Följ oss

Nyheter

FRCK ETF en portfölj av statsobligationer från emerging markets prissatt i euro

Publicerad

den

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (FRCK ETF) investerar i allmänhet i Emerging Markets Bonds som ingår i Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR. Obligationens viktning motsvarar deras viktning i index.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (FRCK ETF) investerar i allmänhet i Emerging Markets Bonds som ingår i Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR. Obligationens viktning motsvarar deras viktning i index.

Investeringsmålet är att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to EUR netto efter avgifter. Börskursen kan skilja sig från substansvärdet.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.

Beskrivning av UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc investerar i statsobligationer med fokus på Emerging Markets. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har både investment grade och sub investment grade rating. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,47 % p.a. Fonden replikerar det underliggande indexets utveckling genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc har tillgångar på 222 miljoner GBP under förvaltning. FRCK ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged)-index följer den amerikanska dollardenominerade skulden utgiven av stats- och EM-emittenter. Företagsemissioner är inte kvalificerade. Landsvikterna är begränsade till 3 % av det totala utestående beloppet av alla kvalificerade emissioner. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla FRCK ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (FRCK ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEURFRCK
Borsa ItalianaEURSBEME
SIX Swiss ExchangeEURSBEME
XETRAEURFRCK

Största innehav

VärdepapperKupongFörfallodagISINValutaVikt %
ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.351.0031.07.2035XS2214238441USD1.15
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.505.1018.06.2050US760942BA98USD0.99
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.97500% 18-20.04.554.9820.04.2055US760942BD38USD0.64
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.305.0031.07.2030XS2214237807USD0.63
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.255.1221.07.2025XS1263054519USD0.58
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.37500% 19-23.01.314.3823.01.2031US917288BK78USD0.57
JAMAICA, GOVERNMENT OF 7.87500% 15-28.07.457.8828.07.2045US470160CB63USD0.53
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC-REG-S 6.87500% 16-24.03.266.8824.03.2026XS1319820897USD0.48
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.246.8824.06.2024XS1028952403USD0.45
POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 14-22.01.244.0022.01.2024US857524AC63USD0.44

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.