Följ oss

Nyheter

Indiens aktiemarknad kan komma att rusa

Publicerad

den

Indiens aktiemarknad kan komma att rusa. Börshandlade fonder med fokus på Indien har varit bland de bästa landspecifika ETFerna inom emerging markets sektorn under 2014.

Indiens aktiemarknad kan komma att rusa. Börshandlade fonder med fokus på Indien har varit bland de bästa landspecifika ETFerna inom emerging markets sektorn under 2014. De kommande valen, som är bland de viktigaste i landets historia gör att det kan finnas mer att hämta på denna aktiemarknad.

Det är i huvudsak två stycken börshandlade fonder med fokus på Indien som vi tittar på,  (NasdaqGM: INDY) och db-x Trackers  CNX Nifty UCITS ETF (NASDAQOMX: XNIF) som båda ser bra ut. Volymerna har torkat upp under den senaste tidens konsolidering, något som kan vara ett tecken på en kommande hausse när vi saknar ett säljtryck i en haussemarknad. Indiens aktiemarknad kan komma att rusa säger allt fler analytiker.

Återhämtningen för de indiska ETFerna, som INDY och XNIF, i förhållande till de bredare tillväxtmarknadern indikerar att aktiemarknaden i Asiens tredje största ekonomi är redo för ytterligare en uppgång efter att under 2013 ha drabbats av skenande inflation, en fallande rupie och ett kraftigt bytesbalansunderskott.

Valen världens största demokrati är inte långt borta, något som gör att såväl inhemska som globala investerare tittar på utvecklingen. Förhoppningen är att valen skall leda till att Indien får en affärsinriktad och reforminriktad regering.

Mäklarföretaget Nomuras analytiker har sagt att de stora vinnarna på en ny indisk regering kommer att vara företag som arbetar med finansiella tjänster, infrastruktur och energi. Tillsammans utgör dessa sektorer 36 procent av innehaven i INDY.

En av orskarna bakom Indiens återhämtning är att rupien stärkts. Detta är emellertid inte enbart av godo. Ett ändrat styre i landet anses vara bra för både Indien och landets valuta, men det kan komma att skapa problem för alla de indiska företag som är verksamma inom IT-sektorn som har en betydande andel av sina intäkter från utlandet. Denna sektor står för närmare 15 procent av vikten i INDY.
db-x Trackers CNX Nifty UCITS ETF (XNIF)

db-x Trackers CNX Nifty UCITS ETF
PoweredbyInfront_128

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.