Följ oss

Nyheter

Fortsatt stort intresse för aktiefonder i mars

Publicerad

den

Fortsatt stort intresse för aktiefonder i mars

Under mars 2021 uppgick nysparandet i fonder till totalt 15,8 miljarder kronor. Stora insättningar tyder på ett fortsatt stort intresse aktiefonder, medan korta räntefonder noterade nettouttag.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 285 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till rekordhöga 5 918 miljarder.

I mars noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 15,8 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 18,5 miljarder. I blandfonder och långa räntefonder nysparades 3,1 respektive 0,4 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettouttag från korta räntefonder och hedgefonder på 3,8 respektive 2,4 miljarder kronor.

Ett nysparande på 51,1 miljarder kronor

Under första kvartalet 2021 uppgår nettosparandet i fonder till totalt 37,8 miljarder kronor. Hela 51,1 miljarder har hittills i år nysparats i aktiefonder.

”Exakt ett år efter de enorma fondutflödena i spåren av coronapandemin noteras nu ett nytt rekord för den svenska fondförmögenheten. Riskviljan är fortsatt hög med stora inflöden i aktiefonder. Intresset för branschfonder, som var en av spararnas favoritkategorier under fjolåret, har dock svalnat något. Istället vändes blickarna mot de bredare global- och Sverigefonderna, två kategorier som har den absoluta lejonparten av fondförmögenheten”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även i mars var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv och Stockholmsbörsens värde steg med drygt 8 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade under månaden ett totalt nettoinflöde på 18,5 miljarder kronor och störst var insättningarna i Sverigefonder, följt av globalfonder.

Långa räntefonder noterade i mars ett nettoinflöde på totalt 0,4 miljarder kronor, dock gjordes under månaden nettouttag från företagsobligationsfonder på 1,2 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under mars med 285 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 5 918 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 825 miljarder (motsvarande 65 procent) placerade i aktiefonder.

Nettosparandet i fonder januari-mars 2021, mdkr

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *