Följ oss

Nyheter

I dag lanserade Virtune sin första börshandlade produkt på Nasdaq Stockholm

Publicerad

den

Virtune, den första reglerade digitala kapitalförvaltaren i Sverige att lansera krypto-ETP på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden, har tillkännagivit introduktionen av det innovativa kryptokorgindexet ETP. Virtune Crypto Top 10 Index ETP (VIR10) listades måndagen den 15 maj och erbjuder exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor i en enda produkt, banbrytande för kryptoerbjudandet på den nordiska marknaden. Virtune är en registrerad finansiell institution av Finansinspektionen och håller inne ett godkänt EU-basprospekt för utgivning av krypto-ETP i Europa.

Virtune, den första reglerade digitala kapitalförvaltaren i Sverige att lansera krypto-ETP på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden, har tillkännagivit introduktionen av det innovativa kryptokorgindexet ETP. Virtune Crypto Top 10 Index ETP (VIR10) listades måndagen den 15 maj och erbjuder exponering mot upp till 10 ledande kryptovalutor i en enda produkt, banbrytande för kryptoerbjudandet på den nordiska marknaden. Virtune är en registrerad finansiell institution av Finansinspektionen och håller inne ett godkänt EU-basprospekt för utgivning av krypto-ETP i Europa.

ETPen som är 100 procent fysiskt uppbackad av kryptovalutor och helt säkerställd kommer att vara tillgänglig i SEK för de svenska investerarna och i EUR för övriga nordiska investerare. Den unika produkten har 2 ISIN för att tillgodose varje valuta, SEK (SE0020052207) för svenska investerare och EUR (SE0020052215) motsvarande euroinvesterare. ETP har en allokering av kryptovalutor med en maximal vikt på 40 procent per kryptovaluta för att främja diversifiering, vilket ger ett balanserat och diversifierat investeringsalternativ. Vidare är endast kryptovalutor som är godkända av Nasdaq kvalificerade i ETP som lägger till ett extra lager av kvalificering för varje kryptovaluta.

Denna produkt vänder sig till institutionella investerare och erfarna kryptoentusiaster samtidigt som den fungerar som en utmärkt nybörjarprodukt för de som är nybörjare inom kryptoinvesteringar. Produkten kommer att finnas tillgänglig på de största sparplattformarna i Norden, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Denna produkt fyller ett tomrum på den nordiska marknaden, vilket gör att investerare kan konsolidera sina kryptoinvesteringar till en enda produkt som handlas på den reglerade Nasdaq Stockholm-börsen. ETPen kan ägas på ISK (Investeringssparkonto), kapitalförsäkring och depå.

Dessutom innehåller ETP månatlig ombalansering, vilket säkerställer att den förblir uppdaterad och anpassad till nuvarande marknadsförhållanden. Med en diversifierad portfölj kan investerare minska riskerna förknippade med att investera enbart i en enda kryptovaluta. Eftersom kryptomarknaden fortsätter att växa bortom Bitcoin, ger en topp 10-portfölj exponering för 85 procent av marknaden, och fångar dess fulla potential.

Nyckelinformation om produkten:

 • Exponering mot 85 procent av kryptomarknaden i en enda produkt
 • Allokering baserad på börsvärde med ett tak på 40 procent
 • 100 procent fysiskt uppbackad
 • Månatlig ombalansering
 • 1,95 procent avgift

Virtune Crypto Topp 10 Index ETP SEK

 • Handelsvaluta: SEK
 • Första handelsdagen: Måndagen den 15 maj
 • Ticker: VIR10SEK
 • ISIN: SE0020052207

Virtune Crypto Topp 10 Index ETP EUR

 • Handelsvaluta: EUR
 • Första handelsdagen: Måndagen den 15 maj
 • Ticker: VIR10EUR
 • ISIN: SE0020052215

Christopher Kock, VD för Virtune ”Vi är glada över att introducera den första indexkrypterings-ETP någonsin på den nordiska marknaden, särskilt på Nasdaq Stockholm, en av de mest kända börserna. Virtune har erkänt en stark efterfrågan på diversifierade kryptoinvesteringsprodukter i Norden och är stolta över att lansera denna produkt i samarbete med ledande tjänsteleverantörer som Vinter (indexleverantör), Nordic Issuing (emittent), Flow Traders (market maker) och Coinbase (förvaringsinstitut) bland många andra.”

Helena Wedin, chef för ETP Services, Global Trading and Market Services, Nasdaq Stockholm: ”Börshandlade produkter ger tillgång till alternativa investeringar samtidigt som transparensen på en reglerad marknadsplats bibehålls, och vi är mycket glada över att välkomna Virtune som ny emittent av krypto-ETPer på Nasdaq Stockholm”.

Ovanstående är endast information om produktlanseringen och är inte finansiell rådgivning eller en rekommendation att investera i Virtune Crypto Top 10 Index ETP.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära