Följ oss

Nyheter

Nordnet One ett enkelt och komplett sparande

Publicerad

den

Nu är det enklare än någonsin att ta ditt sparande till nästa nivå. Med Nordnet One kan du ta genvägen till en heltäckande fondlösning utan höga avgifter. Allt du behöver göra är att välja den fond som passar dig bäst, sedan är det klart.

Nu är det enklare än någonsin att ta ditt sparande till nästa nivå. Med Nordnet One kan du ta genvägen till en heltäckande fondlösning utan höga avgifter. Allt du behöver göra är att välja den fond som passar dig bäst, sedan är det klart.

Börja spara

Så fungerar det

Nordnet One låter dig välja mellan tre fonder som i sin tur innehåller en mix av fonder från hela världen. Fonderna är därmed inte lika beroende av upp- eller nedgångar på enskilda marknader som om du enbart hade investerat i aktiemarknaden.

Brett och balanserat

Enkelt förklarat så investerar varje fond i flera olika breda fonder, vilket ger dig ett väldigt brett sparande. Du slipper därmed själv sprida riskerna, det gör fonden åt dig. I kombination med ett regelbundet månadssparande får du ett komplett sparande, i många år framöver.

Eftersom börsen ger och tar så kan förstås resan framöver innebära både upp- och nedgångar. Det finns alltid en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Hur länge vill du spara?

Hur länge du tänker spara är viktigt när det kommer till vilken risk du bör ta. En kortsiktig sparare bör normalt välja lägre risk än den som är långsiktig. I Nordnet One kan du välja mellan kort, medel eller lång sikt.

Nordnet One Försiktig

Årlig avgift

0,35%

Fördelning

Aktier: 30%

Räntor: 70%

Risk

Med fokus på räntor passar denna fond dig som vill spara längre än två år och föredrar trygghet framför möjlighet till hög avkastning.

Börja spara

Nordnet One Balanserad

Årlig avgift

0,35%

Fördelning

Aktier: 60%

Räntor: 40%

Risk

Med en blandning av aktier och räntor passar denna fond dig som vill spara längre än tre år och önskar en balans mellan trygghet och möjlighet till avkastning.

Börja spara

Nordnet One Offensiv

Årlig avgift

0,35%

Fördelning

Aktier: 100%

Risk

Med fullt fokus på aktier passar denna fond dig som vill spara längre än fem år och som är beredd att ta högre risk för att få möjlighet till högre avkastning, än vad Försiktig och Balanserad erbjuder.

Börja spara

Viktig information.

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner i värde. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Tänk på att Nordnet One inte tillhandahåller personliga investeringsrekommendationer, du väljer själv vilken fond du vill ha utifrån dina förutsättningar. Ha i åtanke att dina behov kan förändras med tiden. Innan du investerar i en fond är det viktigt att du tar del av fondens villkor och egenskaper. Du har tillgång till väsentlig investerarinformation när du väljer en fond och alltid via fondens produktsida. Fonderna är Nordnets egna fonder.

FAQ

Vad är Nordnet One?

Nordnet One är samlingsnamnet på tre olika fond-i-fonder och verktyget för att jämföra dem.

Fonderna investerar i en mängd aktie- och räntefonder (Nordnet Offensiv enbart i aktiefonder) och har tre olika nivåer av risk. Fördelningen mellan de underliggande fonderna sköts av Nordnets fondförvaltare, vilket innebär att ditt sparande håller sig uppdaterat utan att du själv behöver göra någonting.

Fonderna förvaltas av fondbolaget Nordnet Fonder AB som är ett bolag inom Nordnet-koncernen. Jämförelseverktyget Nordnet One utgör inte personlig investeringsrådgivning eller oberoende investeringsanalys.

Vad kostar Nordnet One?

Varje Nordnet One-fond har en årlig avgift på 0,35%. I avgiften ingår samtliga kostnader för de fonder som fonden investerar i.

Kan jag köpa Nordnet One utan att månadsspara?

Ja, du kan välja en av de tre fonderna som utgör Nordnet One och placera valfritt belopp i dem. De handlas precis som andra fonder på Nordnets fondplattform.

Vilka konton kan jag spara på?

Du kan spara i Nordnet One på alla konton som tillåter fonder, det vill säga investeringssparkonto, kapitalförsäkring, aktie- och fonddepå, IPS och tjänstepension.

Är Nordnet One investeringsrådgivning?

Nej, Nordnet One är samlingsnamnet på tre fond-i-fonder med tre risknivåer och ett digitalt jämförelseverktyg. Syftet är att underlätta för dig, men inte att ge ett personligt investeringsråd. Du väljer själv vilken av de tre fonderna du vill köpa eller månadsspara i.

All information som visas om de tre fonderna är allmänt tillgänglig information som finns tillgänglig via Morningstar och i respektive fonds faktablad. Presentationen i Nordnet One ska därför inte heller betraktas som oberoende investeringsanalys.

Passar Nordnet One alla?

Nej, det finns lika många behov som sparare och ingen placering passar alla. Nordnet One är skapat för att passa så många som möjligt och bygger på väl underbyggda principer kring sparande.

Vad innebär det att Nordnet One är komplett?

Vi anser att de allra flesta sparare behöver följa tre grundläggande principer för ett framgångsrikt sparande: diversifiering, rebalansering och långsiktighet. Fonderna du kan investera i genom verktyget Nordnet One är väldiversifierade då de investerar i flera olika tillgångsklasser, som aktier och räntor över hela världen (Nordnet One Offensiv investerar enbart i aktier). Med både global och lokal exponering investerar fonderna i fler än 50 olika länder. På så sätt sprids riskerna.

