Följ oss

Nyheter

Landspecifika ETFer, så här har de utvecklats

Publicerad

den

Landspecifika ETFer, så här har de utvecklats

Under det första kvartalet 1996 lanserade iShares en serie om 17 landspecifika ETFer, så här har de utvecklats. Observera att samtliga dessa 17 börshandlade fonder med fokus på ett enskilt land fortfarande handlas. Genom lanseringen av dessa landspecifika ETFer gjorde iShares sitt intåg på marknaden för börshandlade fonder och har aldrig sett sig om sedan dess. Det var också den tredje lanseringen av börshandlade fonder genom tiderna. Sedan dess har vi sett mycket hända, aktiemarknader som har rusat, recessioner, krig och andra geopolitiska händelser som alla haft en påverkan på börser och aktiemarknaderna världen över. Nedan tittar vi närmare på hur dessa 17 landspecifika ETFer har utvecklats sedan de lanserades. Tanken är att visa hur de olika internationella marknaderna har utvecklats under de senaste två decennierna.

Utvecklingen för landspecifika ETFer sedan start

Följande tabell visar avkastningen av alla 17 av dessa fonder och deras avkastning sedan start (per 2014/06/30). En fullständig förteckning av ETF finns i slutet av artikeln.

Landspecifika ETFer2
Landspecifika ETFer3

Utan tvekan är Mexiko det land som har utvecklats bäst, trots att det ofta inte får samma uppmärksamhet som några av de andra nationerna på denna lista. Sammantaget överträffade fem länders aktiemarknader utvecklingen i USA under samma period, varav de flesta var andra utvecklade marknader.

Bara en fond hade en negativ avkastning, EWJ som representerade Japan redovisar med en nedgång med fyra procent sedan start, eftersom deflationen har hållit konstant tryck på den asiatiska nationen

Nedan, vi bryter ner resultatet för dessa ETFer för att hjälpa investerare att få en bättre uppfattning om hur dessa börshandlade fonder och ekonomier betedde sig över tid.

Den västra hemisfären

I det här diagrammet, ingår vi alla länder som är åtminstone delvis på västra halvklotet, vilket innebär att ett antal europeiska länder som ligger på båda sidor om nollmeridianen visas nedan:

Landspecifika ETFer4

Dessa ETFer har utvecklats förvånansvärt bra under dessa år, och de har alla märkt av starka tjurrusningar under mitten av 2000-talet och början av 2010-talet samtidigt som de drabbats av en stor lågkonjunktur.

Investerare kommer att notera att Spanien hade det bekymmersamt under slutet av 2011 och början av 2012, medan de övriga ländernas börser mestadels haft en uppåtgående bana.

Europa, den östra hemisfären

I och med att det finns ett antal europeiska börshandlade fonder har vi delat upp dessa, nedan redovisar vi de länder som ligger i den östra hemisfären, öster om Greenwichmeridianen vilket gör att även de nordiska länderna och till exempel Tyskland hamnar i denna grupp även om de inte på något sätt kan anses tillhöra Östeuropa.

Landspecifika ETFer5

Med undantag för Österrike har detta kluster av europeiska nationer utvecklats nästan identiskt genom åren. Sverige kunde höja sig över resten. I slutändan var det Italien som inte kunde hänga med, eftersom landet har haft ett antal monetära frågor att hantera under de senaste åren som har hållit landets ekonomi tillbaka.

Asien

Detta diagram visar de fem fonder som varit dedikerade till Asien och Australien och det står snabbt klart att dessa fonder har släpat efter de andra ekonomierna.

Landspecifika ETFer6

Australien skiljer snabbt sig från resten av länderna i denna region med en utveckling på 400 procent över två decennier. Trots att Malaysia och Singapore har några perioder av högkonjunkturer kunde inte dessa länder fortsätta utvecklingen på lång sikt. Japan kommer att komma som en överraskning för många, eftersom dess ekonomi har kämpat sedan innan dessa fonder lanserats. Som vi tidigare nämnt, detta är den enda ETF som iShares lanserade under det första kvartalet 1996 som har utvecklats negativt.

Fullständig lista över ETF:er

Här är hela listan över de 17 landspecifika fonder som iShares lanserades i mars 1996:

Fullständig lista över börshandlade fonder

NamnTickerAvkastning sedan start
MSCI Australia Index FundEWA410%
MSCI Austria Index FundEWO182%
MSCI Belgium Index FundEWK203%
MSCI Canada Index FundEWC470%
MSCI France Index FundEWQ288%
MSCI Germany Index FundEWG257%
MSCI Hong Kong Index FundEWH167%
MSCI Italy Index FundEWI203%
MSCI Japan Index FundEWJ-4%
MSCI Malaysia Index FundEWM89%
MSCI Mexico Index FundEWW790%
MSCI Netherlands Index FundEWN176%
MSCI Singapore Index FundEWS85%
MSCI Spain Index FundEWP523%
MSCI Sweden Index FundEWD455%
MSCI Switzerland Index FundEWL304%
MSCI United Kingdom Index FundEWU228%

Dessa ETFer var bland de första att lanseras, och samtliga är fortfarande aktiva i dag. iShares har satt tonen för hela ETF-industrin, och har sedan dess varit en av de ledande aktörerna som har gett investerarna möjligheten att exponera sig mot ekonomier som de tidigare inte kunde köpa.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.