Följ oss

Nyheter

Investera i Chainlink med en börshandlad produkt

Publicerad

den

Innan vi tittar på olika alternativa sätt att investera i Chainlink med en börshandlad produkt så är det bra att veta vad Chainlink är. Chainlink (LINK) är en kryptovaluta och teknologiplattform som gör det möjligt för icke-blockkedjeföretag att säkert ansluta till blockchain-plattformar. Chainlink är mellanprogram som kopplar ihop blockkedjebaserade smarta kontrakt med extern data, såsom baseballpoäng eller aktiekurser. Chainlinks LINK-valuta betalar Chainlink-nätoperatörer och ställer säkerheter för nätverkets smarta kontraktsavtal.

Innan vi tittar på olika alternativa sätt att investera i Chainlink med en börshandlad produkt så är det bra att veta vad Chainlink är. Chainlink (LINK) är en kryptovaluta och teknologiplattform som gör det möjligt för icke-blockkedjeföretag att säkert ansluta till blockchain-plattformar. Chainlink är mellanprogram som kopplar ihop blockkedjebaserade smarta kontrakt med extern data, såsom baseballpoäng eller aktiekurser. Chainlinks LINK-valuta betalar Chainlink-nätoperatörer och ställer säkerheter för nätverkets smarta kontraktsavtal.

Chainlink är ett decentraliserat orakelnätverk eller blockchain-abstraktionslager. Chainlink använder blockkedjeteknik för att på ett säkert sätt möjliggöra beräkningar i och utanför kedjan, vilket stöder vad det kallar smarta hybridkontrakt och dess interoperabilitetsprotokoll över kedjan.

Chainlink-blockkedjan är värd på Ethereum-plattformen, som använder driftsprotokollet proof-of-stake. Dessutom är Chainlink ett blockchain-projekt med öppen källkod, vilket innebär att alla kan se projektets kod och bidra.

Förstå Chainlink

Chainlink blockchain kan stödja säker delning av ingångar, utgångar och beräkningar. Några funktioner i Chainlink inkluderar:

  • Stödjer decentraliserade dataflöden: Data från många källor kan säkert samlas in och bearbetas för smarta hybridkontrakt.
  • Tillhandahålla verifierbara källor till slumpmässighet: Applikationer som spel som kräver kryptografiskt säkerställd slumpmässighet kan använda Chainlink.
  • Möjliggör automatisering: Chainlink smarta kontrakt kan automatisera viktiga funktioner och händelsedrivna uppgifter för företag.
  • Stödjer interoperabilitet mellan blockkedjor: Chainlink kan koppla ihop blockkedjeplattformar för att stödja utbyte av meddelanden, tokens och specifika åtgärder.

Chainlink är ett blockkedjebaserat decentraliserat orakelnätverk som lanserades 2017. Oracles är nätverksverktyg som kopplar blockkedjor till externa system, vilket gör det möjligt för smarta kontrakt att verkställas baserat på in- och utdata som härrör från blockkedjan.

  • Även om traditionella orakel är centraliserade decentraliserar Chainlink processen att flytta data till och från blockkedjor genom ”hybrid smarta kontrakt.” LINK-tokens används för att belöna Chainlink-nätverksoperatörer för att de hämtar data från flöden utanför kedjan, formaterar data till tillgängliga format, och utföra beräkningar utanför kedjan.

Chainlinks decentraliserade orakelnätverk är ett system av noder som följer inställda protokoll. Nodoperatörer måste satsa – låsa ett visst antal – sina LINK-tokens. Nodoperatörer sätter sina egna avgifter baserat på efterfrågan på den resurs utanför kedjan de tillhandahåller.

Chainlink-nodoperatörer med de största insatserna är bäst positionerade för att tjäna LINK-belöningar.

Eftersom Chainlink tillåter blockkedjor att utbyta data med off-chain-system på ett decentraliserat och manipuleringssäkert sätt, har Chainlink oracle-nätverket många användningsområden. Chainlink har använts för att rättvist distribuera icke-fungibla tokens (NFT), gamifiera personliga besparingar och underlätta omkalibreringar av kryptovaluta-tokens, bland andra applikationer.

Chainlink skapades av Sergey Nazarov och Steve Ellis, som skrev en vitbok från 2017 med Ari Juels.8 Nätverket som lanserades 2019. LINK är ett ERC-20-token, vilket betyder att det är kompatibelt med andra valutor och smarta kontrakt som stöds av Ethereum plattform.

Hur skiljer sig Chainlink från Ethereum?

Chainlink-nätverket är på vissa sätt ett komplement till Ethereum-nätverket och andra blockkedjor. Chainlink kan underlätta säker kommunikation mellan Ethereum-projekt och olika data utanför kedjan. Eftersom Chainlinks LINK-token är byggd på Ethereum-plattformen, är LINK kompatibel med Ethereum-plattformens protokoll.

Ethereum-tokens kan användas för att spendera på inköp, underlätta smarta kontrakt och betala validatorer för driften av Ethereum-nätverket. Chainlink-tokens har bara ett enda användningsfall, vilket är att betala nodoperatörer i Chainlink-nätverket.

Olika sätt att Iivestera i Chainlink med en börshandlad produkt

Vi har identifierat fem olika börshandlade produkter som ger exponering mot Chainlink. Fyra av dessa är noterade på den tyska börsen Xetra och en på svenska Nasdaq, vilket gör att det går att handla dem genom en vanlig aktiedepå, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Olika index kan ge olika utveckling

Att olika index kan ge olika resultat är klart. Ett av de mest klassiska exemplen på detta är S&P 500 och Nasdaq-100 i USA. Båda två är så kallade benchmarks som ofta nämns i nyheterna, men de spårar olika saker. I detta fall spårar alla dessa olika börshandlade produkter samma underliggande tillgång, kryptovalutan Chainlink.

Antar vi att dessa börshandlade produkter ger samma avkastning kommer den som har lägst avgift att utvecklas bäst, allt annat lika. Grundregeln är alltså, betala aldrig för mycket då detta kommer att äta upp din avkastning.

21Shares (LINK ETP)

21Shares Chainlink ETP (LINK ETP) med ISIN CH1100083471 spårar värdet av kryptovalutan Chainlink.

Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 2,50 % p.a. 21Shares Chainlink ETP är det största certifikatet som följer Chainlink-indexet. Certifikatet replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av kryptovalutan.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

CoinShares Physical Chainlink (CCHA ETN)

CoinShares Physical Chainlink (CCHA ETN) är en fysiskt uppbackad börshandlad produkt (ETP). Värdepapper får sitt värde från den underliggande kryptovalutan. All LINK hålls säkert hos Komainu – ett reglerat förvaringsinstitut för digitala tillgångar av institutionell kvalitet.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 1,50 % p.a. Denna ETN replikerar utvecklingen av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Global X Chainlink ETP (LI0X ETP)

Global X Chainlink ETP (LI0X ETP) investerar i Chainlink. Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,99 % p.a. Denna ETN replikerar utvecklingen av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av kryptovalutan. Global X Chainlink ETP är ett mycket litet ETN har sin hemvist i Jersey.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

VanEck Chainlink ETN (VLNK ETN)

VanEck Chainlink ETN (VLNK ETN) är en fullständigt säkerställd börshandlad certifikat som investerar i en LINK digital tillgång. Certifikatet syftar till att replikera värdet och avkastningen för MVIS® CryptoCompare Chainlink VWAP Close Index.

Den totala kostnadskvoten är 1,50 % pa Indexets utveckling följs av en innehavarobligation säkerställd av fysiska innehav. Certifikatet är hemmahörande i Liechtenstein.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Virtune Chainlink ETP

Virtune Chainlink ETP (VIRLINK) är en fysiskt backad börshandlad produkt (ETP) som sömlöst ger exponering mot Chainlink. Detta möjliggörs genom en transparent och fysiskt backad struktur med institutionell säkerhetsnivå. Denna börshandlade produkt kommer med en årlig förvaltningskostnad om 1,49 procent.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest, Levler och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Crypto Market Espresso | 23. May 2024

Publicerad

den

• The SEC has just approved the spot Ethereum ETFs in the US - we expect approximately 1.65 bn USD potential net inflows into US Ethereum ETFs 3 months after trading launch

• The SEC has just approved the spot Ethereum ETFs in the US – we expect approximately 1.65 bn USD potential net inflows into US Ethereum ETFs 3 months after trading launch

• If we assumed the historical ”performance multiplier” of 6.15 to Ethereum flows to be true, then a ~15% increase in global Ethereum ETF AuM would be associated with ~92% performance

• The approval marks a significant shift in sentiment within the SEC and among US regulators in general but US investors still received inferior investment vehicles compared to European vehicles

6.5 years

The SEC has just approved spot Ethereum ETFs for trading in the US.
Although the exact date of trading launch is unknown and could take a few months, this approval marks a significant shift in sentiment within the SEC and US regulators in general.

The Grayscale Ethereum Trust (ETHE) was launched on 14 December 2017. It was the first investment vehicle that allowed professional investors to gain exposure to the second largest cryptoasset – Ethereum.

Nearly 6.5 years later, US investors finally have a more efficient investment vehicle to participate in Ethereum’s performance.

US ETF issuers made last-minute adjustments to their 19b-4 filings to meet the final deadline for the SEC’s decision on VanEck’s spot Ethereum ETF application, which was due on 23 May.

Bloomberg ETF analysts had previously commented that approval could come as early as Wednesday this week, beating consensus expectations for a later approval date. Other applicants included the same companies that applied for a spot bitcoin ETF previously, such as iShares and Fidelity.

The sudden increase in approval odds caught many by surprise, as Bloomberg ETF analysts unexpectedly raised their approval odds from 25% to 75% after the SEC asked exchanges to expedite their 19b-4 filings. Meanwhile, the odds of approval by the end of May on popular betting sites also jumped to over 50%, up from 10% just a few days earlier.

This unexpected rise in approval odds also surprised Ethereum futures short sellers, causing short liquidations in Ethereum futures contracts to surge to their highest level since March.

This caused the price of Ethereum to jump more than 10% in a matter of hours,
reversing much of its underperformance against bitcoin this year.

So, the market had already started to anticipate a potential approval.

But what’s next?

How many fund flows should we expect?

Many market observers have tried to guide down expectations for an Ethereum ETF trading launch.

The reason is that the Ethereum spot ETF approval is coming after a bonanza in fund flows into US spot Bitcoin ETFs which is why Bloomberg ETF analysts expect only around 10%-15% of Bitcoin ETF flows to flow into Ethereum ETFs.

At the time of writing, US spot Bitcoin ETFs have already seen cumulative net fund inflows in the amount of +13.2 bn USD since trading launch on the 11th of January 2024.

12.5% of that amount would imply approximately 1.65 bn USD potential net inflows into US Ethereum ETFs.

This amount would currently be equivalent to ~15% of current global Ethereum ETP assets-under-management (AuM) or around 0.7% of Ethereum’s realized cap, i.e. the amount invested on-chain.

What could be the price effect of this approval?

Nonetheless, this amount of capital could potentially still have a very significant impact on Ethereum’s performance going forward.

The reason is that Ethereum’s performance has shown a significantly higher sensitivity to global ETP flows than Bitcoin in the past.

While Bitcoin’s performance sensitivity to global ETP flows was around ~1.0, Ethereum’s performance has shown an average sensitivity of around 6.15 to global ETP flows in the past.

In other words, an increase of global ETH ETP AuM by 1% per week was associated with an average ETH/USD performance of 6.15% per week.

Now, if we assumed the abovementioned ”multiplier” of 6.15 to be true, then a ~15% increase in global Ethereum ETF AuM would be associated with ~92% performance!

That being said, the sensitivity of Ethereum’s performance to weekly ETP flows can vary significantly over time and has been around ~10.5 more recently.

As a caveat, keep in mind that correlation does not imply causation and that higher net inflows could possibly not cause increases in price.

More specifically, we estimate that global Ethereum ETP flows could only explain around 19.6% in the variation of Ethereum over the past 6 months. So, other factors such as macro or coin-specific factors have played a larger role.

