Följ oss

Nyheter

GBSE ETC guldpriset hedgat i euro

Publicerad

den

WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged (GBSE ETC) är utformat för att spåra MS Long Gold Euro Hedged Index ("Indexet"). Produkten gör det möjligt för EUR -investerare att få exponering mot guldpriset med en daglig valutasäkring mot rörelser i EUR/USD-växelkursen.

WisdomTree Physical Gold – EUR Daily Hedged (GBSE ETC) är utformat för att spåra MS Long Gold Euro Hedged Index (”Indexet”). Produkten gör det möjligt för EUR -investerare att få exponering mot guldpriset med en daglig valutasäkring mot rörelser i EUR/USD-växelkursen.

WisdomTree Physical Gold – EUR Daily Hedged är en börshandlad råvara (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. WisdomTree Physical Gold – EUR Daily Hedged backas upp av fysiskt tilldelat guld som innehas av JP Morgan Chase Bank, N.A. och tillhandahållande av en daglig valutasäkring av en valutamotpart. Endast metall som överensstämmer med London Bullion Market Associations (LBMA) regler för Good Delivery kan accepteras av vårdnadshavaren. Varje fysisk tacka är segregerad, individuellt identifierad och tilldelad.

Om prissättning

Varje enskild GBSE -säkerhet har en effektiv rätt till guld. Den rätten är

(i) justerad med valutasäkring (uppåt eller nedåt beroende på valuta rörelser) och

(ii) reduceras med förvaltningsavgift och säkringskostnader.

Som ett resultat, det finns ingen kontantkomponent och säkerheten har en direkt relation till värdet av den underliggande ädelmetallen i relevant valuta. Valutasäkringen tillhandahålls genom avtal med en FX -motpart (Morgan Stanley & Co International plc) som tillhandahåller, utan finansiering, exponering mot index som spårar i guldprisets rörelser i EUR/USD växelkurs.

Auktoriserade deltagare skapar och löser in GBSE -värdepapper genom att leverera eller ta emot guld som överensstämmer med LBMA Good Delivery standarder. GBSE -värdepapper handlas på börsen till ett pris som är baserat på platsen guldpriset multiplicerat med tillämplig metallrätt.

Potentiella risker

En investering i en ETC innebär en viss risk. Alla beslut att investera bör vara baserat på informationen i det relevanta prospektet. Blivande investerare bör få oberoende bokförings-, skatte- och juridisk rådgivning och bör konsultera deras professionella rådgivare för att fastställa lämpligheten av denna ETC som en investering för deras egna omständigheter.

Denna ETC är inte en UCITS -produkt.

Värdepapper i denna ETC är uppbyggda som skuldpapper och inte som aktier (eget kapital).

Det kan inte vara säkert att värdepapper alltid kan köpas eller säljas på en aktiebörs eller att det marknadspris till vilket värdepapper kan handlas på en aktiebörs kommer alltid att exakt återspegla indexets prestanda.

Det finns en risk att ädelmetaller som innehas av vårdnadshavaren kan gå förlorade, stulna eller skadad och emittenten kanske inte kan uppfylla sina skyldigheter avseende värdepapper i det fall vårdnadshavarens försäkring är otillräcklig för att täcka sådana skulder.

Emittenten är beroende av att det finns valutamotparter tillgängliga för att ingå valuta säkringsarrangemang med löpande och, om inga FX -motparter är villiga för att göra det kommer ETC inte att kunna uppnå sin investeringspolicy att tillhandahålla en valutasäkring mot guldpriset.

Valutasäkringen återställs dagligen, vilket innebär att investerare blir utsatt för valutakursförändringar inom dagen.

Emittenten är utsatt för risken att FX -motparter och annan tredje part kan misslyckas med att lämna tillbaka egendom som tillhör emittenten eller betala pengar till Emittenten.

Handla GBSE ETC

WisdomTree Physical Gold – EUR Daily Hedged (GBSE ETC) är en börshandlad råvara som handlas på bland annat tyska Xetra. (”ETC”).

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETC genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
Borsa ItalianaEURGBSEJE00B8DFY052
XetraEURGBSEDE000A1RX996

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.