Följ oss

Nyheter

Hur fungerar börshandlade fonder?

Publicerad

den

Vi har många läsare som hört av sig och efterfrågat mer information om hur Hur fungerar börshandlade fonder? Instrumentet som ibland också kallas för

Vi har många läsare som hört av sig och efterfrågat mer information om hur Hur fungerar börshandlade fonder? Instrumentet som ibland också kallas för ETFer eller Exchange traded funds är i själva verket väldigt enkelt.

Handel med fondandelar hos börshandlade fonder,

Fonden konstrueras genom att fondbolaget köper de aktier, eller motsvarande tillgångar, som ingår i ett fördefinierat index, till exempel OMXS30. Det sammanlagda innehavet i fonden delas upp i fondandelar eller fondaktier. Andelarna listas på börsen. Fondbolaget handlar inte själv med andelarna. Istället förmedlas handeln av mäklare, utnämnda av fondbolaget, som har rätt att lösa in eller skapa nya andelar i fonden, s.k. marknadsgaranter. Detta gör de direkt med fondbolaget. Dessa marknadsgaranter har också till uppgift att ställa köp- och säljkurs på fondandelarna listade på börsen. De ser till att säkerställa att priset på dessa inte avviker från fondens sammanlagda andelsvärde eller NAV.

Val av index påverkar exponeringen

Innan du börjar handla med ETFer är det viktigt att förstå hur indexet är konstruerat och vilken exponering de har mot en marknad eller sektor, som till exempel läkemedel eller verkstad. Det finns många index som följer avkastningen i de största bolagen i exempelvis USA, Europa, Asien eller globalt. ETFer som följer sådana index har i regel låg förvaltningskostnad. Det finns också många index som följer allt från de mest omsatta bolagen i ett specifikt land till en smal sektor i ett utvecklingsland.

ETFer som följer den här typen av index har i regel något högre förvaltningsavgift.  Framförallt om de handlas en i annan tidzon än den du befinner dig i. Särskilt i de mer smala indexen kan det vara bra se över vilka bolag som ingår så att du får den marknadsexponering du förväntar dig. På börsen kan du handla de stora globala indexen genom t.ex S&P 500 och MSCI Europe eller MSCI USA. Det finns också mer specifika index såsom exempel HSCEI Kina, FTSE Vietnam eller en specifik sektor i Norden.

Lika enkelt som att handla med aktier

Att handla med ETFer är lika enkelt som att handla med aktier. Du köper och säljer dem på börsen, precis på samma sätt som du köper och säljer aktier. Du lägger din order på det antal andelar du vill handla via en bank eller fondkommissionär och affären registreras på din depå eller ditt VP-konto. Du kan också handla ETFer inom ramen för ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller IPS-depå. Vid köp och försäljning av fondandelar betalar du en avgift enligt den prislista som din bank eller mäklare använder. Handeln pågår mellan kl 09.00 och 17.25.

ETFer kan du köpa eller sälja när du önskar under en handelsdag. Vid traditionell fondhandel görs ditt avslut i bästa fall till pris motsvarande värdet på fonden vid börsens stängning. Detta oavsett när under dagen du skickat din köp- eller säljorder. När du handlar med ETFer får du omedelbart avslut till det aktuella värde som fonden har just då. Detta sker tack vare att prissättningen som nämnts tidigare sköts av marknadsgaranter. Dessa har förbundit sig att ställa köp- och säljkurser under hela handelsdagen. Detta kan vara en fördel för dig om marknaden är turbulent och du snabbt vill kliva in i eller ut ur marknaden.

Vilka aktörer finns det i Sverige?

I Sverige erbjuder Handelsbanken via XACT, SEB och Deutsche Bank genom X-trackers, börshandlade fonder med notering på Nasdaq Stockholm. Utöver detta finns det flera utländska utgivare som är verksamma på den svenska marknaden, men vars ETFer inte handlas på den svenska börsen. Dessa kan vanligen handlas på NYSE, Nasdaq eller Xetra i Tyskland.

Handelsavgiften gör att ETFer inte lämpar sig för månadssparande med mindre belopp eftersom avgiften då blir oproportionerligt stor och påverkar investeringens procentuella avkastning negativt.

Det kan vara bra att jämföra avgifter hos de olika utgivarna och mäklarna innan du bestämmer dig för vilka fonder du ska välja.

Prissättning

Värdet på ETFen följer som nämnts ovan värdet på ett underliggande index som exempelvis ett aktie- eller råvaruindex. Priset ställs utifrån det sammanlagda värdet av de tillgångar som ingår i index. Detta sker kontinuerligt baserat på att priset på de enskilda aktierna eller tillgångarna ändras under dagen.

Skillnaden mellan köp- och säljkurs, den så kallade spreaden, används precis som för aktier ofta som ett mått på likviditet, det vill säga hur mycket får jag betala för att sälja tillbaka en köpt aktie eller fond i ett givet marknadsögonblick. Likviditeten för en ETF beror inte primärt på omsättningen i den enskilda ETFen utan på det underliggande indexet och de ingående komponenternas likviditet och struktur.

