Följ oss

Nyheter

Förbättrade utsikter för Kina driver stor efterfrågan på råvaru-ETFer

Publicerad

den

Förbättrade utsikter för Kina driver stor efterfrågan på råvaru-ETFer

Förbättrade utsikter för Kina driver stor efterfrågan på råvaru-ETFer. Globala råvaru-ETPer hade under det andra kvartalet 2014 inflöden för andra kvartalet i rad. Ett ökat förtroendet för Kinas ekonomiska tillväxt och den globala ekonomiska återhämtningen resulterade i högre råvarupriser och ett ökat intresse för råvaruexponering från investerarna. Inflödet uppgick till 275 miljoner amerikanska dollar, en ökning från 271 miljoner under det första kvartalet 2014. Kombinationen av inflöden och högre råvarupriser gjorde att förvaltat kapital (AUM) i råvaru-ETPer i slutet av det andra kvartalet 2014 uppgick till 123,3 miljarder dollar från 122,4 miljarder dollar i slutet av första kvartalet 2014.

– Alla stora råvarusektorer hade inflöden under kvartalet med undantag av jordbruk och boskap. Ädelmetaller hade starkast efterfrågan från investerarna med inflöden på 430 miljoner dollar, följt av diversifierade breda råvaru-ETPer med 172 miljoner, energi med 135 miljoner och industrimetaller med mer blygsamma 15 miljoner. Jordbruk och boskap hade utflöden på 477 miljoner. Ett ökat förtroendet för den amerikanska återhämtningen, en positiv vändning i Kina efter tre år av avstannande tillväxt samt ytterligare förväntade lättnader från Kinas beslutsfattare har gjort att priserna på råvaror ökat och att investerarna blivit allt mer positivt inställda till råvaror som tillgångsslag, säger Peter Lidblom, Nordenchef på ETF Securities.

Sammanfattning av de främsta trenderna under andra kvartalet 2014

De råvaru-ETPer med störst efterfrågan under det andra kvartalet var platina och palladium, med 400 respektive 410 miljoner dollar i inflöden. Stigande efterfrågan på bilar (bilkatalysatorer är en viktig källa till efterfrågan för båda metallerna), gruvstrejk i Sydafrika och potentiella exportrestriktioner i Ryssland har lett till ytterligare rädsla för att det redan stora utbudsunderskottet kommer att förvärras, vilket har drivit på priserna för båda metallerna. Vi räknar med att dessa trender kommer att hålla i sig under andra halvan av 2014.

Guld-ETPer hade blandade flöden, amerikanska listade guld-ETPer hade utflöden på 586 miljoner dollar medan guld-ETPer listade i Europa och andra länder hade inflöden på 483 miljoner dollar, vilket resulterade i nettoutflöden för kvartalet på 103 miljoner dollar. De största skillnaderna i flödena för guld-ETPer skedde under april. Den mest troliga förklaringen till avvikelsen är att europeiska investerare under den perioden var fokuserade på riskerna i samband med en potentiell rysk invasion av Ukraina, medan amerikanska investerare var fortsatt positiva till risktillgångar givet att amerikanska aktier fortsatte nå nya toppar. Vi tror att efterfrågan på guld-ETPer kommer fortsätta under andra halvan av 2014 eftersom de geopolitiska riskerna fortfarande är påtagliga och många riskfyllda tillgångsslag handlas till höga värderingar. Investerarna kommer även i fortsättningen vilja säkra upp mot eventuella marknadskorrigeringar.

Diversifierade breda råvaru-ETPer hade störst inflöden efter platina och palladium, med totala inflöden på 172 miljoner dollar under det andra kvartalet. De stora inflödena speglar ett förbättrat sentiment mot råvaror som tillgångsslag efter att Kinesisk tillväxt visat tecken på förbättring samt att kinesiska beslutsfattare gjort klart att de är på väg in i stimulansläge efter tre år av åtstramning. En intressant notering är att de största inflödena var till diversifierade breda råvaru-ETPer utan exponering mot jordbruk, totalt 89 miljoner dollar i inflöden kontra 75 miljoner till ETPer med exponering mot jordbruk. Detta visar på det generellt negativa sentimentet mot jordbruk.

Utflöden på 468 MUSD

Jordbruks-ETPer som grupp hade utflöden på 468 miljoner dollar. Diversifierade breda ETPer hade det största utflödet följt av socker, majs, kakao och kaffe. Utflödena är sannolikt ett resultat av vinsthemtagningar och en förväntning om förbättrade odlingsförhållanden för ett antal viktiga jordbruksråvaror. Om en El Nino inträffar senare i år (nuvarande NOAA-prognoser visar en sannolikhet på 70 %), kan spekulativa flöden återvända.

Energi-ETPer hade inflöden på 175 miljoner dollar under det andra kvartalet, i huvudsak till olje-ETPer (169 miljoner dollar). Det ökade våldet i Irak har väckt farhågor om leveransstörningar vilket har resulterat i ett högre oljepris och ökade inflöden i olje-ETPer. Naturgas-ETPer hade utflöden på 21 miljoner dollar till följd av att investerarna tog hem vinster efter prisuppgången på naturgas tidigare under året.

Industrimetaller hade inflöden på blygsamma 15 miljoner dollar , där nickel hade det starkaste inflödet (38 miljoner dollar) till följd av Indonesiens förbud mot malmexport som drev priserna högre.

Om ETF Securities

ETF Securities är en av världens ledande och oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETP) och en pionjär inom råvaruområdet. Vi är fokuserade på att utveckla likvida och transparenta investeringsprodukter som kan handlas på en majoritet av världens börser. Bolaget har en stark historia av produktinnovation och det är fortfarande en viktig grundbult i vår filosofi. ETF Securities listade världens första börshandlade guldprodukt 2003 och detta har följts av många andra marknadsledande investeringslösningar. Idag erbjuder ETF Securities vad vi anser vara världens mest omfattande sortiment av börshandlade råvaror och förvaltar cirka 19,74 miljarder dollar åt våra kunder världen över per den 30 juni 2014.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.