What’s special about these Ethereum ETFs?

The approval marks a significant shift in sentiment within the SEC and US regulators more general. The recent passing of the “crypto bill” in the US senate has demonstrated that there is bipartisan consensus on the importance of cryptoassets for the United States.

The fact that the Trump campaign has recently started accepting crypto donations for campaign finance speaks volumes in this regard as Trump had personally shown a rather anti-crypto stance in the past.

Thus, viewed more broadly within the context of recent domestic political developments in the US, this approval could be evidence of a more mainstream acceptance of cryptoassets as a legitimate asset class.

However, US investors still receive a suboptimal investment vehicle for Ethereum:
The creation-redemption mechanism is still not done in kind and staking has not been allowed within the filings. Thus, US investors won’t be able to fully capture Ethereum’s total return profile via staking returns that currently amount to around 3.2% p.a.

European investors are once again better served with products that allow investors to participate in these total returns such as the ETC Group Ethereum Staking ETP.

Bottom Line

• The SEC has just approved the spot Ethereum ETFs in the US – we expect approximately 1.65 bn USD potential net inflows into US Ethereum ETFs 3 months after trading launch

• If we assumed the historical ”performance multiplier” of 6.15 to Ethereum flows to be true, then a ~15% increase in global Ethereum ETF AuM would be associated with ~92% performance

• The approval marks a significant shift in sentiment within the SEC and among US regulators in general but US investors still received inferior investment vehicles compared to European vehicles

This is not investment advice. Capital at risk. Read the full disclaimer

© ETC Group 2019-2024 | All rights reserved

Fortsätt läsa

Nyheter

Ny aktiv ETF från First Trust på Xetra

Publicerad

den

Från och med går handlas en ny börshandlad fond, en aktiv ETF från First Trust på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

Från och med går handlas en ny börshandlad fond, en aktiv ETF från First Trust på Xetra och via handelsplatsen Börse Frankfurt.

First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – May (GMAY) driver en aktivt förvaltad investeringsstrategi med syftet att spåra resultatet för S&P 500 Index upp till ett fast uppsidatak. Samtidigt strävar fonden efter att minimera förluster (buffert) för de första 15-procentiga kursfallen i slutet av den definierade målperioden på ett kalenderår. Investeringsförvaltaren investerar hela tillgången i FLEX-optioner, som både säljs och köpoptioner.

Buffertstrategin börjar och slutar i maj varje år och balanseras sedan om genom att fonden investerar i ett nytt paket med FLEX-optioner. Taket beräknas på första referensdatum beroende på marknadsförhållanden, medan bufferten alltid ligger oförändrad på 15 procent. Det aktuella taket och buffertdetaljerna finns tillgängliga på First Trusts webbplats.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicy
First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – MayIE000P0FL8E30,85Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 163 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

JSUD ETF köper amerikanska företag som följer Parisavtalet

Publicerad

den

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) (JSUD ETF), med ISIN IE0002UMVXQ1 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) (JSUD ETF), med ISIN IE0002UMVXQ1 är en aktivt förvaltad ETF.

JP Morgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Strategy investerar i amerikanska företag. ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

ETF lanserades den 9 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* (”riktmärket”) genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av amerikanska företag samtidigt som man anpassar sig till målen för Parisavtalet.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.

Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.

Handla JSUD ETF

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (dist) (JSUD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURJSUD
London Stock ExchangeUSDJSUD
XETRAEURJSUD

Största innehav

NamnISINLandVikt %
MICROSOFT CORPUS5949181045USA7.71%
APPLE INCUS0378331005USA7.24%
NVIDIA CORPUS67066G1040USA4.27%
AMAZON.COM INCUS0231351067USA3.46%
TEXAS INSTRUMENTS INCUS8825081040USA2.30%
ADOBE INCUS00724F1012USA2.22%
ZOETIS INCUS98978V1035USA2.19%
AUTOMATIC DATA PROCESSINGUS0530151036USA1.94%
DANAHER CORPUS2358511028USA1.66%
MASTERCARD INC – AUS57636Q1040USA1.65%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära