Följ oss

Nyheter

Här är allt Du behöver veta om aktiva ETFer

Publicerad

den

Här är allt Du behöver veta om aktiva ETFer

Här är allt Du behöver veta om aktiva ETFer. En aktiv börshandlad fond, det låter som en motsägelse, men de har kommit att bli allt mer i ropet. Flera och flera av de mail som vi får handlar om just detta område så här är allt Du behöver veta om aktiva ETFer. De flesta investerarna känner till att en börshandlad ETF, eller en ETF som det också kallas för, är en passiv, indexbaserad/-knuten investering som ger dem en möjlighet att köpa in sig i en marknad, vare sig det är S & P 500, Nya Zeeland eller guld utan att behöva oroa sig för att fondförvaltaren skall ha satsat kapitalet på nästa Enron.

Nu har det börjat dyka upp aktivt förvaltade ETFer, något som många placerare inte riktigt förstår så här är allt Du behöver veta om aktiva ETFer.

Aktiva ETFer är fortfarande en liten del av marknaden

Aktiva ETFer växande marknad

Varför en aktiv ETF och viktigare av allt, vad är det för något? Hur skiljer sig denna från en vanlig börshandlad fond? Dessa ETFer är precis vad de låter som, börshandlade fonder där de enskilda innehaven har valts ut av individer eller förvaltarteam, vilket gör att de skiljer sig från de traditionella börshandlade fonderna som replikerar utvecklingen av ett index. De aktiva ETFerna har kommit att locka till sig allt mer kapital från placerarna samtidigt som de fått mer uppmärksamhet i media.

Till och med Vanguard som är känt för sin banbrytande och billiga indexering, tog för någon vecka sedan ett steg mot att erbjuda sina kunder aktivt förvaltade produkter.

Så det är värt att fråga experter om varför en vanlig investerare skall köpa en aktivt förvaltad ETF. Det visade sig, det ofta sker av samma skäl som investerare köper en vanlig fond, de hoppas på att erhålla en fördel, oavsett om det är frågan om överavkastning eller en bättre riskjusterad avkastning. Vissa investerare vill inte nöja sig med marknadsmässig avkastning och vill betala för någon att försöka slå marknaden.

Transparens, skattefördelar men högre kostnader

Aktivt förvaltade ETFer har vissa, men inte alla de fördelar som gjort att ETFer, i alla fall internationellt, har kommit att ha större inflöden än traditionella fonder. Det finns priser i form av en likvid marknad hela dagen och det finns vissa skattemässiga fördelar.

En vanlig fond eller hedgefond som förvaltas aktivt har inte de låga förvaltningskostnaderna som de stora indexbörshandlade fonderna. Det krävs stora kostnader för analys av marknaden, oavsett om det är en vanlig fond eller en börshandlad fond, vilket gör att det krävs betydande volymer för att det skall kunna löna sig. Att investeringen sker i form av en ETF förändrar inte oddsen mellan aktiv kontra passiv förvaltning. Över tiden har de flesta, men inte alla ”stockpickers” underpresterat gentemot marknaden.

Aktiva ETFer

Många insiders inom ETF-industrin har pratat i flera år om när aktiva ETF kommer att ta fart. Den genomsnittlige investeraren bryr sig emellertid föga om när genombrottet kommer för aktiva ETFer. I genomsnitt får en investerare i dag en betydligt lägre avkastning på sina investeringar än de fonder som de äger. Här är hur Du skall gå tillväga för att undvika detta.

Historiskt sett har investerare som vill ha en aktiv inriktning valt en förvaltare framför en indexreplikerande strategi, något som inneburit att de valt fonder framför ETFer eftersom vanliga fonder kunnat erbjuda fler alternativ och kunnat visa upp historiska förvaltningsresultat på mer än fem år, något som aktiva ETFer sällan kan göra.

Den 31 december 2013 uppgick den total mängden kapital, AUM, som förvaltades i aktiva ETFer på den amerikanska marknaden till 14,58 miljarder USD, motsvarande 0,9 procent av de 1,67 biljoner som var värdet på alla de börshandlade ETFer i USA vid samma tillfälle. Vid samma tidpunkt uppgick värdet på de aktivt förvaltade fonderna till 10,64 biljoner USD, motsvarande 87 procent av de amerikanska aktiefonderna, enligt Morningstar.

Aktiva ETFer befinner sig emellertid i en tid av snabb tillväxt, titta till exempel på AdvisorShares Peritus High Yield ETF (HYLD), en börshandlad fond som haft inflöden på över 800 MUSD sedan lanseringen i slutet av 2010. Denna ETF använder sig av en värdebaserad modell för att investera i obligationer. HYLD har en total expense ratio på 1,25 procent, vilket är högt, mycket högre än de 0,09 procent som världens största ETF SPDR S&P 500 (SPY) har, men i paritet med vad många fondförvaltare debiterar sina kunder.

Scenariot i dag för aktiva ETFer påminner om ETF-industrins första år, från 1993 och framåt när SPDR etablerade sig. Sex år senare, 1999 bestod hela ETF-industrin av 29 indexföljande produkter, med 15,6 miljarder under förvaltning.

Enligt en AdvisorShares rapport  som publicerades i slutet av februari uppgår det nuvarande antalet aktiva ETFer till 83 stycken, med 15,21 miljarder USD i tillgångar. AdvisorShares driver den största sviten av aktiva ETF: er (23 stycken), medan obligationsjätten Pimco leder i termer av förvaltat kapital (8,08 miljarder USD), i princip tack vare Pimco Total Return ETF BOND och Pimco Enhanced Short Maturity Strategy ETF.

När är aktiva ETFer att föredra?

Billiga passiva investeringsformer har kommit att bli allt mer populära, något som har hjälpt till att öka intresset för ETF-industrin och bidragit till dess tillväxt. Debatten aktiv versus passiv förvaltning rasar emellertid fortfarande. Vi anser att denna till stor del är filosofisk, många investerare är nöjda med att använda indexfonder och erhålla en marknadsmässig avkastning till en låg kostnad. Alla är emellertid inte nöjda med detta. Det är av den anledningen som ETF-industrin har kommit att skifta inriktning, från dess indexbaserade rötter.

Traditionellt sett har fonder, till exempel ETFer, varit ett utmärkt sätt för en placerare som vill ta del av utvecklingen inom vissa områden som small caps och tillväxtmarknader där en bra förvaltare kan bidra med en överavkastning.

I en rapport som publicerade i veckan av ETF leverantör WisdomTrees analysschef, Jeremy Schwartz, påpekar han att aktiva förvaltare har misslyckats med att överträffa marknaden inom Small Cap-segmentet under det senaste decenniet. Ytterligare en rad andra studier visar på att enskilda investerare får en bättre avkastning om de placerar i indexfonder med inriktning på small caps istället för att välja en aktiv förvaltning på detta område.

AdvisorShares säger att de inte försöker slåss mot indexfonderna, utan att de istället försöker framhålla de fördelar som en aktiv ETF erbjuder och de istället försöker lära de investerare som traditionellt sett placerar i traditionella fonder vilka fördelar som (aktiva) börshandlade fonder erbjuder. De framhåller tre saker, skattefördelarna, en högre transparens där placerarna dagligen kan ta del av de enskilda börshandlade fondernas innehav och möjligheten att handla ETFer på daglig basis med stop loss och limiterade ordrar.

Regeländring skulle kunna driva utvecklingen

Öppenhet kan snart komma att bli frivilligt för börshandlade fonder, och en sådan förändring kan hjälpa aktiva ETF ta marknadsandelar.

I januari lämnade operatören för New York-börsen in en begäran till Securities and Exchange Commission för att tillåta så kallade ”ogenomskinliga” ETF: er. Vissa förespråkar säga ogenomskinliga ETF skulle tillåta ETF chefer som arbetar aktivt stockpicking att kunna konkurrera bättre med traditionella fonder.

