Följ oss

Nyheter

AW12 ETF företag från emerging markets som följer Parisavtalet

Publicerad

den

UBS ETF MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (AW12 ETF) har som investeringsmål att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index exklusive avgifter. (denna delfonds 'index').

UBS ETF MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (AW12 ETF) har som investeringsmål att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index exklusive avgifter. (denna delfonds ’index’).

Fonden investerar i allmänhet i aktier som ingår i indexet. Bolagens relativa viktning motsvarar deras viktning i index.

Indexet uppfyller EUs Paris Aligned Benchmark (PAB) regler.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 9.3 i förordning (EU) 2019/2088.

Kategori profil

UBS Exchange Traded Funds erbjuder en investering på en bred marknad med bara en transaktion, flexibiliteten hos värdepappersinvesteringar i kombination med en fondinvestering och transparens tack vare referensindexet.

Fördelar

Kunder drar nytta av flexibiliteten hos en börshandlad investering.

Ger tillgång till detta segment av marknaden med en enda transaktion.

Optimerad risk/avkastningsprofil tack vare en bred diversifiering över en rad länder och sektorer.

Fonden erbjuder en hög grad av transparens och kostnadseffektivitet.

UCITS-kompatibel fond.

Beskrivning av UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc investerar i aktier med fokus på Social/Environmental, Emerging Markets. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned tillåter en bred investering med låga avgifter på ca. 565 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,23 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 9 miljoner euro under förvaltning. AW12 ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned-index spårar aktier från tillväxtmarknadsländer. Indexet syftar till att ge större vikt åt företag som gynnas av omställningen till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd. Moderindex är MSCI Emerging Markets.

Handla AW12 ETF

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc (AW12 ETF)är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och SIX Swiss Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEUREMPA
SIX Swiss ExchangeUSDEMPA
XETRAEURAW12

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.