Följ oss

Nyheter

Hans fond har nästan dubblats i värde

Publicerad

den

Anthony Ginsberg arbetar dessutom med likaviktade innehav, något som sänker riskerna betydligt, vilket gör det ännu mer imponerande att hans fond har nästan dubblats i värde.

Under veckan hade vi chansen att prata med den amerikanske förvaltaren Anthony Ginsberg som driver GinsGlobal Index Funds. Detta företag förvaltar tre börshandlade fonder som alla rönt stor framgång sedan de lanserades. Med fokus på den heta tekniksektorn har GinsGlobal Index Funds lyckats pricka rätt mer än en gång och i flera fall hittat företag som mer än dubblats i värde. ITEK har under de senaste tolv månaderna stigit med nästan 90 procent, något som få fonder, börshandlade eller inte klarat av att leverera. Anthony Ginsberg arbetar dessutom med likaviktade innehav, något som sänker riskerna betydligt, vilket gör det ännu mer imponerande att hans fond har nästan dubblats i värde.

Anthony Ginsberg, grundare av GinsGlobal Index Funds, som förvaltare de tre börshandlade fonderna SKYY, WELL och ITEK som alla gynnats av den snabba teknikomställnigen under COVID-19. ITEK var snabba med att hitta Tesla, men det är inte det enda innehavet som bidragit till den stora värdeökningen i hans fond ITEK som nästan dubblats i värde de senaste tolv månaderna.

Kan du berätta lite mer om dina ETF:er, ITEK; WELL och SKYY. Du förvaltar dem från USA, men de är alla listade i Europa. Varför valde du Europa och inte USA?

Vi tror att ETFer ger ett diversifierat, billigt sätt för investerare att få tillgång till olika teknikteman. Våra Tech Megatrend (ITEK), Cloud Tech (SKYY) och Healthcare Innovation (WELL) ETFer erbjuder europeiska investerare enkel tillgång till ledande globala aktörer i dessa snabbt växande teknikområden – ofta dominerade av amerikanska spelare.

Genom att anta ett lika viktat tillvägagångssätt för alla dessa 3 ETF:er, tillsammans med ESG-screening för både SKYY och WELL – dessa är verkligen unika Tech ETFer i Europa.

I USA finns en alltmer riskfylld ETF-trend – att erbjuda mycket smala teman och vi ville hålla oss borta från detta. Under de senaste 20 åren har GinsGlobal Index Funds hanterat breda diversifierade indexprodukter för både privatpersoner och institutionella investerare, inklusive försäkringsgivare, banker och andra kapitalförvaltare. Vårt grundläggande tillvägagångssätt är att underlätta billig tillgång till globala marknader, i motsats till mycket smala produkter med endast ett fåtal innehav.

Till exempel ITEK som täcker hela den digitala revolutionen – åtta underteman från robotik, sociala medier, cybersäkerhet till framtida bilar, digital underhållning och blockchain. Genom att vara likaviktade säkerställer det att vår megacap FAANGS-exponering är mindre än 10 procent.

ITEK:s exponering i USA är också cirka 57 procent, mycket mindre än Nasdaq – vilket är nästan 100 procent USA-viktat och starkt koncentrerat i FAANGS (över 40 procent). Både våra SKYY- och WELL-ETFer har en amerikansk exponering på cirka 75 procent eftersom våra mandat är globala. Under de senaste åren har vi sett den snabba ökningen av ledande asiatiska spelare över Tech-rymden (Alibaba, Tencent, Bilibili, Baidu etcetera).

Vi känner också starkt att ESG-kompatibla företag är bäst för våra investerare och vår planets framtid. USA har gått långsammare med att genomföra ESG-screening än Europa. Vi vill erbjuda ansvarsfulla ETF-produkter som tar hänsyn till klimatförändringar, god bolagsstyrning och sociala normer/ansvar. Lyckligtvis följer teknologiföretag mestadels dessa frågor – och gör inte mycket med fossila bränslen eller kontroversiella vapen. Vår ESG-screening följer FN:s Global Compact-principer.

Jag har tittat på dina ETF:er, och faktiskt påminner ITEK ETF mig mycket om Cathie Wood ARK-ETF:er. Jag ser också många skillnader. Kan du berätta lite mer om det?

Våra ETFer har vanligtvis mellan 75-100 innehav och är mycket mer diversifierade än aktiva förvaltare som ARK. Vår indexdesign använder ett likaviktat tillvägagångssätt – så våra innehav är sällan över 1 procent – 1,5 procent vikter i ett enda innehav. Detta minskar vår riskexponering avsevärt. Aktiva förvaltare som ARK har ofta 10 procent – 15 procent exponering i ett enda innehav. Vi balanserar om våra ETF två gånger om året och följer strikta indexbaserade regler. Solactive och Indxx är två väl respekterade tematiska indexdesignföretag – som oberoende hjälpte till att skapa dessa breda globala Tech Index-riktmärken för oss att följa. Vi tror att de är välkonstruerade reglerbaserade index som erbjuder mycket större diversifiering än de flesta aktiva förvaltare inom teknikområdet.

Som jag förstår det är du från Sydafrika, Elon Musk är också från Sydafrika. Är det en av anledningarna till att du tog Tesla så snabbt?

Inte riktigt, men hans framgång är övertygande. Jag har bott i Kalifornien i nästan 30 år, utan tvekan epicentret för ny teknik. Tesla-bilar är otroligt populära här på våra vägar och har hjälpt till att påskynda EV-antagandet i USA. Medan vi förblir bakom de nordiska länderna när det gäller övergripande antagande av elförbrukning – är Tesla en nyckelinnehåll i vårt framtidssubtema inom vår Tech Megatrend ETF (ITEK). Tesla lägger till två stora nya fabriker i år – i Berlin och Texas. Tesla har under de senaste två kvartalen uppnått nya rekordproduktionshastigheter, så vi är fortsatt optimistiska till aktien trots de betydande 2020-vinsterna. Deras batteri- och mjukvaruteknik ligger långt före många traditionella biltillverkare. Det är också troligt att de kommer att lyckas med självkörande / automatiserade bilar och hota sådana som Uber en dag på taximarknaden.

Vad tycker du om de andra EV-företagen? Du nämner Tesla mycket, vilket förresten måste ha gett ägarna till din fond en bra vinst, men du jag ser sällan att du nämner deras konkurrenter.

Kina är sannolikt den största EV-marknaden på många år, så vi är optimistiska om NIO – Teslas främsta konkurrent där. I Europa uppmuntras vi av Volkswagen senast – de kommer att tredubbla antalet bilmodeller som de kommer att producera i EV-rymden 2024. Självklart har Volvo redan gjort ett stort åtagande för detta utrymme och är mycket framgångsrikt. I Japan är Toyota den biltillverkare som vi är mest optimistiska inom inom EV-området.

Du använder en lika viktmetod, som har sina för- och nackdelar, kan du upplysa oss lite mer om det?

Ett likaviktat tillvägagångssätt säkerställer att mindre och mer innovativa företag blir alltmer representerade i våra ETF: er. Genom att gå bort från rent Market Cap-index minskar det risken för att vi bara blir överexponerade för endast de största Tech-företagen (så kallade FAANGS) och andra Megacaps. Under president Biden tror vi att amerikanska regler sannolikt kommer att begränsa flexibiliteten hos de största Tech-aktörerna att göra betydande banbrytande förvärv i framtiden. Detta beror på antitrust (monopol) och integritetshänsyn. En likaviktad strategi har fördelen att begränsa exponeringen för ett enskilt företag och inkludera en mer diversifierad blandning av innehav. Det minskar vår risk / volatilitetsexponering genom att hålla nära 100 innehav – med en viktning på cirka 1 procent per innehav.

