Följ oss

Nyheter

Investeringssparkonto (ISK) för handel med ETFer

Publicerad

den

Investeringssparkonto (ISK) för handel med ETFer

Är det möjligt att handla börshandlade fonder (ETFer) med Investeringssparkonto (ISK)? Innan vi kommer så långt skall vi se närmare på vad ett Investeringssparkonto är och fördelar och nackdelar med ett sådant. Hur skiljer detta konto sig från en kapitalförsäkring och en vanlig aktiedepå? Även om dessa är snarlika finns det skillnader att ha i åtanke. Alla dessa konton har sina egna fördelar, men också nackdelar. Många investerare har faktiskt inte bara ett utan i många olika konton för valutahandel eller online trading.

Med en kapitalförsäkring är det rent tekniskt sett försäkringsbolaget som är ägare till ditt konto, medan du är förmånstagaren till försäkringen, medan du själv äger ditt investeringssparkonto. Med en kapitalförsäkring kan det vara försäkringsbolaget som beslutar om investeringarna, men det kan även vara du själv som gör handeln med ETFer med hjälp av en fullmakt.

Med en ISK är det du som äger allt och är helt ansvarig för de investeringar som du gör och du måste aktivt fatta alla beslut. Ingen av dessa placeringsformer är riskfri. Den stora fördelen är att du betalar en schablonskatt via trading, som ofta är väldigt fördelaktig.

Att öppna ett investeringssparkonto

Att öppna ett investeringssparkonto är enkelt, och kan göras på banken, men ofta med chockerande mycket sämre utbud av internationella instrument samt högre avgifter. Det går även att öppna ett investeringssparkonto hos IG Markets, men det är behäftat med vissa restriktioner, det går till exempel inte att handla vanliga CFDer på detta. Detta investeringssparkonto gäller endast för turbowarranter och innebär att du betalar en årlig schablonskatt genom Skatteverkets uträkning, istället för att beskattas för dina vinster och förluster. Vi tror emellertid att det i framtiden kommer att bli mer omfattande när lagstiftningen har kommit i kapp.

I många fall kan du öppna investeringssparkonto direkt på internetbanken. Ditt investeringssparkonto fungerar som ett slags instrument där du kan både köpa och handla värdepapper utan att behöva deklarera varje försäljning separat. Enkelheten är kanske den största fördelen med ett ISK-konto. Vid sidan av detta och enkelheten med att deklarera är vanligen det som brukar framhålls som de främsta fördelarna med denna typ av konton.

Hur många av oss har inte suttit i slutet av april och svettats över alla de affärer som vi gjort året innan? Gratulerar, med ett investeringssparkonto slipper du detta. På ett vanligt aktie- och fondkonto är skatten 30 procent på alla vinster. På ett investeringssparkonto slipper du denna reavinstskatt, men betalar istället en så kalla schablonskatt på värdet av ditt konto, något som din bank och mäklare sköter uträkningen av fyra gånger per år. Snittet kallas för kapitalunderlaget.

Detta kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet, dock lägst 1,25 procent. Detta blir din schablonintäkt som du betalar 30 procents skatt på. Skatten för år 2020 bestäms alltså av vad statslåneräntan är den 30 november år 2019. Alltså kommer skatten på investeringskonto (ISK) år 2020 att vara 1,25 % * 30 %=0,375 procent. För ett investeringssparkonto med ett värde på 100 000 kronor blir skatten således 375 kronor.

Det finns inget som hindrar att du har flera sådana konton, eller att du har en vanlig aktiedepå vid sidan av ditt investeringssparkonto. Kravet är att du är skriven i Sverige. I och med att ett investeringssparkonto inte behöver ägas av en myndig person går det att starta upp ett sparande åt barn med ett sådant.

Normalt sett kostar det inget att öppna ett investeringssparkonto, och det går att ha flera sådana, anpassade för olika ändamål. ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det betyder att staten garanterar sparade pengar på ditt ISK upp till ett värde av 950 000 kronor. Detta gäller pengar som du har på kontot men som inte investerats i aktier, fonder eller andra värdepapper.

För tillgångar som du investerat på ditt ISK gäller däremot investerarskyddet. Det innebär att dina tillgångar hålls skilda från bankens tillgångar.

Hur handlar jag på ett investeringssparkonto?

I princip fungerar ett investeringssparkonto som en vanlig depå, men du måste se till att du har pengar på kontot innan du börjar handla. Tänk på att det kan ta ett par dagar att överföra pengar från banken, men det finns faktiskt möjligheten att använda Swisch för att göra en överföring till många internetmäklare.

Det finns några begränsningar till vad du kan handla med genom ett ISK och en del saker som du av andra anledningar inte bör äga på ett investeringssparkonto. Alla värdepapper samt valutor är godkända så länge som de är noterade på en börs eller handelsplattform, till exempel Spotlight, NGM SME eller Nasdaq OMX First North. Dessa marknadsplatser är nämligen inte börser oavsett vad många tror.