Aldrig mer likvid än den minst likvida komponten

En ETF blir aldrig mer likvid än den minst likvida komponenten i det aktuella indexet. Detta gör att skillnaden mellan köp och säljkurs kan variera löpande under en handelsdag eftersom olika aktier kan vara mer eller mindre tillgängliga för handel beroende på om marknaden där aktien är noterad är öppen eller inte. Exempelvis har amerikanska fonder i regel mindre skillnader mellan köp och säljkurs under eftermiddagen då marknaden är öppen.

Ibland är en och samma ETF listad på flera börser. Exempelvis har X-trackers fonder listade i Sverige som också är listade i Europa, men i Sverige handlas fonden i svenska kronor och avvecklas på Euroclear i Sverige. Priset på dessa ETFer speglar i princip varandra oavsett var de är listade och det som skiljer dem åt är kostnaden för valutakursväxlingen som ger ETFerna noterade i Sverige en lite större spread jämfört med primärnoteringens.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

SXRY ETF följer de 40 största aktierna i Italien

Publicerad

den

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) investerar i aktier med fokus på Italien. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,33 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) har tillgångar på 144 miljoner euro under förvaltning. SXRY ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Irland.

Varför SXRY?

Exponering mot brett diversifierade italienska företag

Direktinvestering i 40 italienska företag

Exponering för enskilda länder och stora företag med börsvärde

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa resultatet för ett index som består av 40 av de största och mest likvida italienska företagen

Investeringsstrategi

FTSE MIB-index följer de 40 största italienska företagen.

Handla SXRY ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Amsterdam och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXCMB1
gettexEURSXRY
Stuttgart Stock ExchangeEURSXRY
Borsa ItalianaEURCSMIB
Euronext AmsterdamEURCMIB
London Stock ExchangeEURCMIB
SIX Swiss ExchangeEURCSMIB
XETRAEURSXRY

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
ENELENELUtilities11.24IT0003128367EUR
ISPINTESA SANPAOLOFinancials7.98IT0000072618EUR
ENIENIEnergy7.86IT0003132476EUR
STLASTELLANTIS NVConsumer Discretionary7.09NL00150001Q9EUR
RACEFERRARI NVConsumer Discretionary6.78NL0011585146EUR
STMSTMICROELECTRONICS NVInformation Technology6.10NL0000226223EUR
GASSICURAZIONI GENERALIFinancials5.64IT0000062072EUR
UCGUNICREDITFinancials5.29IT0005239360EUR
ATLATLANTIAIndustrials3.36IT0003506190EUR
CNHICNH INDUSTRIAL NVIndustrials3.16NL0010545661EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

HANetf om AIs inverkan på råvaror

Publicerad

den

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

HANetfs analyschef Tom Bailey diskuterar effekten av AIs inverkan på råvaror med Proactives Stephen Gunnion. Han noterade att sedan 2023 har AI avsevärt påverkat marknadsinvesteringar, särskilt genom stora teknikföretag som Microsoft.

Bailey betonade att AIs ökande energibehov, särskilt för AI-datacenter, nödvändiggör en övergång till mer robusta kraftgenereringsmetoder, inklusive kärnenergi. Han påpekade att kärnenergi ses som en hållbar lösning på grund av dess låga koldioxidutsläpp.

Bailey diskuterade den växande efterfrågan på råvaror som uran och koppar. Han förklarade att AI-datacenter och den bredare energiomställningen, inklusive elfordon och förnybar energi, driver denna efterfrågan.

HANetf har utvecklat ETFer fokuserade på uran- och koppargruvarbetare, genom vilka investerare kan utnyttja dessa trender. Den bredare Sprott Uranium Miners UCITS ETF, som lanserades för två år sedan, inkluderar stora och mindre aktörer, medan en nyare Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF fokuserar på mindre företag.

Dessutom har Copper Miners ESG ETF, som betonar ren kopparbrytning och inkluderar ett ESG-screeningselement, presterat bra.

Bailey avslutade med att notera de starka resultaten för dessa ETFer, med Copper Miners ESG ETF upp 35 % hittills i år och den breda Uranium Miners ETF upp 15 %. Han uttryckte optimism om den pågående råvarans supercykel som drivs av olika faktorer, inklusive energiomställningen och industripolitiska förändringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP spårar priset på ICP

Publicerad

den

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en börshandlad produkt som spårar priset på ICP, den inhemska token som används för att driva Internet Computers ekosystem.

Internet Computer är ett blockchain-projekt som syftar till att skapa en decentraliserad och skalbar internetinfrastruktur genom att låta smarta kontrakt köras direkt på dess nätverk, vilket eliminerar behovet av traditionella serverbaserade arkitekturer. Det strävar efter att möjliggöra ett nytt paradigm för webbutveckling, där applikationer lagras på blockkedjan, vilket ger större säkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Produktdetaljer

EmittentValour Inc.
NamnValour Internet Computer (ICP) SEK
ISINCH1213604510
Valoren121360451
BasvalutaSEK
Underliggande tillgångINTERNET COMPUTER (ICP/USD)
FörfallodagOpen-ended
Förvaltningsavgift1,9 %

Handla Valour Internet Computer (ICP) SEK

Valour Internet Computer (ICP) SEK ETP är en europeisk börshandlad produkt som handlas på bland annat Nordic Growth Market.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsKortnamnValuta
Nordic Growth MarketVALOUR INTERNET COMPUTER (ICP) SEKSEK

Fortsätt läsa

Populära