Idag har du tre olika ETF:er, alla med sitt eget tema, även om ITEK kan köpa aktier i samma sektorer som de andra. Finns det en chans att du startar delfonder till ITEK om du identifierar en intressant nisch?

Ja, vi skulle kunna lansera ytterligare ETFer inom vissa undertema för ITEK. För närvarande har vi valt Cloud Technology och Healthcare Innovation som de två mest lovande undertemana. Redan före COVID började företag alltmer använda molnet för att sänka sina hårdvarukostnader. Vi ser molnutgifterna fördubblas inom de närmaste två åren – att de kommer att överstiga 500 miljarder dollar årligen. Det är överlägset det snabbast växande området för IT-utgifter – snabbt få marknadsandelar och från och med 2020 överträffade utgifterna på plats traditionella IT-avdelningar för första gången.

COVID har snabbspårad virtuell molnanvändning och vi ser att denna trend bara fortsätter att öka. Hälsovården drar också nytta av molnet via telemedicin. Men det finns stora innovationer som förekommer inom bioteknikområdet, genetisk sekvensering, medicintekniska produkter, neurovetenskap, bioinformatik etc. Vi har identifierat tio underteman inom Healthcare som är övertygande trender. Hälso- och sjukvården representerar redan 20 procent av USA:s BNP och har fram till nyligen haft fördelar bland de långsammaste områdena att anta digital transformation. COVID har snabbt spårat antagandegraden i detta utrymme med minst fem år med regler och sjukförsäkring som nu uppmuntrar digitala/virtuella behandlingar.

Hur ofta äger ETF:erna aktier i samma företag?

Eftersom vi använder Solactive för att skapa indexindex för både ITEK och SKYY – det finns viss överlappning mellan molnföretag. Vår SKYY-produkt innehåller dock 75 innehav, medan ITEK endast har högst 15 innehav per varje undertema (till exempel Cloud). Vi äger också några Gene Editing-företag både i ITEK och i vår Healthcare Innovation ETF.

Hur har Coronapandemin påverkat ditt arbete och chansen att träffa nya intressanta företag för ETF: erna?

Eftersom våra ETFer bara investerar i börsnoterade teknik- och hälsovårdsföretag – har vi inte riktigt lidit på grund av COVID för att identifiera innovativa nya spelare. Våra ETFer följer en reglerbaserad process för att företag ska kvalificera sig för inkludering. Innehav måste överleva en tuff screeningprocess. Detta inkluderar en minsta marknadsstorlek, en daglig handelsvolym (likviditet) och Pure-Play-kriterier (det vill säga. intäktströsklar över 50 procent per tema/undertema). ESG-screeningen tillämpas först.

Handla ITEK ETF

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK) handlas både på London Stock Exchange och på tyska Xetra/Deutsche Börse. Det betyder att det går att handla denna fond genom de flesta svenska nätmäklarna, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla SKYY ETF

HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETF (SKYY) handlas både på London Stock Exchange och på tyska Xetra/Deutsche Börse. Det betyder att det går att handla denna fond genom de flesta svenska nätmäklarna, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Handla WELL ETF

HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELL) handlas både på London Stock Exchange och på tyska Xetra/Deutsche Börse. Det betyder att det går att handla denna fond genom de flesta svenska nätmäklarna, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden november 2023

Publicerad

den

Handeln på den nordiska ETF-marknaden november 2023 uppgick till cirka 9,1 mdkr (11,8 mdkr i oktober) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 97%.

Handeln på den nordiska ETF-marknaden november 2023 uppgick till cirka 9,1 mdkr (11,8 mdkr i oktober) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 97%.

Av den totala börsomsättningen i Sverige i november svarade ETF-handeln för cirka 2,2.%.

Den nordiska ETF-marknaden november 2023

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i november 2023, med en marknadsdel på 96,78 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,6 procent, vilket faktiskt gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,57 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2023-11-01 – 2023-11-30

Antal handelsdagar: 22

Under november 2023 var den mest omsatta börshandlade fonden den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

Den näst mest omsatta börshandlade fonden hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På fjärde plats hittar vi XACT Svenska Småbolag, en fond som sällan hamnar så pass högt på denna lista,

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Denna ETF lämnade årets fjärde utdelning under november vilket kan ha bidragit till det stora intresset.

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden oktober 2023 var elva av de tretton mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT. Utöver ovanstående ETFer finns även två börshandlade fonder från Lyxor, numera Amundi samt en från isländska Landsbréf, som handlas på den nordiska marknaden.

Fortsätt läsa

Nyheter

WDGE ETF investerar i amerikanska utdelningsaktier och valutasäkras i euro

Publicerad

den

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc (WDGE ETF) försöker spåra WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index. WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index spårar utdelningsbetalande amerikanska aktier med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index. Valuta säkrad till euro (EUR).

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (WDGE ETF) försöker spåra WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index. WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged)-index spårar utdelningsbetalande amerikanska aktier med tillväxtegenskaper. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Indexet är ett fundamentalt viktat index. Valutasäkrad till euro (EUR).

Denna börshandlade fond har en TER (total cost ratio) som uppgår till 0,35 % p.a. WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree US Quality Dividend Growth (EUR Hedged) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras i den börshandlade fonden.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner GBP under förvaltning. ETF lanserades den 31 juli 2023 och har sin hemvist i Irland.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc

Fonden strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Andelsklassen strävar efter att leverera exponering mot indexet samtidigt som den neutraliserar exponeringen mot fluktuationer i euron genom att implementera en valutasäkringsmetod.

Varför investera?

• Få tillgång till högkvalitativa, utdelningsväxande företag från globala utvecklade marknader som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning)

• Dra nytta av riskscreening för att utesluta företag baserat på egenutvecklade kvalitet och momentum

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

• Används som ett komplement till globala högavkastande utdelningsstrategier eller som en ersättning för aktiva tillväxt- eller kvalitetsstrategier med stora bolag

• Valutavolatiliteten minimeras genom användning av valutaterminskontrakt

• ETFen är fysiskt uppbackad och UCITS-kompatibel

Potentiella risker?

• Utdelningsviktade index kan prestera annorlunda än ett börsvärdevägt index

• En investering i aktier kan uppleva hög volatilitet och bör betraktas som en långsiktig investering

Direktavkastning och inkomstpotential kan vara högre än ett börsvärdesindex

• Investeringsrisken kan vara koncentrerad till specifika sektorer, länder, företag eller valutor

• Avkastningen av valutaterminskontrakten, som rullas på månadsbasis, är utformade för att minimera valutafluktuationer men kanske inte perfekt kompenserar de faktiska fluktuationerna.

Denna lista täcker inte alla risker – ytterligare risker beskrivs i KIID och prospekt

Handla WDGE ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (WDGE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURDGRE
XETRAEURWDGE

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
1. Microsoft CorpMSFT USUS8.49%
2. Apple IncAAPL UQUS6.12%
3. Johnson & JohnsonJNJ UNUS3.98%
4. Broadcom IncAVGO USUS3.57%
5. Procter & Gamble Co/ThePG USUS3.16%
6. Home Depot IncHD UNUS2.78%
7. Coca-Cola Co/TheKO UNUS2.54%
8. Merck & Co Inc/NJMRK UNUS2.50%
9. Cisco Systems IncCSCO UQUS2.34%
10. Walmart IncWMT USUS2.24%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Bitcoin Expands Utility and All Eyes on Polygon: What Happened in Crypto in November?

Publicerad

den

Bitcoin Expands Utility Markets flourished in November. The total crypto market cap increased by ~13%, month-over-month, with increased institutional interest in this burgeoning asset class.

