Följ oss

Nyheter

Healthcareboom sätter denna sektor-ETF i fokus

Publicerad

den

Healthcareboom sätter denna sektor-ETF i fokus

Healthcareboom sätter denna sektor-ETF i fokus Den demografiska utvecklingen i västvärlden och de länder i Asien som brukar räknas tillhöra de mer utvecklade länderna visar entydigt på en allt äldre befolkning och att medellivslängden ökar samtidigt som populationen fortfarande önskar leva ett aktivt liv, om än med viss hjälp och vissa mediciner. En börshandlad fond som tagit fasta på detta är SPDR S&P Health Care Services ETF (NYSEARCA: XHS).

Denna ETF lanserades för drygt tre år sedan, i september 2011, och replikerar utvecklingen av S&P Health Care Services Select Industry Index. Denna ETF består av 52 olika aktier, med en modifierad lika vikt av innehaven. Genom att investera i denna börshandlade fond kan en placerare erhålla en god exponering mot hela den nordamerikanska hälsovårdssektorn.

Med avseende på innehaven är detta en mycket väl diversifierad ETF, ingen av aktierna har en vikt på mer än tre procent av denna börshandlade fonds kapital. Det tre största innehaven är BioScrip Inc. (2,88 %), Health Net Inc. (2,56 %) och Tenet Healthcare Corporation (2,52 %), vilka således har en sammanlagd vikt på knappt åtta procent. Vad gäller branscher har SDPR fördelat cirka en tredjedel av kapitalet till hälsovårdssektorn, cirka 28 procent till företag som arbetar med olika typer av vårdinrättningar, Managed Health Care (22,53 %) och distributörer inom hälsosektorn har en vikt på dryga 16 procent.

Placerar i sjukhus och vårdgivande service

Med en kapitalvikt på över 33 procent placerad i sjukhus och vårdgivande service är XHS en av de stora vinnarna på Obamacare. Tack vare the Affordable Care Act har en allt större andel av den amerikanska befolkningen försäkringar som möjliggör för dem att uppsöka sjukvården. Detta innebär att sjukhus som tidigare behandlat patienter gratis istället får betalt för detta av den amerikanska staten. Detta gör emellertid att marknaden har värderat upp hela sektorn, i dag handlas den genomsnittliga aktien denna börshandlade fond till ett p/e-tal på 22.

Trots de goda förutsättningarna är denna ETF fortfarande relativt liten, den har tillgångar på cirka 120 MUSD, vilket emellertid är en fördubbling av det förvaltade kapitalet under de senaste tolv månaderna. Omsättningen är relativt låg, mellan 10 000 och 20 000 andelar omsätts en normal dag, vilket tyder på att många av innehavarna har en mer långsiktig syn på sin exponering mot sjukvårdssektorn. SPDR debiterar andelsägarna en årlig förvaltningskostnad på 0,35 procent av fondförmögenheten vilket är att betrakta som lågt.

Värdedrivare

Vi ser en rad värdedrivare i denna sektor. Ett p/e-tal på 22 är högt, men jämfört med många enskilda läkemedelsbolag är det ett lågt värde. Vi tror att vi kommer att få se betydligt större aktivitet vad gäller samgåenden och förvärv i denna bransch, men också ett stort antal nya läkemedelslanseringar som i takt med en åldrande befolkning och ökande hälso- och sjukvårdsutgifter är de viktigaste faktorerna som gynnar denna sektor. Dessutom förväntas Affordable Care Act (populärt kallat ”Obamacare”) också vara till stor nytta för sektorn. Lagen förväntas öka antalet försäkrade amerikaner över hela landet. Obamacare gör det inte bara möjligt för den amerikanska befolkningen att få vård, utan även att kunna köpa de läkemedel som de behöver vilket indikerar på en ökad försäljningspotential för läkemedelsföretagen.

SPDR S&P Health Care Services ETF (NYSEARCA:XHS)

Health Care Services ETF
PoweredbyInfront_128

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.