer att falla ytterligare. Detta beror bland annat på att den ryska valutans, rubelns, fall gör det dubbelt så dyrt för de ryska företagen att importera som för ett år sedan, givet att de nu kan importera alls som en följd av sanktionerna från EU och USA. Lägg därtill fallet på olja så kommer många företag i Ryssland att dra sig för att investera innan dessa att priset stiger igen, något som kommer få negativa effekter också för andra ryska företag.

Hög volatilitet

I dag ligger volatiliteten på Moskvabörsen kring cirka 58 procent, vilket gör att den ligger högt, i den 87de percentilen sedan 1997. Det betyder att risken är hög, men det historien visar också på att varit bra att köpa in sig i Ryssland vid dessa tillfällen. Historiskt sett har perioder med hög volatilitet historiskt identifierade positiva startpunkter för ryska aktier och Rysslandsfonder, som diagrammet visar:

Moskvaborsen

Källa: S&P Dow Jones Indices LLC

Betyder det att vi ser köpläge i Ryssland?

I dagsläget är Ryssland billigt, men det finns ett berömt uttryck som säger att det är fortfarande 100 procent kvar till noll, det betyder att det kan vara av godo att mer än en aning tålamod med de ryska aktierna. Historiskt sett har det emellertid lönat sig att köpa vid dessa tillfällen, men att köpa ryska aktier eller fonder när volatiliteten ligger över genomsnittet har gett en kortsiktig avkastning som varit negativ. Addera därtill det geopolitiska miljön, så ser vi att det kan komma att bli värre innan det blir bättre.

För det andra så går den data som finns i diagrammet ovan bara tillbaka till 1997. Det finns en uppenbar risk för att förlita sig för mycket på senaste uppgifterna. Det fanns inget S & P Ryssland BMI index för hundra år sedan, men det råder ingen tvekan om dess volatilitet skulle ha varit ganska högt 1917; den efterföljande förstörelsen av alla former av privat kapital skulle ge ett motexempel till den allmänna regeln om att köpa vid perioder av hög volatilitet.

Detta är naturligtvis inte 1917. Det är inte heller de turbulenta tider på Napoleonkrigen som så belönade familjen Rothschilds ”historiska äventyr. Historiskt sett och på lång sikt så har emellertid köp under oroliga tider, när alla andra kliver ut, alltid gynnat de som vågat ta risker.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.