Följ oss

Nyheter

Hur valutasäkrade ETFer kan öka avkastningen

Publicerad

den

Hur valutasäkrade ETFer kan öka avkastningen

Hur valutasäkrade ETFer kan öka avkastningen. I dag finns det mer än 1 600 börshandlade fonder att välja mellan, vilket gör att placerarna kan exponera sig mot snart sagt vilken del av vårt investeringsbara universum som helst. Det är fortfarande USA som är störst på detta område, mer än var femte investering som görs avser börshandlade fonder och vi ser att trenden är att allt mer kapital placeras i ETFer utanför de egna gränserna. Den största orsaken är att dessa ETFer erbjuder en riskspridning, vilket gör att risken minskar samtidigt som avkastningen öka, allt annat lika. Dessa börshandlade fonder erbjuder också ett billigare alternativ än traditionella aktiefonder. Denna text handlar om hur valutasäkrade ETFer kan öka avkastningen.

När det gäller global exponering är det viktigt för investerare att inse de effekter som valutaexponeringen kan få och ur denna kan påverka den slutliga avkastningen. De flesta internationella aktie ETFer har effektivt etablerat en lång position i lokal valuta och en kort position i den amerikanska dollarn (eller Euron eller annan valuta som den börshandlade fonden är nominerad i). När värdet på dollarn sjunker, kan det exponeringen arbeta till förmån för investerarna eftersom dessa valutakursförändringar gör att de kan öka sin avkastning. På samma sätt fungerar det åt andra hållet, när dollarn stärks, kan valutapåverkan göra att tidigare vinster raderas eller förvärra förlusterna i de underliggande aktierna.

För att mildra svängningarna mellan en viss utländsk valuta (eller korg av utländska valutor) och den amerikanska dollarn finns det flera ETF alternativ som erbjuder en hedge mot valutaexponering för de mest populära utländska indexen och marknaderna. För att se hur valutafluktuationer kan påverka avkastningen, tar vi en titt på hur på hur flera valutasäkra börshandlade fonder med fokus på ett enskilt land har utvecklats i jämförelse med sina icke-säkrade motsvarigheter.

Observera att alla diagram nedan baseras på justerade månatliga slutkurser från 2 januari 2013 till den 1 maj 2014.

Japan: DBJP vs. EWJ

Japan

Sedan 2013 har MSCI Japan Hedged Equity Fund (DBJP) utvecklats bättre än sin icke-säkrade motsvarighet – MSCI Japan ETF (EWJ). Båda fonderna spåra samma underliggande index – MSCI Japan Index – med DBJP har en bättre exponering mot fluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den japanska yenen

Tyskland: DBGR vs. EWG

Tyskland

I fallet med tyska aktier så har amerikanska investerare som inte säkrar faktiskt fått en bättre avkastning under det senaste året. När dollarn stärks mot euron, ser vi hur Germany ETF (EWG) utvecklats bättre än MSCI Germany Hedged Equity Fund (DBGR), i alla fall sedan starten av 2013.

Storbritannien: DBUK vs. EWU

Storbritannien

Observera att avkastningen i tabellen ovan baseras på justerade månatliga slutkurser från den 1 oktober 2013 till 1 maj 2014. Under de senaste månaderna har den amerikanska dollarn stärkts mot det brittiska pundet, vilket gör United Kingdom ETF (EWU) vilket har gjort att denna börshandlade fond har outperformat sin valutasäkrade motpart, MSCI United Kingdom Hedged Equity Fund (DBUK)

Brasilien: DBBR vs. EWZ

Brasilien

Sedan 2013 har både de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen på den brasilianska aktiemarknaden gett sina ägare en negativ avkastning. Den som köpt MSCI Brazil Hedged Equity Fund (DBBR) har kunnat minimera sina förluster och lyckades prestera bättre än de som köpt den icke-valutasäkrade konkurrenten, MSCI Brazil Capped ETF (EWZ).

Slutsats

Var och en av de valutasäkrade ETFerna kan ses som ett potentiellt alternativ till befintliga globala börshandlade fonder. Investerare som är baissede på dollarn kanske vill förbli ohedgade, medan de som räknar med att dollarn kommer prestera bra mot konkurrerande valutor sannolikt vill förbli valutasäkrade. Välj din strategi försiktig – som diagrammen ovan visar så kan valutafluktuationer ha en betydande positiv eller negativ inverkan på denn slutliga avkastningen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.