Följ oss

Nyheter

Så fungerar det när Opti investerar i fonder åt dig

Publicerad

den

När du sparar via Opti-appen investerar denna fondplattform dina pengar i en noga genomtänkt kombination av fonder. Det är din Opti-portfölj eftersom Opti investerar i fonder åt dig.

När du sparar via Opti-appen investerar denna fondplattform dina pengar i en noga genomtänkt kombination av fonder. Det är din Opti-portfölj eftersom Opti investerar i fonder åt dig. Opti väljer objektivt ut de mest prisvärda fonderna bland de tusentals som finns i Sverige och sedan byter de ut dem när de hittar bättre alternativ.

Det första Opti gör är att meddela de olika fondbolagen som förvaltar de idag nio olika fonderna i din portfölj att de tänker köpa andelar i dem åt dig. Idag har du till exempel en aktiefond som SPP förvaltar, som står för 15,5 procent av din Opti-portfölj (om du har en Opti 9-portfölj, annars har du en mindre andel i just den fonden). Sätter du till exempel in 2 000 kronor meddelar vi SPP att du vill köpa andelar i deras fond för 2 000 kronor × 15,5 procent = 310 kronor. Samtidigt meddelas de andra fondbolagen som förvaltar de andra fonderna i din portfölj att Opti vill köpa andelar åt dig i deras fonder för summor som speglar hur många procent de fonderna står för i din Opti-portfölj.

När du köper en tradionell fond görs detta till den kurs som kallas för NAV, net asset value. Detta är den kurs som sätts en gång per dag, och utgör ett snitt på värdet på fonden. Vanligtvis kan du bara handla en traditionell fond en gång per dag, till skillnad från en ETF där handeln sker kontinuerligt så länge börsen är öppen.

Kursen på varje enskild fond styrs av värdet på de underliggande värdepappren i densamma. Har börsen gått upp mycket den senaste dagen är kursen hos en aktiefond i allmänhet högre än den var dagen innan. Kursen man köper till, styr sedan hur många andelar i fonden man får. Det är vanligt att insättningar i till exempel aktiefonder görs i kronor, och inte i form av hela andelar. Om kursen i aktiefonden i exemplet ovan är till exempel 200 kronor per andel, får du 1,55 nya andelar för de 310 kronor Opti köper för (310 kr / 200 kr = 1,55 andelar).

Tidpunkten styr

Tidpunkten när du sätter in pengar i din Opti-portfölj styr vilken dags kurser Opti kommer att köpa de olika fonderna åt dig till. Sätter du in pengar före klockan 09:00 på morgonen köper Opti de flesta av fonderna till morgondagens kurser (samma sak gäller när du månadssparar).

Gör du din insättning senare än så, till exempel klockan 09:15, köper vi fonderna åt dig till kurserna en dag längre fram i tiden. Du kan se exakt vilken dags kurser dina fonder är köpta till genom att gå in i appen, välja din portfölj och sedan trycka på ”Händelser”.

Därefter klickar du på den insättning du vill veta mer om (till exempel den senaste) och sedan kan du klicka på den eller de fonder du vill se kursen för (under varje fond ligger ditt kvitto för köpet, som heter ”avräkningsnota”, där det står exakt vilken kurs vi köpte just den fonden åt dig till).

Efter att fondbolagen har fått reda på att vi vill köpa andelar i deras fonder åt dig vill de ha betalt för dem. Då drar vi pengar från det bankkonto du kopplat din Opti-portfölj till (som du ser under ”Inställningar” i appen). Sedan mellanlandar de pengarna på ett konto hos vår bank där de fördelas ut på de olika fondernas konton, som betalning för dina nya andelar i fonderna.

Överföringen från din bank till Optis bank går via Bankgirot

När pengarna är inne på fondernas konton meddelar fondbolagen oss att de har registrerat att du är ägare av de nya andelarna i deras fonder. Då noterar vi det på ditt konto (som i de flesta fall är ett investeringssparkonto eller ”ISK” som det brukar förkortas) och visar det för dig i appen och du ser att värdet på din portfölj har ökat med storleken på din insättning – 2 000 kronor i exemplet ovan. Hela processen tar tre till fem vardagar. Varken fondbolagen eller bankerna arbetar på helgerna, så gör du insättningen på lördag eller söndag får de reda på det först på måndag morgon. För de flesta fonder i din portfölj kan man sammanfatta processen så här:

Dag 1Dag 2Dag 3Dag 4–5
Du sätter in pengar, t.ex. i samband med att du månadssparar.Pengar dras från ditt bankkonto.

De flesta fonder köps (några köps en dag senare).
Ditt ägande i fonderna registreras hos fondbolaget.Ditt ägande i fonderna registreras på ditt konto (ISK).
  1. Du kan se exakt vilka fonder du har i din Opti-portfölj just nu genom att gå in i appen, välja din portfölj och sedan gå ner till ”Portföljens innehåll”. Där klickar du på ”Detaljer”. Sedan kan du under respektive tillgångsslags rubrik (”Aktier”, ”Räntor” och ”Råvaror”) se exakt vilka fonder du äger som innehåller värdepapper inom just det tillgångsslaget.
  2. NAV är fondens kurs som man köper eller säljer den till. Kurserna för de flesta fonder beräknas av fondbolagen varje dag. Så här ser beräkningen ut:

NAV = (Värdet på fondens tillgångar – Värdet på fondens skulder) / Antalet andelar

Fondens tillgångar är värdepappren i fonden, till exempel aktierna i en aktiefond. Fondens skulder är till exempel förvaltningsavgift till fondbolaget och uttag från investerare.

  1. Många andra värdepapper köper man till en kurs som ändras kontinuerligt under dagen.
  2. Anledningen till den förskjutningen är att Opti bara köper och säljer externa fonder åt dig. Vi förvaltar inga egna fonder. Det gör att det tar en dag extra jämfört med vad du är van vid hos din bank, som ofta vill att du ska köpa bankens egna (interna) fonder.

Opti sägs vara något dyrare än en del av sina konkurrenter, till exempel Lysa, men har i gengäld ett annat typ av utbud. Opti kan till exempel erbjuda investeringar i råvaror, något som många konkurrerande fondplattformar inte gör.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.