Följ oss

Nyheter

Kapitalisera på boomen i amerikansk olja med hjälp av MLP ETF

Publicerad

den

Kapitalisera på boomen i amerikansk olja med hjälp av MLP ETF

Kapitalisera på boomen i amerikansk olja med hjälp av MLP ETF. Den kraftiga ökningen av okonventionell oljeproduktion kommer att bidra till att göra USA till den största oljeproducenten i världen. Investerare kan bland annat kapitalisera på boomen i amerikansk olja med hjälp av MLP ETF. Det är ett sätt att köpa in sig i MLPs, en typ av kommanditbolag som investerar i den växande infrastrukturen som behövs för att tillgodose den ökade oljeproduktionens behov.

MLPs är företag som ägnar sig åt energiinfrastruktursaktiviteter, inklusive hantering, lagring och transport av mineraler och naturresurser. Trots att MLPs är förknippade med energisektorn har deras utveckling historiskt sett haft en låg korrelation till energipriserna eller de bredare aktiemarknaderna, eftersom tillgångarna fungerar som en motorväg i landets energiinfrastruktur.

Enligt INGAA Foundation, kommer Nordamerika behöva investera 251 miljarder USD i infrastruktur för att kunna hantera nya olje-och naturgasfyndigheter. MLP företag förväntas investera 25 miljarder USD i år för att möta den växande skifferoljeproduktionen över hela USA. Den ökade populariteten och tillväxten i MLP-marknaden är knuten till en ökad efterfrågan på energi och dess tillgänglighet för nyutvecklade källor. Följaktligen ger denna sorts tillgång en pålitlig inkomstkälla till de företag som deltar i landets energiinfrastrukturutveckling.

MLPs fungerar som ett partnerskap, och dessa kommanditbolags intäkter eller förluster fördelas till enskilda ägarna i dessa partnerskap. De flesta investerare förefaller uppskatta MLPs på grund av investeringens attraktiva kvartalsvis utdelning. Det är av denna anledning som denna typ av kommanditbolag kommit att uppskattas av dem som placerar i räntebärande papper eftersom MLPs är skyldiga att distribuera kassaflödena till sina delägare varje kvartal, något som genererar en stadig inkomstström.

ETF: er som har allokerat mer än 25 % av sin portfölj i MLPs är strukturerade som C-Företag för att spåra ett underliggande MLP-relaterade index. På grund av C-Corporation struktur, måste de betala inkomstskatt på utdelningar innan de skickas till investerare. Följaktligen kan en investering i en MLP ETF medföra högre avgifter som drar ned resultatet, vilket leder till en underavkastning jämfört med det underliggande indexet.

Vi har identifierat ett par ETNer, till exempel UBS ETRACS Alerian MLP Infrastructure ETN (NYSEArca: MLPI), som har outperformat MLP-ETFer som Alerian MP ETF (NYSEArca: AMLP). En ETN replikerar avkastningen i MLP-index och ETNer omfattas inte av dubbelbeskattningseffekter som är förknippade med en C-Corporation. ETNer är emellertid föremål för kreditrisk för garantibanken eller emittenten.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.