Följ oss

Nyheter

4RT6 ETC ger den dubbla avkastningen på oljepriset

Publicerad

den

WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged (4RT6 ETC) är utformad för att göra det möjligt för investerare att få en "hävstång" exponering mot en total avkastningsinvestering i WTI-råoljeterminskontrakt genom att följa Bloomberg WTI Crude Oil SL Index ("Indexet") och tillhandahålla en säkerställd avkastning. En daglig hävstångsexponering innebär att produkten är designad för att återspegla 200 % av den dagliga procentuella förändringen av indexnivån. Till exempel, om indexet skulle minska i värde med 5 % en viss dag, är produkten designad att minska i värde med 10 % den dagen (minus avgifter och utgifter).

WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged (4RT6 ETC) är utformad för att göra det möjligt för investerare att få en ”hävstång” exponering mot en total avkastningsinvestering i WTI-råoljeterminskontrakt genom att följa Bloomberg WTI Crude Oil SL Index (”Indexet”) och tillhandahålla en säkerställd avkastning.

En daglig hävstångsexponering innebär att produkten är designad för att återspegla 200 % av den dagliga procentuella förändringen av indexnivån. Till exempel, om indexet skulle minska i värde med 5 % en viss dag, är produkten designad att minska i värde med 10 % den dagen (minus avgifter och utgifter).

WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged är en börshandlad råvara (”ETC”). Det är inte en UCITS-produkt. Värdepapper i detta ETC är strukturerade som räntebärande värdepapper och inte som aktier (equity) och kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC stöds av swappar. Swapmotparternas betalningsförpliktelser gentemot Emittenten skyddas av innehavda säkerheter som marknadsvärderas dagligen. Säkerheten hålls på separata konton hos The Bank of New York Mellon.

Bloomberg WTI Crude Oil SL totalavkastningsindex

Indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på 2:a första månadens WTI råoljeterminskontrakt som rullas kontinuerligt enligt ett förutbestämt månatligt rullande schema. Varje handelsdag kommer ETC att återspegla 2 gånger indexets rörelse i förhållande till föregående dags stängning (exklusive avgifter och utgifter). Därför kommer eventuella förluster att förstoras i jämförelse med en minskning av indexets värde. Hävstångsbaserade ETC:er är endast avsedda för investerare som förstår riskerna med att investera i en ETC med hävstångsexponering och som avser att investera på kort sikt. Alla investeringar i en ETC med hävstång bör övervakas dagligen för att säkerställa överensstämmelse med din investeringsstrategi.

Se avsnittet ”Riskfaktorer” i det relevanta prospektet för ytterligare information om dessa och andra risker förknippade med en investering i ETC:er med hävstång. Du bör konsultera en oberoende investeringsrådgivare innan du gör en investering i en hävstångsbaserad ETC för att avgöra dess lämplighet för dina omständigheter.

Handla 4RT6 ETC

WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged (4RT6 ETC) är en europeisk börshandlad råvara. Denna råvarahandlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
LSEUSDLOILJE00BDD9Q840
Borsa ItalianaEURLOILJE00BDD9Q840
XetraEUR4RT6DE000A2BDEB6

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.