Följ oss

Nyheter

Nya investeringssparkontot – En guide

Publicerad

den

Nya investeringssparkontot - En guide

Vid årsskiftet kommer det nya investeringssparkontot (ISK) att införas. Detta kommer att leda till nya förutsättningar för sparmarknaden. Vad innebär egentligen det nya sparkontot? Vi går igenom detaljerna och reder ut begreppen.

Varför ska man införa det nya investeringssparkontot?

Regeringen vill göra det lättare för konsumenter att spara i aktier och fonder. Målet är  även att jämnställa sparandet mellan olika depåtyper som till exempel klassiska aktiedepåer och kapitalförsäkringar.

När införs det?

Det är tänkt att det nya kontot ska införas den 1 januari 2012 men detta är inte helt fastställt.

Deklarationen försvinner

I fortsättningen kommer man inte behöva deklarera sina aktieaffärer eller köp och försäljning av finansiella instrument. Alla affärer/transaktioner kommer samlas upp genom den nya skattemodellen, se nedan.

Vilka instrument får man investera i?

Sparande i kontanter, fonder (inkluderar ETF:er) och noterade värdepapper.

Skatt?

Från Regeringen (reviderad):

Förslaget innebär att skatten på investeringssparkontot ska beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:
1. värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal
2. belopp som betalats in till investeringssparkontot under året
3. värdet av finansiella instrument som förts över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året
4. värdet av finansiella instrument som överförts från någon annans investeringssparkonto under året.

Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor. Räntefaktorn beräknas som statslåneräntan den 30 november året före. Den summa som då kommer fram kallas schablonintäkt och beskattas med 30 procent.

Skatten kommer inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad avkastning.

Exempel:

Skatt: 30%

Skatteunderlag/värde på konto: 100 000 kronor

Statslåneränta 2010-11-05: 2,75%

Skatteberäkning: 30% x (100 000 i skatteunderlag x 2,75%)= 825  kronor i skatt

Skillnad mellan kapitalförsäkring och investeringssparkontot?

Kapitalförsäkringar beskattas enligt avkastningsskattelagen medan kontot beskattas enligt inkomstskattelagen. Detta innebär att den skattepliktiga schablonräntan på kontot får kvittas mot kapitalförluster och utgifter i inkomstslaget kapital.

Är det nya investeringssparkontot bra?

I dagsläget verkar nej-sidan ha övertaget. Skattemässigt ser vissa experter det nya kontot som en smygskattehöjning. En anledning är att den gamla avdragsrätten för realiserade förluster kommer att försvinna. Vissa ser det nya investeringssparkontot som en ny förmögenhetsskatt. Inom kort borde vi få mer detaljer från Regeringen. Trots allt är det inte långt kvar till den 1 januari 2012.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.