Markets flourished in November. The total crypto market cap increased by ~13%, month-over-month, with increased institutional interest in this burgeoning asset class. Stocks also had a comeback last month, with S&P 500 and Nasdaq recording their best performance since July 2022. In line with the market sentiment, Europe’s inflation dropped more than expected to 2.4% in November, down from 2.9% in October, the lowest over two years. The cost of living has eased with plummeting energy prices, but higher interest rates limit the economy’s ability to grow. However, with a cooling inflation towards the ECB’s 2% target, markets are hopeful that interest rates will stop by April 2024. In the U.S., inflation data is coming out on December 12, with indicators like the personal consumption expenditures price index (+0.2% month-over-month) already pointing towards cooling inflation and potential interest rate cuts in 2024.

Ahead of the historically calm holiday season, Bitcoin and Ethereum increased by 9.31% and 13.38% in November, respectively, as shown in Figure 1. The biggest winners of last month were Solana (+69.28%), Avalanche (+86.72%), and Uniswap (+42.34%). Additionally, in this report, we’ll explore what Argentina’s new president could mean for South America’s troubled, second-largest economy. We’ll also discuss Bitcoin’s expanding utility and how it reflects on its fundamental metrics; exchanges looking at Polygon for deploying their own custom blockchain; Avalanche aiming to position itself as the platform for financial institutions; and Lido decentralizing its node-infrastructure operations.

Figure 1: Price and TVL Development of Major Crypto Sectors in November 2023

Source: 21shares, CoinGecko, DeFi Llama. Data as of November 30, 2023.

5 Trends to Remember from November

Argentina’s New President

Bitcoin rallied back to pass the $37K mark as Argentina elected a pro-Bitcoin, right-wing president, Javier Milei. Although the president-elect made no promise to make Bitcoin a legal tender, the volumes indicate some hope that Milei’s appointment could mean economic revitalization for South America’s second-largest economy with the help of Bitcoin, a la El Salvador. El Salvador’s GDP is expected to reach $33.4B by the end of 2023, a ~20% increase from when it declared Bitcoin as a legal tender in 2021. With an inflation rate exceeding 140% in 2023, Argentina’s GDP growth has been sluggish, averaging 0.51% from 1993 until 2023, as shown in Figure 2.

“The central bank is a scam. What Bitcoin represents is the return of money to its original creator, the private sector,” Argentina’s president-elect said as part of his presidential campaign, vowing to shut down the central bank, replacing the Argentine peso with the US dollar, and embracing decentralized finance. Samson Mow, CEO of JAN3 (a startup scaling Bitcoin) and an advisor to El Salvador during its adoption of Bitcoin, has said he’s planning to meet with Argentina’s new president. Indicators of whether Milei’s plan will work in Argentina’s favor are yet to be discovered.

Figure 2: Argentina’s GDP Growth Rate

Source: Trading Economics

Bitcoin Fees Skyrocket While the Network Expands its Utility

Bitcoin’s fees have increased by 593.94% over the past month, mostly driven by Ordinals, a protocol that allows users to inscribe digital assets akin to nonfungible tokens. Ordinals have had the most inscriptions since May 2023, as shown in Figure 3. With the backdrop of Ordinals’ success rate, Bitcoin developer Robin Linus introduced BitStream, a decentralized file hosting on Bitcoin, where users can upload unique files, enabling anyone to monetize their excess bandwidth and data storage capacities without relying on trust or heavy-weight cryptography. BitStream’s pay-to-download approach allows the server to charge for each download, ensuring that the revenue scales with the popularity and demand for the media, creating a balanced and profitable ecosystem. This development is another expansion of Bitcoin’s burgeoning use cases and would onboard a diversified audience. With BitStream’s promise, Bitcoin can capture the total addressable market of data storage, which stands at at least $230B. Although BitStream’s pricing scheme is not clear yet, decentralized data storage solutions, like Filecoin and Arweave, have been proven to be a lot cheaper than Google Cloud, Amazon S3, and its other centralized peers, varying by usage, as showcased extensively in the tenth issue of our State of Crypto, which you can find here.

