Följ oss

Nyheter

GBE5 ETC en börshandlad valuta som ger fem gånger förändringen i GBPEUR

Publicerad

den

WisdomTree Short GBP Long EUR 5x Daily (GBE5 ETC) är utformat för att ge investerare en "skuldsatt kort" exponering mot pund ("GBP") i förhållande till euro ("EUR") genom att spåra MSFX 5x Short British Pound/Euro Index (TR) ("indexet"), som syftar till att återspegla fem gånger prestationen för en position i terminskontrakt som rullas dagligen.

WisdomTree Short GBP Long EUR 5x Daily (GBE5 ETC) är utformat för att ge investerare en ”skuldsatt kort” exponering mot pund (”GBP”) i förhållande till euro (”EUR”) genom att spåra MSFX 5x Short British Pound/Euro Index (TR) (”indexet”), som syftar till att återspegla fem gånger prestationen för en position i terminskontrakt som rullas dagligen.

WisdomTree Short GBP Long EUR 5x Daily är en börshandlad valuta (”ETC”). Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag.

ETC uppnår exponering mot index genom att ingå ofinansierade swappar med en motpart. Det sker ingen kontant betalning av Emittenten till motparten när en ofinansierad swap skapas. Dagliga kontantbetalningar görs emellertid mellan emittenten och motparten för att återspegla rörelserna i indexets värde.

Separat använder emittenten de kontanter den innehar för att köpa godtagbar säkerhet från motparten under ett dagligt omvänd återköpsavtal (”omvänd repo”), ett avtal där motparten går med på att återköpa sådan kvalificerad säkerhet från emittenten dagen efter. Den berättigade säkerheten förvaras av vårdnadshavaren på ett depåkonto.

MSFXSM 5X Short British Pound/Euro Index (TR)

Indexet ger en 5x ’kort’ exponering för:

(i) GBP i förhållande till EUR. Till exempel, om GBP skulle stiga i värde i förhållande till EUR, skulle indexet (spåras av ETC) minska i värde med fem gånger samma belopp. Omvänt om GBP skulle minska i värde i förhållande till EUR, skulle indexet öka i värde med fem gånger samma belopp; och

(ii) en ränteskillnad som återspeglar skillnaden mellan GBP och EUR växelkurser.

Indexet är ett totalavkastningsindex, vilket innebär att det också ger en säkerhetsavkastning.

Handla GBE5 ETC

WisdomTree Short GBP Long EUR 5x Daily (GBE5 ETC) är en börshandlad valuta (ETC) som handlas på Borsa Italiana.

Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
Borsa ItalianaEURGBE5JE00BMM1X270

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.