Följ oss

Nyheter

Interest Rate Games

Publicerad

den

Interest Rate Games

Interest Rate Games. Efter två månader utan några förändringar är det dags för en börshandlad fond att lämna vår fiktiva portfölj. Vi köpte DBC, en börshandlad fond som investerar i råvaror, i form av terminer, i april i år, och tar nu ut denna på mer eller mindre samma nivå. Den fiktiva portföljen är nu investerad till två tredjedelar och exponering mot fastigheter och aktier. Let´s talk about The interest Rate Games

Räntor

Vi har tidigare nämnt att tillgångars värde styrs av värdet på kostnaderna för kapital, ju lägre kapitalkostnad ju högre pris på tillgångarna. Periodvis är detta svårt att ta till sig, men se på det på detta sätt: om Du vill köpa en tillgång och måste låna för att göra detta så kommer låneräntan att styra. Ju lägre denna är ju mer är folk villiga att betala för att kunna köpa denna tillgång vilket gör den dyrare.
Om bankräntan som Du kan erhålla är en procent så kommer en aktie som ger en utdelning med en direktavkastning på tre procent att vara dyrare än om bankräntan låg på tre procent.

Många har debatterat det kloka i att hålla räntorna låga. Det lågränteklimat vi vant oss vid var tänkt att få fart på den reella ekonomin genom att stödja låntagarna, framförallt de svagare sådana. Istället har det skapat en lavin av kapital som kommit att driva upp priset på tillgångar. Redan nu, bara ett par år efter den så kallade finanskrisen finns det många som talar om att vi ser bubblor i flera olika tillgångsslag, varav en av de mest uppenbara är just den i obligationer.

Minoritetens klagomål när det gäller lågräntepolitiken har börjat få sällskap av allt fler inflytelserika röster. Räntorna kan börja röra sig uppåtsnart, vissa förutspår en ökning i början av nästa år, trots att FED tittar på en längre horisont. Sedan finns det också det amerikanska presidentvalet 2016. Det är sannolikt att en FED åtstramning innan detta val kommer att vara godartad.

Även tankar om räntehöjningar är tydlig hos de flesta av börsens aktörer är det osannolikt att dessa kommer att vara ödesdigra för aktiernas fortsatta uppgång om det finns varningar och signaler som indikerar detta och om ökningarna är måttliga. Faktum är att stigande räntor kan komma att bidra till att skapa en stabilare ekonomi på lång sikt.

Sälj

DBC

Behåll

PRF
EFA
VNQ
EEM

Efter försäljningen består den fiktiva portföljen av följande innehav

PRF 16.7%
DBC 0%
EFA 16.7%
EEM 16.7%
VNQ 16.6%
BND 0%
Kassa 33.3%

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.