Rebalanseringen säkerställer att den ursprungliga fördelningen mellan innehaven gäller under flera år framöver. Ett väldiversifierat sparande har investeringar som beter sig olika i olika marknadsklimat, vilket innebär att fördelningen tenderar att förändras över tid om den inte aktivt justeras. Rebalansering innebär helt enkelt att fördelningen justeras löpande så att risknivån fortsätter att vara stabil. Det är Nordnets förvaltare som sköter rebalanseringen och övervakningen och säkerställer att ingen enskild underliggande fond utgör för stor andel av totalen.

Långsiktighet i ett sparande har alltid varit en viktig framgångsfaktor. Att lyckas med marknadstiming eller olika mer eller mindre utvecklade strategier för att öka eller minska risken är svårt. De tre fonderna Nordnet Försiktig, Nordnet Balanserad och Nordnet Offensiv har en långsiktig strategisk allokering mellan olika investeringar och marknader.

Långsiktighet gäller även för dig som sparare; att sätta upp ett återkommande månadssparande är ett bra sätt att nå sina sparmål och verktyget Nordnet One gör det enkelt.

Genom att erbjuda diversifiering, rebalansering och långsiktighet i ett samlat sparpaket tror vi oss lösa behovet hos de allra flesta sparare.

Hur investerar Nordnet One?

Nordnet One-fonderna har en bestämd fördelning mellan aktie- och räntefonder som också indikerar vilken samlad risk som fonden har. En fond med större allokering till aktiemarknaden har generellt en högre risk än en fond med tyngdpunkt på räntemarknaden. Allokeringen mellan aktier och räntor är långsiktig och kommer inte att förändras över tid, istället säkerställer fondernas förvaltare att fondförmögenheten är fördelad enligt plan och att ingen enskild tillgång tillåts att växa sig större än förväntat. Detta kallas för rebalansering och innebär att fonden löpande justerar fördelningen mellan tillgångar så att den alltid följer den bestämda planen.

Fondernas exponering mot aktie- och räntemarknaden görs genom andra fonder. Nordnet One-fonderna är därmed så kallade ”fond-i-fonder”. Vid urvalet av aktiefonder väljs primärt passiva indexfonder med låg avgift och då oftast Nordnets egna indexfonder. För räntefonder samarbetar Nordnet med SEB och investerar i en mix av räntefonder och kreditfonder som är både passiva och aktiva.

Sammantaget är Nordnet One-fonderna ett enkelt sätt att köpa en samling av andra fonder där fördelningen mellan dem sköts löpande av en förvaltare från Nordnet. Mer information om fonderna finns att läsa i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr

”Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.”

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

En av världens största ETFer ordnar om sina innehav i Apple och Nvidia

Publicerad

den

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

Apples aktier steg med mer än 10% efter presentationen av sin plattform för artificiell intelligens. Detta ledde till att teknikföretaget blev, återigen, om än tillfälligt, det största företaget på planeten, med en värdering på 3,30 biljoner USD.

Nvidia har å sin sida stigit med 170 % hittills i år och nått 3,27 miljarder USD. Därmed kunde den placera sig på tredje plats bland de mest värdefulla företagen, till och med överträffa Alphabet och Amazon.

Som ett resultat är den börshandlade fonden Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), som följer utvecklingen för de ledande teknikföretagen på den amerikanska marknaden, på väg att balansera om sin portfölj för att följa reglerna, vilket kan påverka aktiekurserna. Följ kursen här.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. Men snart måste Apples och Nvidias positioner bytas ut.

Flytten skulle innebära en försäljning på cirka 11,4 miljarder dollar för Apple, en total som representerar en hel dag med genomsnittlig handel, och köp på 10 miljarder dollar för Nvidia, ungefär en fjärdedel av den dagliga volymen.

Även om siffrorna bleknar i jämförelse med de två jättarnas börsvärden, är sanningen att de fortsätter att antyda ett flöde av pengar som kan ha en inverkan på priserna på deras aktier. Hur som helst kan de icke-professionella investerarnas frenesi dämpa effekterna av denna omstrukturering.

Fortsätt läsa

Nyheter

D6RE ETF investerar i gröna företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är den enda ETF som följer iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 2 augusti 2023 och har sin hemvist i Tyskland.

Investeringsmål

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel värdepappersfond som replikerar resultatet av iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (prisindex). Hållbarhetskriterier beaktas vid sammansättningen av indexuniversum. Indexet består av företagsobligationer utgivna för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön.

Indexuniversum

Gröna obligationer som ingår i iBoxx EUR Green Bonds Select Index och klassificeras som sådana av Climate Bonds Initiative (CBI).

Inkluderar euro-denominerade obligationer från stora och medelstora företag baserade i euroområdet, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Schweiz

Lägsta obligationsrating på BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)

Handla D6RE ETF

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURD6RE

Fortsätt läsa

Nyheter

Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETPer och godkänner första emittent samt två instrument

Publicerad

den

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats. De första två instrumenten av denna typ som godkänts för handel är trackercertifikat på Core och HBAR (Hedera). Emittenten som ställer ut instrumenten är Valour Inc.

”Vår långsiktiga strategi är att utöka möjligheterna till handel på Spotlight Stock Market både när det gäller omfattningen av produkter som kan handlas och att underlätta för fler internationella aktörer att handla på marknadsplatsen. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETPer på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp ny leverantör av handelsystem var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför är vi glada över att nu ha godkänt vår första emittent och de två första instrumenten för handel”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Fortsätt läsa

Populära