Följ oss

Nyheter

PIMT ETC ger exponering mot industrimetaller och hedgas i pund

Publicerad

den

mot rörelser i GBP/USD -växelkursen genom att spåra Bloomberg Industrial Metals Subindex Pound Sterling Hedged Daily ( "" indexet "") och ger en säkerhetsavkastning.

WisdomTree Industrial Metals – GBP Daily Hedged (PIMT ETC) är utformat för att ge investerare en total avkastningsexponering för råvaruterminer med en daglig valutasäkring mot rörelser i GBP/USD -växelkursen genom att spåra Bloomberg Industrial Metals Subindex Pound Sterling Hedged Daily ( ”” indexet ””) och ger en säkerhetsavkastning.

WisdomTree Industrial Metals – GBP Daily Hedged är en börshandlad råvara (”” ETC ””). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC stöds av swappar. Betalningsförpliktelserna för swappmotparterna till emittenten skyddas av säkerheter som hålls markerade dagligen. Säkerheten hålls på separata konton på The Bank of New York Mellon.

Bloomberg Industrial Metals Subindex Pound Sterling Hedged Daily Total Return

Indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på terminkontrakt för industrimetaller för råvaror (som löpande rullas på ett förutbestämt rullande schema) som används i Bloomberg Commodity IndexSM samt innehåller en valutasäkring mot rörelser i GBP/USD växelkurs. Valutasäkringen balanseras dagligen.

Ett terminsavtal är ett avtal om att köpa en vara till ett överenskommet pris, med leverans och betalning som ska ske vid en viss tidpunkt i framtiden. Terminsavtal avyttras i allmänhet strax innan kontraktstiden löper ut och nya kontrakt ingås för att undvika att leverera den aktuella varan (en process som kallas ”rullande”), så att kontinuerlig exponering för varan upprätthålls . De kontrakt som köps kan vara dyrare än de kontrakt som säljs, vilket skulle leda till att en investerare i råvaruterminer gör ytterligare förlust. Denna marknadstrend är känd som ’contango’. Alternativt kan de kontrakt som köps vara billigare än de som säljs, vilket skulle resultera i en ytterligare vinst, så kallad ”backwardation”. Denna prisskillnad brukar kallas ”rullavkastning”. Eftersom rulleutbytet införlivas i beräkningen av indexets värde kan det därför ha en positiv eller negativ inverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller backwardation. ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde är baserat på indexets värde.

Handla PIMT ETC

WisdomTree Industrial Metals – GBP Daily Hedged (PIMT ETC) är en europeisk börshandlad råvara som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEGBPPIMTJE00B63MJ075

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.