Följ oss

Nyheter

Effekten av förväntad avkastning

Publicerad

den

Effekten av förväntad avkastning

Nedanstående diagram visar effekten av nuvarande värderingen på förväntad avkastning under de kommande fem åren. Läs mer om Effekten av förväntad avkastning

Att köpa undervärderade ETFs resulterar i positiva värderings avkastning. Att köpa övervärderade ETFs resulterar i negativa värderingseffekter avkastning.

Vissa enskilda icke-amerikanska aktiemarknaderna erbjuder de bästa möjligheterna för värdering avkastning, medan olja, guld och amerikanska aktier förefaller att visa de sämsta möjligheterna just nu.

ETF-Valuations

Definitionen av ‘Förväntad avkastning’

Den summa man räknar med att erhålla från en investering som har olika kända eller förväntade avkastningsnivåer. Till exempel, om man investerar i en aktie som har 50 % chans att leverera en vinst på 10 % och 50 % risk att leda till en förlust på 5 % så är den förväntade avkastningen 2,5 % (0,5 x 0,1 + 0,5 x -0,05). Det bör noteras att kalkylen för förväntad avkastning vanligtvis bygger på äldre siffror och på inget sätt kan garanteras.

Vad betyder ‘Förväntad avkastning’?I de flesta fall används begreppet förväntad avkastning som ett verktyg för att avgöra huruvida en investering har en positiv eller negativ förväntad nettoavkastning, det är dock inte en fast modell för att beräkna eventuella vinster eller förluster. I vår hypotetiska avkastningsuppskattning ovan, är investeraren alltså inte garanterad en avkastning på 2,5 %, siffran representerar endast ett matematiskt genomsnitt. Förutom förväntad avkastning bör kloka investerare även räkna med sannolikheten för en viss avkastning för att på ett adekvat sätt bedöma riskerna. Trots allt, kan man ibland stöta på omständigheter där vissa lotterier, till exempel, erbjuder en positiv förväntad avkastning även fast den faktiska chansen att realisera avkastningen är ytterst låg.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.