Följ oss

Nyheter

Hur ser framtiden ut för koppar?

Publicerad

den

Hur ser framtiden ut för koppar?

Hur ser framtiden ut för koppar? Överraskande nog så medförde inte den jordbävning som nyligen drabbade Chile och sedan orsakade en tsunami, långsiktig påverkan på var sig kopparpriset eller de börshandlade fonder som är exponerade mot denna råvara. Chile står för nästan en tredjedel av världens totala kopparproduktion, och landet har ett stort inflytande över priset på den röda metallen. Chiles regering äger och driver även Codelco, det största kopparproducerande företaget i världen.

Även Chiles regering har försäkrat investerare att koppargruvan var oskadd, hade många förväntat sig förseningar i produktionen eller av leveranser vilket skulle kunna leda till köra kopparpriser.

Kopparpriset har emellertid endast rört sig marginellt sedan förra veckans jordbävning. De börshandlade fonder dök tvärt dagen efter vilket visar att även de mest genomlysta råvarorna kan utvecklas på ett annat sätt än vad de professionella aktörerna hade tänkt sig. Noter att kopparpriset under de första två och en halv månaderna av 2014 backade med mer än tio procent, vilket främst förklaras av tillväxtproblematiken i Kina. Chile exporterar nästan en fjärdedel av all sin koppar till Kina, vilket gör att Chiles kopparexport, och därmed landets ekonomi i sin helhet, är starkt kopplat till den ekonomiska utvecklingen i Kina.

I mitten av mars, innan Chile drabbades av jordbävningen hade kopparpriset studsat upp från en bottennotering i mitten av 2011, något som framförallt drevs på av nyheterna om att Kinas satsning på en ökad tillväxt skulle leda till en tillväxt i det asiatiska landets ekonomi. I början av året hade kopparpriset hamrats ned efter statistik som tre månader i rad visade på en avmattning i den kinesiska ekonomin.

Avmattad efterfrågan leder till prisfall

Att en avmattad efterfrågan hos världens största köpare av industrimetaller leder till att kopparpriset faller med 11 procent är naturligt. Prisfallet var emellertid det största sedan mitten av 2011. I syfte att skapa bättre förutsättningar för landet ekonomi planeras det i Kina för ett stimulanspaket, framförallt inriktat på produktion av nya järnvägar och andra bygginvesteringar. Arbetet med att skapa en tillväxt inom byggnadssektorn har i sin tur lett till att fler investerare sökte sig till koppar eftersom de trodde att kopparpriset skulle vända upp under Q2 2014 som en följd av dessa stimulansåtgärder.

Priset på kopparfutures har fallit i den senaste tidens handel, som en effekt av att investerarna visat oro för att efterfrågan från den nordamerikanska marknaden kommer att visa en lägre tillväxt på grund av att arbetsmarknadssiffrorna kommit in sämre än väntat. Generellt sett så har investerarna fortfarande vissa förhoppningar kring kopparpriset som en följd av Kinas stimulansåtgärder.

För den vanlige investeraren kan det vara bättre att titta på koppar i form av börshandlade fonder än i form av futures varför vi har listat ett antal börshandlade produkter (ETFer/ETNer) med fokus på koppar i listan nedan för den som tror att kopparpriset kommer att röra sig uppåt.

iPath Dow Jones UBS Copper ETN (NYSEARCA:JJC)

Denna ETN erbjuder placerarna en exponering mot kopparpriset, i form av frontmånaden. JJC följer Dow Jones UBS Copper Index. JJC har mer än 90 MUSD under förvaltning och en förvaltningskostnad som uppgår till 0,75 procent per år. JJC är den mest populära av de börshandlade produkterna som erbjuder exponering mot koppar. Det är emellertid viktigt att tänka på att detta är ett certifikat, vilket betyder att den som köper produkten exponeras för en motpartsrisk.

Global X Copper Miners ETF (NYSEARCA:COPX)

Denna ETF är en option på de företag som är verksamma inom kopparsektorn. COPX replikerar utvecklingen Solactive Global Copper Miners Index, ett index som består av 25 olika aktier. Global X tar ut en förvaltningsavgift om 0,65 procent per år för denna ETF som har en skevhet mot mindre bolag i sektorn. De större företagen utgör endast en tredjedel av exponeringen.

First Trust ISE Global Copper Index Fund (NASDAQ:CU)

Denna ETF fokuserar precis som COPX på gruvföretag, men har ett annat underliggande index, ISE Global Copper Index. Precis som i fallet med CU består det underliggande indexet av 25 olika aktier, och CU arbetar med likaviktade innehav. First Trust debiterar denna börshandlade fond en förvaltningsavgift om 70 punkter per år. De större bolagen står för cirka 40 procent av denna ETFs innehav och en tredjedel är placerat i vad som räknas till mid cap segmentet.

Hur ser framtiden ut för koppar?

Även om den kinesiska stimulansen är av godo för kopparn så tyder allt på att kopparpriset kommer att ha en fortsatt blandad utveckling framöver. Det finns en del byggprojekt i USA som nu kommit i gång vilket kommer att driva på efterfrågan på koppar, men det vägs upp av att det finns en del tillväxtmarknader där efterfrågan har backat.

Generellt sett kommer Kinas finanspolitiska stimulansåtgärder sannolikt visa sig vara en välsignelse för denna industriella metall, även om störningen av Chiles kopparexport och förväntade kortsiktiga störningar när det gäller leverans misslyckas med att upprätthålla en optimism kring den röda metallen på kort sikt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.