Följ oss

Nyheter

MSCI lanserar faktorindex för Latinamerika

Publicerad

den

MSCI lanserar faktorindex för Latinamerika

MSCI lanserar faktorindex för Latinamerika. MSCI har lanserat en familj av faktorindex för sju latinamerikanska länder och regionala marknaderna.

De nya faktorindexen inte bara ett svar på den ökande efterfrågan på index för att ligga till grund för indexbaserade investeringsprodukter i Latinamerika, men även den globala trenden mot faktorinvesteringar. Det här är det första kompletta sviten av faktorindex som täcker den latinamerikanska marknaden och är en del av MSCIs pågående arbete med att förse sina kunder i regionen med de verktyg de behöver för att stödja sina investeringsprocesser.

Equity factor investing som lanserades på 1970-talet bygger på forskning, data och analyser som skapats av Barra – idag en del av MSCI. Under senare år har MSCI utvecklat en rad olika index som ger institutionella investerare en grund för genomförandet av en öppen och effektiv passiv inställning till att söka de överavkastning historiskt erhålls under långa tidshorisonter genom aktiv faktor investera. Under 2008 introducerade MSCI branschens första Minimum Volatility Index. I dag benchmarkas mer än 90 miljarder USD i tillgångar mot MSCI Factor Index.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.