Följ oss

Nyheter

Nordiska ETF-marknaden december och helåret 2014

Publicerad

den

Nordiska ETF-marknaden december och helåret 2014

Nordiska ETF-marknaden december och helåret 2014

  • Omsättningen i den nordiska ETF-marknaden under december och helåret 2014.
  • Under 2014 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 152 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 119 Mdr SEK. För 2013 var omsättningen i den nordiska marknaden 133 Mdr SEK
  • Under december var den nordiska ETF-omsättningen knappt 12 Mdr SEK, varav ca 9 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden.
  • Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2014 var Xacts marknadsandel ca 94% (92% under 2013).
  • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för ca 3,4%. Snittet för helåret var 3,3%.
XACT 201412

För db-x trackers visas inte UM då dessa är korsnoterade i Sverige.

Om Xact

Xact lanserade den första ETF:en i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm. Xact blev dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005. Xact är idag den största utgivaren av ETF:er i Norden och globalt i termer av nordisk exponering.

Xacts Sverige-registrerade ETF:er förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Dessa är XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelande, XACT Norden 30 samt Xacts ETF:er med hävstång som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Xacts Luxemburg-registrerade ETF:er förvaltas av SHB SICAV.

De ETF:er som är registrerade i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS. Dessa är XACT OBX, XACT Derivat Bull och XACT Derivat Bear, vilka är noterade på Oslo Børs

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.