Banken i sig kan dessutom reglera vilka värdepapper som du kan köpas med ett investeringssparkonto. Generellt sett kan du inte handla med onoterade värdepapper då dessa är en kontofrämmande tillgång på ISK. Det går inte heller att blanka aktier.

Mer okänt är att du inte kan handla med aktier där du eller dina närstående äger mer än tio procent av företagets röster eller kapital. Du kan inte heller investera i aktier hos företag där dina arbetsinsatser har haft stor betydelse för resultatet under innevarande eller de fem föregående inkomståren (så kallade kvalificerade andelar). Detta är normalt sett inget problem för de flesta privatpersonerna.

Är ISK, investeringssparkonto, alltid bäst?

Nej, det är det inte. Det finns en mängd olika faktor som kan påverkar och maximera när det är bäst att välja ISK eller ett annat konto.

Välj ISK om du tror att du kommer att få en avkastning som är högre än den så kallade brytpunkten. Den 30 november 2019 var statslåneräntan -0,09 procent. Procentsatsen -0,09 + 1 procentenhet blir lägre än golvet som är satt till 1,25 procent. Det betyder alltså att schablonintäkten för inkomståret 2020 blir 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Skatten på kapitalinkomster är 30 procent, vilket innebär att din skatt på kapitalunderlaget blir 0,375 procent av kapitalunderlaget (30 procent av 1,25 procent = 0,375 procent). Det gör att det mesta sparande lönar sig på ett ISK. Räntepapper är det emellertid generellt sett bättre att ha på ett aktie- och fondkonto.

Ett viktigt undantag är utländska aktier som ger utdelningar. Skatten på dessa utdelningar brukar återbetalas efter ett par år. Nordea skall enligt uppgift hantera detta så snabbt som på ett par veckor, vilket kan tolkas som att de valt att ligga ute med dessa skatter för sina kunders räkning. Kapitalförsäkringen är även bäst för den som väljer att förvalta ett överskott i ett företag eftersom en juridisk person inte kan äga ett investeringssparkonto.

Även om vi rent tekniskt sett inte ger några råd, så anser vi att det är bäst att undvika att lägga räntebärande placeringar, till exempel räntefonder i ett investeringssparkonto. I och med det låga ränteläget är det få sådana som ger en avkastning som överstiger dagens schablonintäkt om 1,25 procent. I och med att det tas ut en skatt om 30 procent blir denna högre i ett ISK än på en vanlig depå.

För ISK gäller samma regler som för arv av andra tillgångar. Det är Ärvdabalken och Äktenskapsbalken (vid äktenskap) som avgör hur tillgångarna fördelas. Om du vill kunna ange vem som ska få dina sparpengar behöver du skaffa en KF istället för ett ISK.

Vilka är nackdelarna med ett investeringssparkonto?

Vi har i denna artikel gått igenom fördelarna med ISK, men det finns faktiskt några nackdelar också. Vi har berört en del av dessa i texten ovan, men det finns några fler.

Om värdet på ditt investeringssparkonto har sjunkit i värde under året måste du ändå betala schablonskatt. Eftersom aktiemarknaden normalt sett stiger över tid är detta egentligen inget problem, men det kan kännas märkligt att betala skatt även vid förlust. Det kan även vara så att de aktier du köpt inte stiger i värde.

På ett investerarsparkonto får du inte göra några avdrag för förluster som du haft på kontot. Däremot kan schablonintäkten kvittas mot ränteutgifter och 70 procent av en kapitalförlust från andra depåer. Allt måste ske i samma deklaration. Skatteverket gör kvittningen åt dig.

Med låga räntor är det en fördel att ha sina sparpengar på ett ISK. Skulle statslåneräntan stiga kommer även schablonskatten att bli högre. Vid stigande räntor kommer med andra ord brytpunkten för när det lönar sig att spara på ett ISK också att höjas. Förr eller senare kan det bli mer fördelaktigt att ha pengarna på ett aktie- och fondkonto. Nu är det emellertid få som bedömer att vi kommer att se räntan stiga under de närmaste tre åren på grund av de effekter som Coronaviruset har fört med sig.

Hur är det då med valutor? Valutor är normalt sett inte noterade på en börs, de handlas på interbankmarknaden. I och med detta går det normalt sett inte att använda ett investeringssparkonto för valutahandel. Vi har emellertid sett att det går att använda sig av investeringssparkonto hos IG Markets men det är ett undantag. Det går även att handla vissa certifikat, warranter och vissa börshandlade fonder med fokus på just valutor, till exempel DXY.

Fortsätt läsa
Annons
3 Kommentarer

1 kommentar

  1. Pingback: Stort intresse för ISK – Investeringssparkontot - ETF-marknaden

  2. Pingback: Nu är det ännu enklare att flytta fonder till SAVR - ETF-marknaden

  3. Pingback: DEGIRO utökar listan med courtagefria ETFer - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Bitcoin Halving and Beyond

Publicerad

den

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event. Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event.

Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Download Full Report

What is the Bitcoin Halving?

The Bitcoin halving is a programmed event that reduces the reward for mining new coins by 50% approximately every four years, ultimately limiting the total supply of Bitcoin, akin to the scarcity of gold. This mechanism, embedded in Bitcoin’s protocol, aims to maintain its value proposition as a decentralized, fixed and immutable monetary system, although its performance is influenced by various factors that go beyond the halving.

How are miners impacted by the halving?

The Bitcoin halving impacts miners through reduced block rewards and shifts in profitability, influenced by Bitcoin’s price fluctuations. Miners may seek refinancing options to sustain operations, while decreased mining difficulty during downturns encourages cost-effectiveness and strengthens the network. As a result of this cycle’s unique demand, miners are selling less BTC on exchanges, indicating a more bullish stance amidst price surges and increased market accessibility driven by ETF inflows.

How can I get access via ETPs?

Easily access Bitcoin through Exchange-Traded Products (ETPs) listed on regulated exchanges. With these ETPs, you can trade Bitcoin via your regular brokerage accounts without the need for a digital wallet. Rest assured as you invest confidently, supported by transparent documentation and similar tax treatments as traditional ETPs or securities. Start trading Bitcoin ETPs today for a seamless investment experience that combines the convenience of traditional trading with the potential of cryptocurrency assets.

Bitcoin Key Metrics

Explore our meticulously crafted Dune Dashboards. Click below to uncover essential insights and track the countdown to the next halving event.

EXPLORE BITCOIN DASHBOARDS

Featured Products

Explore our Bitcoin ETPs for streamlined cryptoasset investment.

2BTD

21BC

Reach out to learn more about Bitcoin & Halving and download the report

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

GinsGlobal lyfter fram unik investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap

Publicerad

den

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Tech Megatrend ETF utmärker sig för sitt globala fotavtryck och omfattar ett mångsidigt teknikriktmärke med cirka 60 % exponering mot den amerikanska marknaden och betydande allokeringar till Japan, Kina och Europa. Till skillnad från NASDAQ, som är starkt koncentrerad till ett fåtal stora teknikföretag, använder GinsGlobal Index Fund ett lika viktat tillvägagångssätt över sina 120 innehav, där inget enskilt innehav normalt överstiger 2 %.

Denna strategi gör det möjligt för fonden att fånga ett brett spektrum av teknikunderteman, inklusive digital underhållning, sociala medier, blockchain, elfordon, cybersäkerhet, artificiell intelligens och robotik. Ginsberg underströk fondens gynnsamma pris-till-vinst-förhållande, som för närvarande svävar runt 18 gånger, vilket tyder på att dess aktier inte är övervärderade jämfört med vissa marknadssegment. Han lyfte också fram potentialen för expansion bortom megabolagsbolag, understödd av positiva ekonomiska indikatorer i USA och möjligheten till lägre räntor, vilket kan båda gott för medel- och småbolagsaktier.

När det gäller förvärvstrender noterade Ginsberg det aktiva engagemanget från både stora och medelstora företag i fusioner och förvärv, med medelstora företag som representerar attraktiva mål som inte utlöser antitrustproblem.

Han diskuterade också de potentiella effekterna av en stark dollar och den amerikanska regeringens initiativ som syftar till att minska beroendet av utländsk teknologi, vilket kan stärka Nordamerikas konkurrenskraft och stimulera landningstrender. Sammanfattningsvis belyser Ginsbergs insikter det dynamiska landskapet inom tekniksektorn och den strategiska positioneringen av Tech Megatrend ETF inom den.

Eftersom fonden fortsätter att navigera i marknadstrender och dra nytta av nya möjligheter, kan investerare förvänta sig att dra nytta av dess diversifierade portfölj och framtidsinriktade investeringsstrategi. Håll ögonen öppna för ytterligare uppdateringar eftersom GinsGlobal Index Fund fortsätter att driva innovation och tillväxt inom teknikområdet.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

JPHG ETF ger exponering mot 400 japanska aktier, hedgat i brittiska pund

Publicerad

den

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är den enda ETF som följer JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. Denna ETF replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 28 maj 2015 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP strävar efter att så nära som möjligt replikera utvecklingen av utvecklingen för det yendenominerade JPX-Nikkei 400-indexet (återinvesterade nettoutdelningar), oavsett om trenden är stigande eller fallande och har en månatlig valutasäkring i GBP. Denna ETF gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot ett urval av japanska aktier utvalda enligt kvantitativa kriterier och kvalitativa kriterier för bolagsstyrning, och viktade enligt deras börsvärde.

Handla JPHG ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUR18MQ
Euronext ParisGBPJPHG
London Stock ExchangeGBXJPHG
SIX Swiss ExchangeGBPJPHG

Största innehav

Denna fond använder syntetisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
TOKYO ELECTRON JPY50JPY2,40 %Informationsteknologi
TOYOTA MOTOR CORPJPY2,08 %Sällanköpsvaror
MITSUBISHI CORPORATIONJPY2,08 %Industri
HITACHI LTDJPY2,05 %Industri
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50JPY1,88 %Materials
RECRUIT HOLDINGS CO LTDJPY1,85 %Industri
MITSUI & CO LTDJPY1,82 %Industri
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJPY1,68 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära