Följ oss

Nyheter

Nettoinflöde på 5,4 miljarder USD till europeiska ETF under januari 2014

Publicerad

den

Nettoinflöde på 5,4 miljarder USD till europeiska ETF under januari 2014

Enligt konsultföretaget ETFGI såg vi ett nettoinflöde på 5,4 miljarder USD till europeiska ETF under januari 2014. I summan ingår även ETPer.

Mönstret för nettoflöden i januari var mycket olikt de för börshandlade fonder och ETP noterade i USA som drabbats av nettoutflöden på 15,5 miljarder USD med aktieuppbackade ETF/ETP som har de största nettoutflöden på 15,9 miljarder USD, följt av råvaruuppbackade ETF/ETP som redovisade nettoutflöden 1,2 miljarder USD, medan ränteuppbackade ETF/ETP redovisade nettoinflöden med 566 MUSD.

Börshandlade fonder och ETP som handlas i Europa redovisade nettoinflöden på 5,4 miljarder USD i januari fördelat på aktieuppbackade ETF/ETP med nettoinflöden på 4,0 miljarder USD, följt av ränteuppbackade ETF/ETP med nettoinflöden på 2,1 miljarder USD, medan råvaruuppbackade ETFer/ETP noterade nettoutflöden på 705 MUSD.

Investeringsmönstren visar att under januari 2014 var de europiska placerarna var mer konfidenta när det gällde att investera på utvecklade marknader, däribland USA än vad investerare baserade i USA var.

På global basis ser vi att de aktieuppbackade ETF/ETP upplevde de största nettoutflödet med 11,8 miljarder dollar, följt av råvaruuppbackade ETF/ETP som redovisade nettoutflöden på 1,9 miljarder dollar, medan ränteuppbackade ETF/ETP ackumulerade de största nettoinflödet med 2,9 miljarder USD.

Europeiska förvaltare

I januari 2014 redovisade UBS det största nettoinflödet för ETF/ETP med inflöden på 1,8 miljarder USD, följt av iShares med ett nettoinflöde på 1,3 miljarder USD och Lyxor med 1,2 miljarder i USD i nettoinflöde medan ZKB upplevde de största netto ETF/ETP utflödena i januari med utflöden på 223 MUSD, följt av Deka med utflöden på 179 MUSD.

Index leverantörerna i Europa

STOXX förvaltar den största mängden ETF tillgångar med 105 miljarder USD, motsvarande en 25,6% marknadsandel, MSCI är tvåa med 92,7 miljarder USD och 22,6% av marknaden, följt av S & P Dow Jones med 43,4 miljarder USD och 10,6% av marknaden.

Källa: ETFGI’s January 2014 Global ETF and ETP industry insights report

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.