Följ oss

Nyheter

Fonderna som dominerar handeln med olja

Publicerad

den

Fonderna som dominerar handeln med olja

Fonder, mer korrekt de börshandlade fonderna, har kommit att bli en betydande kraft att räkna med på råvarumarknaderna där deras handel svarar för mer än en tredjedel av omsättningen i de mest aktiva terminskontrakten. Vi tittar därför på fonderna som dominerar handeln med olja.

Sedan oljepriset vände ned under sommaren 2014 har både privata investerare och institutioner köpt andelar i de börshandlade fonder som replikerar priset på olja. Dessa fonder, som också kallas för ETFer, replikerar ofta utvecklingen på oljepriset genom att köpa terminskontrakt i frontmånaden. Ett par av dessa börshandlade fonder använder sig av andra placeringsstrategier.

United States Oil Fund (NYSEArca: USO), den största av de listade ETFer som replikerar utvecklingen av oljepriset, har mer än tredubblats i storlek under 2015 efter nettoinflöden på mer än 2 miljarder dollar. Den förvaltade volymen i denna börshandlade fond uppgår nu till mer än tre miljarder USD. Det kraftiga inflödet av kapital innebär också att ett stort antal placerare har bränt sig eftersom USO har backat med nästan 15 procent sedan årsskiftet 2014/2015. Det finns emellertid de som har valt att låna andelar i denna börshandlade fond och blankat dem. Ungefär en femtedel av alla andelar i denna börshandlade fond är utlånade, och en stor del av dessa utlånade andelar har blankats av aktörer som tror på ett fortsatt fallande oljepris. ETF Securities har gjort bedömningen att USO nu äger terminskontrakt som motsvarar 175 till 180 miljoner fat WTI för leverans i maj 2015. Detta motsvarar 30 procent av alla utestående kontrakt, det som vanligtvis benämns som open interest.

Inte ett rekord

Detta är emellertid inte ett rekord. Under 2009 ägde USO som mest 96 523 terminskontrakt på WTI, att jämföra med dagens 61 793 kontrakt. Siffran är emellertid nio (9) gånger högre än det antalet terminskontrakt som USO ägde under mars 2014. Detta gör att denna börshandlade fond tilldrar sig allt större intresse från de professionella oljehandlarna. Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs har till och med sagt att nyckeln till ett högre oljepris på råvarumarknaderna är att privata placerare har köpt andelar i börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av oljepriset.

Det är emellertid inte alla de som köper andelar i oljefonder som förstår riskerna med handeln i terminsuppbackade fonder. De flesta av dessa fonder köper frontmånadskontrakten som de sedan rullar till nästkommande månad. Då oljemarknaden för närvarande befinner sig i contango innebär det att oljefonderna, allt annat lika, inte kan köpa lika många terminskontrakt eftersom priset på frontmånadskontrakten ligger lägre än de terminskontrakt som ger innehavaren rätt till leverans längre fram i tiden. Följaktligen kommer USO och de som äger andelar i denna börshandlade fond, att få en negativ avkastning när terminskontrakten rullas. Fonderna som dominerar handeln med olja

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.