Följ oss

Nyheter

Fonder som erbjuder exponering mot Mexiko utan valutarisk

Publicerad

den

Fonder som erbjuder exponering mot Mexiko utan valutarisk

Den mexikanska peson har varit den valuta som har utvecklats sämst under 2015, i alla fall gentemot den amerikanska dollarn. Trots detta ser vi att det finns en del fina möjligheter i Latinamerikas näst största ekonomi. Det finns dessutom en möjlighet för investerare att ta del av utvecklingen av den mexikanska börsen med valutahedgade börshandlade fonder genom fonder som erbjuder exponering mot Mexiko utan valutarisk. Den investerare som väljer att köpa dessa ETFer bör ha i åtanke att valutahedgen är gentemot den mexikanska peson, och att dessa börshandlade fonder handlas i USD. Det betyder att investeraren fortfarande tar en risk för att den amerikanska dollarn försvagas.

Sedan början av året har iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW) backat med 3,8 procent, men Deutsche Banks valutasäkrade ETF, db X-trackers MSCI Mexico Hedged Equity Fund (NYSEArca: DBMX) har under samma period gett sina andelsägare en uppgång om 1,3 procent. Det finns ytterligare ett alternativ, den börshandlade fond som nyligen lanserades av iShares, iShares Currency Hedged MSCI Mexico (NYSEArca: HEWW). Denna ETF har samma sammansättning som EWW, men hedgar valutarisken med terminer.

Den lägsta nivån sedan 1993

Under torsdagen handlades valutaparet USDMNX till 15,83 intraday, den lägsta nivån sedan valutanedskrivningen 1993. Eftersom Mexiko är en stor oljeexportör, något som emellertid inte märks i de börshandlade fonderna som egentligen saknar exponeringen mot oljeindustrin, har den mexikanska peson drabbats hårt av de fallande oljepriserna. Peson har också drabbats av ett fall som orsakas av att allt fler bedömare förutspår att den amerikanska centralbanken FED kommer att höja räntorna. Frågan är emellertid om valutafallet är över. Bernd Berg, valutastrateg på Société Générale anser att den mexikanska pesons svaga utveckling kan komma att fortsätta så långt ned som till en nivå på 17 peso på en dollar. Han säger att MXN, den mexikanska peson fortsätter att vara en de emerging markets valutor som är mest sårbara för den stress som kan komma att uppstå som en följa av FEDs eventuella räntehöjning nästa månad.

Benito Berber, valutastrateg på Nomura, flaggar däremot för att valutaparet USDMXN kan komma att stabiliseras i spannet 15,00 till 15,60 efter den mexikanska regeringens energireformprogram och planerade auktion av 14 olje- och gasblock den 15 juli 2015, något som bör stärka Mexikos finanser.

Den som tror på Mexiko, men är orolig för att den mexikanska peson kan komma att fortsätta att minska i värde kan således titta närmare på de valutasäkrade alternativen när det gäller börshandlade fonder, till exempel DBMX eller HEWW. Å andra sidan, om peson vänder upp från dessa historiskt låga nivåer är det bättre att äga en ETF utan valutahedge eftersom en kursuppgång för peson inte kommer ge några synliga effekter i en valutasäkrad ETF.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.