Figure 3: Fees from Ordinals and non-Ordinals (%)

Source: 21.co on Dune Analytics

Exchanges Looking at Polygon for Deploying their Own Custom Blockchain

Kraken and OKX are strategically eyeing the Polygon network, aiming to capitalize on its CDK framework for constructing their individual blockchains. This strategic move aligns with Coinbase Base’s remarkable success, amassing approximately $5.4M in profit since inception, translating to an annualized profit of around $20 million. Boasting 9M and 50M monthly users, respectively, Kraken and OKX processed a daily average of ~$1B in 2023 and would potentially foster substantial growth within the on-chain ecosystem. Both moves would contribute to Ethereum’s revenue via anchored networks paying security costs to settle their transactions. Additionally, leveraging CDK modules proves advantageous for Polygon, empowering network stakers to bond POL and enhance earnings amid escalating network usage — a positive demand loop for the POL token within the new Polygon 2.0 staking layer design. Notably, Polygon’s efforts to onboard diverse companies are gaining traction, surpassing BNB and Ethereum in supporting new applications (Figure 4).

Figure 4: Total number of new applications on the five leading Smart-Contract Platforms

Source: Artemis

Avalanche Aiming to Position themselves as the Platform for Financial Institutions

For instance, Citibank and Fidelity unveiled a foreign FX exchange solution operating on a private permissioned Avalanche Subnet to enable instantaneous settlement and cost-effectiveness. Further, JP Morgan and Apollo Global collaborated on an asset-agnostic portfolio management solution. The latter empowers fund managers to tokenize portfolios using JP Morgan’s ONYX and the Oasis Pro asset-issuing platform while leveraging multiple crypto interoperability protocols to seamlessly exchange and rebalance portfolios across various blockchains, bridging EVM and non-EVM, private and public chains.

The experiment demonstrated the power of smart contracts in automating over +3000 operational steps and reduced costs by almost 20% via programmatic settlement despite involving multiple parties in the asset management process. The experiment also demonstrated the benefits of interoperability, providing a holistic solution for managing traditional and alternative assets in a single discretionary portfolio spanning multiple asset classes.

Both initiatives underscore Avalanche’s unique value proposition, positioning it as a standout choice among smart contract platforms. The Evergreen subnets, designed for compliance with KYC and AML checks, offer native privacy and customizability, providing enterprise-level blockchain support without the constraints of a siloed private blockchain system. The model also facilitates a pioneering connection between traditional finance’s proprietary software and native crypto railways, potentially fostering synergies and accelerating ecosystem integration. Ultimately, despite the initial surge in Avalanche’s transaction volume following these integrations, reaching its peak since inception, as illustrated in Figure 5, the network activity sharply declined after that. This underscores the imperative for the network to intensify its initiatives in onboarding high-demand projects as subnets.

Figure 5: Total number of transactions on the Avalanche Network

Source: Subnets.avax.network

Lido is Decentralizing its Node-Infrastructure Operations

Lido DAO, the largest non-custodial staking provider, approved two proposals to adopt Distributed Validation Technology. DVT refers to a mechanism spreading out key management and signing responsibilities across multiple parties to reduce single points of failure and increase validator resiliency. That said, Lido will integrate DVT modules with Obol and SSV protocols, which is set to introduce a more diverse profile of node operators beyond its current list of 38 validators and help address a key concern around centralization. This is a key development as Lido stirred a debate since it’s close to accounting for a third of staked ETH (see Figure 6); it could have undesired influence over the network’s validation process and block production. This implementation is crucial to ensure the diversification of the protocol’s node operators and increase their reliability in case of validator failures or censorship attempts. Conversely, SSV and Obol networks represent new primitives, so they must remain vigilant regarding any unforeseen vulnerabilities they could introduce.

Figure 6: Dominance of Entities Staking on the Ethereum Network

Source: 21co at Dune

What to Expect

Binance, CZ, and the softening headwinds leaning into 2024

On November 21, Binance pleaded guilty and agreed to pay over $4 billion to resolve the Justice Department’s investigation into violations related to the Bank Secrecy Act, failure to register as a money-transmitting business, and the International Emergency Economic Powers Act. Binance’s founder and CEO, Changpeng Zhao (commonly known as CZ), also pleaded guilty to failing to maintain an effective anti-money laundering program and has resigned as CEO of Binance. The world’s biggest crypto exchange by assets under management has experienced $47.3B in outflows and $44.6B in inflows in November, as seen in our Dune Analytics dashboard tracking Binance’s proof of reserves.

What should we expect in 2024? CZ could face up to 18 months in prison after his sentencing in February 2024. Binance’s new CEO Richard Teng, has outlined his vision to continue building on Web 3, with a special focus on decentralized applications that empower data ownership. With Binance’s Greenfield venturing into decentralized file storage, we can expect more investment in this space to diversify revenue streams and return Binance’s brand image to industry leadership. One catalyst for that is the fact that Teng is a member of the World Economic Forum, which can yield further institutional interest in the broader industry of decentralized finance. One challenge remains untackled: Binance’s dwindling market share, especially in derivatives. In the first weeks of November, the Chicago Mercantile Exchange (CME) toppled Binance in Bitcoin futures following speculation around a spot Bitcoin ETF in the U.S.

Figure 7: Binance Asset Flow

Source: 21.co on Dune Analytics

Interoperability Protocols are Rethinking Strategies to Remain Relevant

Polkadot, for instance, is replacing its long-standing parachain auction system with Bulk Coretime and Instantaneous Coretime. For context, the existing auction system is a model for applications to enter into a competitive bidding war to lease a slot on the Polkadot network as an interconnected network known as a parachain. That said, the new two models would introduce either a pay-as-you-go model where developers rent blockspace as needed for their projects or alternatively use the conventional lease model with shorter rent periods that make it more cost-effective for projects.

Polkadot’s imminent 2.0 system redesign, slated for the second half of 2024, incorporates the aforementioned modules and introduces a trustless bridge to link with the Ethereum ecosystem. These enhancements, addressing the network’s waning interoperability against competitors like Chainlink, are pivotal for Polkadot to sustain its relevance and fortify its accessibility towards more vibrant ecosystems such as Ethereum.

On the Cosmos side, the community approved a proposal to decrease the network’s inflation from 14% to 10%, reducing the staking APR from 19% to 13.4%. While the proposal addresses the challenge of ATOM’s high inflation, which dilutes the token’s value, it highlights a utility conundrum. ATOM lacks a clear role in facilitating access to the Interchain security economy powered by its InterBlockchain Communication protocol (IBC). This absence of a distinct value proposition beyond its attractive yield may prompt smaller validators to unstake, potentially leading to increased centralization and compromising IBC security.

That said, the discord led the founder to propose a hard fork of the network into ATOM1, as he argues the inflation rate cut compromises the security of the Cosmos hub due to the network’s interoperability design, which is more crucial than elevating ATOM as a sound medium of exchange currency akin to ETH. Further, Cosmos’s interoperability technology has also been exported to the Avalanche network on testnet, a significant milestone marking the first integration outside the Cosmos ecosystem and bringing crypto closer to a trustless multichain future. Finally, Cosmos is experiencing heightened chain activity, likely driven by the launch of dYdX and USDC on Cosmos and evidenced by increased fees and active users, reaching a YTD peak, as illustrated in Figure 8, which we’ll be closely monitoring over the next few weeks.

Figure 8: Growth of Active Users and Fees on the Cosmos network

Source: Token Terminal

Bookmarks

• Get a digital copy of State of Crypto issue 10!

• Stay tuned for our Market Outlook for 2024! Join us as we share more details in our next Analyst Call.

Next Month’s Calendar

These are the top events we’re closely monitoring in December.

Source: 21shares, Forex Factory, CoinMarketCal

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Populära