Följ oss

Nyheter

JO ETN spårar kaffepriset

Publicerad

den

iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO ETN) spårar ett index som har ett enda kaffeterminer, rullat enligt ett fast schema. iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN, som listas på NYSEArca, kommer med en förvaltningskostnad på 0,45 procent.

iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO ETN) spårar ett index som har ett enda kaffetermin, rullat enligt ett fast schema. iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN, som listas på NYSEArca, kommer med en förvaltningskostnad på 0,45 procent.

JO spårar en kaffetermin i taget, köpte två eller tre månader ut och förblev till förfallomånaden. Anteckningen spårar vartannat kontrakt från februari till juli, men byter till vart tredje kontrakt under höst- och vintermånaderna. Denna metod skiljer noten från dess riktmärke, som har terminsavtalen för första månaden året runt. Ändå fungerar JO som ett livskraftigt alternativ för att få exponering för kaffepriser via terminer. JO är strukturerad som en ETN och bär emittentens motpartsrisk.

Obs: JO ersatte ett äldre ETN med samma kort. Den nyare serie B -noten spårar samma index, men undviker problem med vägberoende. Det inkluderar också en anropsbestämmelse. Den nya versionen handlades under ticker BJO fram till 16 november 2018.

IPath® Series B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM ETN (”ETN”) är utformade för att ge exponering för Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM (”Indexet”). ETNerna är mer riskfyllda än vanliga lån utan säkerhet och har inget huvudskydd. ETNerna är emitterade, Barclays Bank PLCs skuldebrev utan säkerhet, och är inte, vare sig direkt eller indirekt, en skyldighet för eller garanterad av någon tredje part. Varje betalning som ska göras på ETNer, inklusive eventuell betalning vid förfallodagen eller vid inlösen, beror på Barclays Bank PLCs förmåga att uppfylla sina skyldigheter när de förfaller. En investering i ETN innebär betydande risker, inklusive eventuell förlust av kapital, och är kanske inte lämplig för alla investerare.

Indexet återspeglar den avkastning som eventuellt är tillgänglig genom en obelagd investering i terminsavtalen på kaffe. Indexet består för närvarande av ett terminsavtal om kaffe som ingår i Bloomberg Commodity Index Total ReturnSM. Att äga ETN är inte detsamma som att äga andelar i råvaruterminkontrakt som omfattar indexet eller ett värdepapper som är direkt kopplat till indexets resultat.

Fondöversikt

Investeringen söker avkastning kopplad till resultatet för Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnSM. ETN erbjuder exponering mot terminsavtal och inte direkt exponering mot de fysiska råvarorna. Indexet består av ett eller flera terminsavtal på den relevanta varan (”indexkomponenterna”) och är avsett att återspegla den avkastning som eventuellt är tillgänglig genom

(1) en obelagd investering i dessa kontrakt plus

(2) räntesats som kan tjänas på kontant säkerhet placerad i specificerade statsskuldväxlar.

Handla JO ETN

iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i JO. Till IGs ETF Screener.

Även CMC Markets erbjuder handel med iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN i form av CFDer. Till  CMC Markets

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.