Tanken är att dessa förvaltare inte behöva visa sin strategi. ETF: er skulle då också bli mer tilltalande för integritetsberoende hedgefonder noterade Reuters nyligen. Dessutom skulle de traditionella fondbolagen ha lättare att distribuera sina befintliga produkter i ETF-miljö.

Blackrock, State Street, T. Rowe Price och Eaton Vance är bland de stora företag som tittar på möjligheterna att erbjuda icke-transparanta aktiva börshandlade fonder. Vanguard tog också ett steg förra veckan mot eventuellt erbjuda aktiva ETF: er. Om SEC ger ett godkännande kan vi komma att se de första icke-transparanta aktiva börshandlade fonderna på marknaden redan under det fjärde kvartalet 2014.

Vi tror inte att en lagändring som kommer att leda till fler aktiva ETFer kommer att leda till att en flodvåg av kapital söker sig till dessa fonder, det kommer att ta tid innan investerarna övertygas om att en aktiv ETF kan ge dem samma exponering och värdeutveckling som en fond med fem års historik. Det skulle i sådant fall indikera att vi ser att den stora boomen för aktiva börshandlade fonder kommer först 2019 eller 2020 då många placerare kräver en historik om fem år innan de investerar i fonden.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Goldman vill lansera aktiva ETFer - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

XGDE ETC spårar guldpriset och valutasäkrar det till euro

Publicerad

den

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) investerar i guld. Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,28 % p.a. ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities är en stor ETC med tillgångar på 603 miljoner euro under förvaltning. XGDE ETC är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) investerar i guld.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,28 % p.a. ETC replikerar resultatet av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen. Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities är en stor ETC med tillgångar på 603 miljoner euro under förvaltning. XGDE ETC är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Investeringsstrategi

Guldspotpriset är priset på guld i amerikanska dollar. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla XGDE ETC

Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (XGDE ETC) är en europeisk börshandlad produkt. Denna ETC handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURXGDE
gettexEURXGDE

Fortsätt läsa

Nyheter

CBUH ETF är en faktor-ETF som investerar i aktier från hela världen

Publicerad

den

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) investerar i aktier med fokus Momentum, World. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a.. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) är en liten ETF med tillgångar på 54 miljoner GBP under förvaltning. CBUH ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför CBUH?

  1. Exponering för en portfölj av företag från MSCI World Index som uppvisar momentumfaktorn samt integrerar miljö-, social- och styrningsinformation (ESG) för att uppnå ett högre ESG-betyg
  2. Spårar ett index som uttryckligen utesluter emittenter baserat på deras inblandning i följande affärsområden/aktiviteter (eller relaterade aktiviteter): kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, oljesand och termiskt kol.
  3. Designad för investerare som letar efter ett hållbart tillvägagångssätt för att komma åt momentumaktier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge investerare en avkastning, som består av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Investeringsstrategi

MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som är valda enligt momentumfaktorstrategin och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Moderindexet är MSCI World-indexet.

Handla CBUH ETF

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) (CBUH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDIWME
gettexEURCBUH
XETRAEURCBUH

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
MSFTMICROSOFT CORPInformation Technology5.75US5949181045USD
LLYELI LILLYHealth Care2.65US5324571083USD
PGPROCTER & GAMBLEConsumer Staples2.65US7427181091USD
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPConsumer Staples2.62US22160K1051USD
KOCOCA-COLAConsumer Staples2.62US1912161007USD
AAPLAPPLE INCInformation Technology2.60US0378331005USD
BMYBRISTOL MYERS SQUIBBHealth Care2.40US1101221083USD
AZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.40GB0009895292GBP
NOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care2.35DK0060534915DKK
NVDANVIDIA CORPInformation Technology2.34US67066G1040USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

SPDR sänker avgifterna på global fond

Publicerad

den

Från och med måndagen den 3 april sänker SPDR avgifterna på sin SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF).

Från och med måndagen den 3 april sänker SPDR avgifterna på sin SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF).

TER kommer att sänkas från 0,40 % till 0,17 %, vilket är den mest kostnadseffektiva ETFen för kombinationen av globala Developed & Emerging och Large, Mid och SmallCaps.

Handla SPYI ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära