Följ oss

Nyheter

Hur valutasäkrade ETFer kan öka avkastningen

Publicerad

den

Hur valutasäkrade ETFer kan öka avkastningen

Hur valutasäkrade ETFer kan öka avkastningen. I dag finns det mer än 1 600 börshandlade fonder att välja mellan, vilket gör att placerarna kan exponera sig mot snart sagt vilken del av vårt investeringsbara universum som helst. Det är fortfarande USA som är störst på detta område, mer än var femte investering som görs avser börshandlade fonder och vi ser att trenden är att allt mer kapital placeras i ETFer utanför de egna gränserna. Den största orsaken är att dessa ETFer erbjuder en riskspridning, vilket gör att risken minskar samtidigt som avkastningen öka, allt annat lika. Dessa börshandlade fonder erbjuder också ett billigare alternativ än traditionella aktiefonder. Denna text handlar om hur valutasäkrade ETFer kan öka avkastningen.

När det gäller global exponering är det viktigt för investerare att inse de effekter som valutaexponeringen kan få och ur denna kan påverka den slutliga avkastningen. De flesta internationella aktie ETFer har effektivt etablerat en lång position i lokal valuta och en kort position i den amerikanska dollarn (eller Euron eller annan valuta som den börshandlade fonden är nominerad i). När värdet på dollarn sjunker, kan det exponeringen arbeta till förmån för investerarna eftersom dessa valutakursförändringar gör att de kan öka sin avkastning. På samma sätt fungerar det åt andra hållet, när dollarn stärks, kan valutapåverkan göra att tidigare vinster raderas eller förvärra förlusterna i de underliggande aktierna.

För att mildra svängningarna mellan en viss utländsk valuta (eller korg av utländska valutor) och den amerikanska dollarn finns det flera ETF alternativ som erbjuder en hedge mot valutaexponering för de mest populära utländska indexen och marknaderna. För att se hur valutafluktuationer kan påverka avkastningen, tar vi en titt på hur på hur flera valutasäkra börshandlade fonder med fokus på ett enskilt land har utvecklats i jämförelse med sina icke-säkrade motsvarigheter.

Observera att alla diagram nedan baseras på justerade månatliga slutkurser från 2 januari 2013 till den 1 maj 2014.

Japan: DBJP vs. EWJ

Japan

Sedan 2013 har MSCI Japan Hedged Equity Fund (DBJP) utvecklats bättre än sin icke-säkrade motsvarighet – MSCI Japan ETF (EWJ). Båda fonderna spåra samma underliggande index – MSCI Japan Index – med DBJP har en bättre exponering mot fluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den japanska yenen

Tyskland: DBGR vs. EWG

Tyskland

I fallet med tyska aktier så har amerikanska investerare som inte säkrar faktiskt fått en bättre avkastning under det senaste året. När dollarn stärks mot euron, ser vi hur Germany ETF (EWG) utvecklats bättre än MSCI Germany Hedged Equity Fund (DBGR), i alla fall sedan starten av 2013.

Storbritannien: DBUK vs. EWU

Storbritannien

Observera att avkastningen i tabellen ovan baseras på justerade månatliga slutkurser från den 1 oktober 2013 till 1 maj 2014. Under de senaste månaderna har den amerikanska dollarn stärkts mot det brittiska pundet, vilket gör United Kingdom ETF (EWU) vilket har gjort att denna börshandlade fond har outperformat sin valutasäkrade motpart, MSCI United Kingdom Hedged Equity Fund (DBUK)

Brasilien: DBBR vs. EWZ

Brasilien

Sedan 2013 har både de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen på den brasilianska aktiemarknaden gett sina ägare en negativ avkastning. Den som köpt MSCI Brazil Hedged Equity Fund (DBBR) har kunnat minimera sina förluster och lyckades prestera bättre än de som köpt den icke-valutasäkrade konkurrenten, MSCI Brazil Capped ETF (EWZ).

Slutsats

Var och en av de valutasäkrade ETFerna kan ses som ett potentiellt alternativ till befintliga globala börshandlade fonder. Investerare som är baissede på dollarn kanske vill förbli ohedgade, medan de som räknar med att dollarn kommer prestera bra mot konkurrerande valutor sannolikt vill förbli valutasäkrade. Välj din strategi försiktig – som diagrammen ovan visar så kan valutafluktuationer ha en betydande positiv eller negativ inverkan på denn slutliga avkastningen.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära