Följ oss

Nyheter

Investeringssparkonto (ISK) för handel med ETFer

Publicerad

den

Investeringssparkonto (ISK) för handel med ETFer

Är det möjligt att handla börshandlade fonder (ETFer) med Investeringssparkonto (ISK)? Innan vi kommer så långt skall vi se närmare på vad ett Investeringssparkonto är och fördelar och nackdelar med ett sådant. Hur skiljer detta konto sig från en kapitalförsäkring och en vanlig aktiedepå? Även om dessa är snarlika finns det skillnader att ha i åtanke. Alla dessa konton har sina egna fördelar, men också nackdelar. Många investerare har faktiskt inte bara ett utan i många olika konton för valutahandel eller online trading.

Med en kapitalförsäkring är det rent tekniskt sett försäkringsbolaget som är ägare till ditt konto, medan du är förmånstagaren till försäkringen, medan du själv äger ditt investeringssparkonto. Med en kapitalförsäkring kan det vara försäkringsbolaget som beslutar om investeringarna, men det kan även vara du själv som gör handeln med ETFer med hjälp av en fullmakt.

Med en ISK är det du som äger allt och är helt ansvarig för de investeringar som du gör och du måste aktivt fatta alla beslut. Ingen av dessa placeringsformer är riskfri. Den stora fördelen är att du betalar en schablonskatt via trading, som ofta är väldigt fördelaktig.

Att öppna ett investeringssparkonto

Att öppna ett investeringssparkonto är enkelt, och kan göras på banken, men ofta med chockerande mycket sämre utbud av internationella instrument samt högre avgifter. Det går även att öppna ett investeringssparkonto hos IG Markets, men det är behäftat med vissa restriktioner, det går till exempel inte att handla vanliga CFDer på detta. Detta investeringssparkonto gäller endast för turbowarranter och innebär att du betalar en årlig schablonskatt genom Skatteverkets uträkning, istället för att beskattas för dina vinster och förluster. Vi tror emellertid att det i framtiden kommer att bli mer omfattande när lagstiftningen har kommit i kapp.

I många fall kan du öppna investeringssparkonto direkt på internetbanken. Ditt investeringssparkonto fungerar som ett slags instrument där du kan både köpa och handla värdepapper utan att behöva deklarera varje försäljning separat. Enkelheten är kanske den största fördelen med ett ISK-konto. Vid sidan av detta och enkelheten med att deklarera är vanligen det som brukar framhålls som de främsta fördelarna med denna typ av konton.

Hur många av oss har inte suttit i slutet av april och svettats över alla de affärer som vi gjort året innan? Gratulerar, med ett investeringssparkonto slipper du detta. På ett vanligt aktie- och fondkonto är skatten 30 procent på alla vinster. På ett investeringssparkonto slipper du denna reavinstskatt, men betalar istället en så kalla schablonskatt på värdet av ditt konto, något som din bank och mäklare sköter uträkningen av fyra gånger per år. Snittet kallas för kapitalunderlaget.

Detta kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet, dock lägst 1,25 procent. Detta blir din schablonintäkt som du betalar 30 procents skatt på. Skatten för år 2020 bestäms alltså av vad statslåneräntan är den 30 november år 2019. Alltså kommer skatten på investeringskonto (ISK) år 2020 att vara 1,25 % * 30 %=0,375 procent. För ett investeringssparkonto med ett värde på 100 000 kronor blir skatten således 375 kronor.

Det finns inget som hindrar att du har flera sådana konton, eller att du har en vanlig aktiedepå vid sidan av ditt investeringssparkonto. Kravet är att du är skriven i Sverige. I och med att ett investeringssparkonto inte behöver ägas av en myndig person går det att starta upp ett sparande åt barn med ett sådant.

Normalt sett kostar det inget att öppna ett investeringssparkonto, och det går att ha flera sådana, anpassade för olika ändamål. ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det betyder att staten garanterar sparade pengar på ditt ISK upp till ett värde av 950 000 kronor. Detta gäller pengar som du har på kontot men som inte investerats i aktier, fonder eller andra värdepapper.

För tillgångar som du investerat på ditt ISK gäller däremot investerarskyddet. Det innebär att dina tillgångar hålls skilda från bankens tillgångar.

Hur handlar jag på ett investeringssparkonto?

I princip fungerar ett investeringssparkonto som en vanlig depå, men du måste se till att du har pengar på kontot innan du börjar handla. Tänk på att det kan ta ett par dagar att överföra pengar från banken, men det finns faktiskt möjligheten att använda Swisch för att göra en överföring till många internetmäklare.

Det finns några begränsningar till vad du kan handla med genom ett ISK och en del saker som du av andra anledningar inte bör äga på ett investeringssparkonto. Alla värdepapper samt valutor är godkända så länge som de är noterade på en börs eller handelsplattform, till exempel Spotlight, NGM SME eller Nasdaq OMX First North. Dessa marknadsplatser är nämligen inte börser oavsett vad många tror.

Banken i sig kan dessutom reglera vilka värdepapper som du kan köpas med ett investeringssparkonto. Generellt sett kan du inte handla med onoterade värdepapper då dessa är en kontofrämmande tillgång på ISK. Det går inte heller att blanka aktier.

Mer okänt är att du inte kan handla med aktier där du eller dina närstående äger mer än tio procent av företagets röster eller kapital. Du kan inte heller investera i aktier hos företag där dina arbetsinsatser har haft stor betydelse för resultatet under innevarande eller de fem föregående inkomståren (så kallade kvalificerade andelar). Detta är normalt sett inget problem för de flesta privatpersonerna.

Är ISK, investeringssparkonto, alltid bäst?

Nej, det är det inte. Det finns en mängd olika faktor som kan påverkar och maximera när det är bäst att välja ISK eller ett annat konto.

Välj ISK om du tror att du kommer att få en avkastning som är högre än den så kallade brytpunkten. Den 30 november 2019 var statslåneräntan -0,09 procent. Procentsatsen -0,09 + 1 procentenhet blir lägre än golvet som är satt till 1,25 procent. Det betyder alltså att schablonintäkten för inkomståret 2020 blir 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Skatten på kapitalinkomster är 30 procent, vilket innebär att din skatt på kapitalunderlaget blir 0,375 procent av kapitalunderlaget (30 procent av 1,25 procent = 0,375 procent). Det gör att det mesta sparande lönar sig på ett ISK. Räntepapper är det emellertid generellt sett bättre att ha på ett aktie- och fondkonto.

Ett viktigt undantag är utländska aktier som ger utdelningar. Skatten på dessa utdelningar brukar återbetalas efter ett par år. Nordea skall enligt uppgift hantera detta så snabbt som på ett par veckor, vilket kan tolkas som att de valt att ligga ute med dessa skatter för sina kunders räkning. Kapitalförsäkringen är även bäst för den som väljer att förvalta ett överskott i ett företag eftersom en juridisk person inte kan äga ett investeringssparkonto.

Även om vi rent tekniskt sett inte ger några råd, så anser vi att det är bäst att undvika att lägga räntebärande placeringar, till exempel räntefonder i ett investeringssparkonto. I och med det låga ränteläget är det få sådana som ger en avkastning som överstiger dagens schablonintäkt om 1,25 procent. I och med att det tas ut en skatt om 30 procent blir denna högre i ett ISK än på en vanlig depå.

För ISK gäller samma regler som för arv av andra tillgångar. Det är Ärvdabalken och Äktenskapsbalken (vid äktenskap) som avgör hur tillgångarna fördelas. Om du vill kunna ange vem som ska få dina sparpengar behöver du skaffa en KF istället för ett ISK.

Vilka är nackdelarna med ett investeringssparkonto?

Vi har i denna artikel gått igenom fördelarna med ISK, men det finns faktiskt några nackdelar också. Vi har berört en del av dessa i texten ovan, men det finns några fler.

Om värdet på ditt investeringssparkonto har sjunkit i värde under året måste du ändå betala schablonskatt. Eftersom aktiemarknaden normalt sett stiger över tid är detta egentligen inget problem, men det kan kännas märkligt att betala skatt även vid förlust. Det kan även vara så att de aktier du köpt inte stiger i värde.

På ett investerarsparkonto får du inte göra några avdrag för förluster som du haft på kontot. Däremot kan schablonintäkten kvittas mot ränteutgifter och 70 procent av en kapitalförlust från andra depåer. Allt måste ske i samma deklaration. Skatteverket gör kvittningen åt dig.

Med låga räntor är det en fördel att ha sina sparpengar på ett ISK. Skulle statslåneräntan stiga kommer även schablonskatten att bli högre. Vid stigande räntor kommer med andra ord brytpunkten för när det lönar sig att spara på ett ISK också att höjas. Förr eller senare kan det bli mer fördelaktigt att ha pengarna på ett aktie- och fondkonto. Nu är det emellertid få som bedömer att vi kommer att se räntan stiga under de närmaste tre åren på grund av de effekter som Coronaviruset har fört med sig.

Hur är det då med valutor? Valutor är normalt sett inte noterade på en börs, de handlas på interbankmarknaden. I och med detta går det normalt sett inte att använda ett investeringssparkonto för valutahandel. Vi har emellertid sett att det går att använda sig av investeringssparkonto hos IG Markets men det är ett undantag. Det går även att handla vissa certifikat, warranter och vissa börshandlade fonder med fokus på just valutor, till exempel DXY.

Fortsätt läsa
3 Kommentarer

3 Comments

  1. Pingback: Stort intresse för ISK – Investeringssparkontot - ETF-marknaden

  2. Pingback: Nu är det ännu enklare att flytta fonder till SAVR - ETF-marknaden

  3. Pingback: DEGIRO utökar listan med courtagefria ETFer - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.