Följ oss

Nyheter

Grunderna i ETFer med Felix von Bahr

Publicerad

den

Grunderna i ETFer med Felix von Bahr

Lär dig mer om g runderna i ETFer, börshandlade fonder, Felix von Bahr på Nasdaq berättar om grunderna. ETP (Exchange Traded Products) är samlingsnamnet på en grupp investeringsprodukter som är listade av banker på NASDAQ OMX för handel. Inom ETP-kategorin finner du en mängd olika produkter, som tillfredsställer olika risk och placeringsbehov. På dessa sidor kommer du finna information om ETFer (Exchange Traded Funds eller börshandlade fonder), ETNer (Exchange Traded Notes), warranter och olika typer av certifikat.

Börshandlad fond (engelska: ETF eller Exchange Traded Fund) är en fond som handlas som en vanlig aktie över börsen. Oftast är de indexfonder, men undantag finns. Det finns ETF:er kopplade till länder och regioner, branscher, teman och strategier (large cap, hög direktavkastning etc., räntor, valutor och råvaror).

För att kunna handla en ETF behöver man vanligen en aktiedepå. Fondtypen handlas till samma villkor av institutioner och privatpersoner. En ETF har normalt en eller flera marknadsgaranter som under börsens öppettider ställer köp- och säljkurser i andelarna. Marknadsgaranten använder en dator som hela tiden värderar andelarna beroende på hur fondens innehav utvecklas och ställer priser för att underlätta handel. Marknadsgaranten kan köpa (lösa in) andelar mot fondbolaget och levererar (erhåller) då motsvarande andel av ETF:ens portfölj. Blir andelen för billig relativt fondens innehav köper marknadsgaranten andelar och byter in dessa mot fondens innehav som kan säljas dyrare i marknaden. Det omvända gäller för dyra fondandelar. Denna mekanisms syfte är att skapa förutsättningar för arbitrage som medför att andelarna handlas nära det teoretiska värdet. En ETF med låg omsättning anses ändå vara mycket likvid då marknadsgaranterna använder sig av likviditeten i ETF:ens innehav för att ställa pris.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.