Följ oss

Nyheter

Market Vectors lanserar internationell motsvarighet till Wide Moat ETF

Publicerad

den

Market Vectors lanserar internationell motsvarighet till Wide Moat ETF

Van Ecks mycket populära börshandlade fond Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEArca: MOAT) får en internationell motsvarighet när Market Vectors lanserar internationell motsvarighet till Wide Moat ETF under namnet Market Vectors Morningstar International Moat ETF (NYSEArca: MOTI).

MOTI replikerar utvecklingen av Global ex-US Moat Focus Index (MGEUMFUN), ett regelbaserat och likaviktat index som ger exponering mot 50 attraktivt prissatta bolag utanför USA med hållbara konkurrensfördelar enligt Morningstars aktieanalysteam.

Liksom sin US-fokuserade motsvarighet använder MOTI Morningstars egenutvecklade metod för att identifiera företag med långsiktiga fördelar, som gör det möjligt för företag att göra långsiktiga vinster, mätt som avkastning på investerat kapital i förhållande till bolagets kapitalkostnad.

Den nya börshandlade fonden har exponering mot företag i 16 olika länder, inklusive fyra emerging markets i form av Indien, Kina, Mexiko och Chile. De sistnämnda har emellertid endast en aggregerad kapitalvikt om 25 procent i denna ETF. Australien har ensamt en kapitalvikt på 21,1 procent i denna börshandlade fond.

Två och en halv gånger så många aktier som i MOAT

MOTI äger 51 olika aktier, vilket gör att denna ETF har nästan två och en halv gång så många innehav som MOAT som endast har innehav i 21 olika företag. MOTI arbetar med samma urvalsmetodik, och likaviktning. I MOAT varierar de enskilda aktiernas kapitalvikt mellan 4,64 procent och 6,00 av kapitalet, medan det i MOTI varierar mellan 1,15 och 2,32 procent, en direkt följd av det högre antalet aktier i den senare börshandlade fonden. Notabelt är att inte mindre än tio av aktierna i MOTI är indiska företag, vilket gör Indien till det land med flest innehav, även om de australiensiska aktierna har en större kapitalvikt.

MOAT fyllde ett behov hos investerarkollektivet, och eftersom en stor del av de investeringsbara företagen finns utanför USA valde Van Eck Global, det företag som ligger bakom Market Vectors, att lansera en internationell motsvarighet till denna ETF. MOAT, som betyder vallgrav, får nu en internationell motsvarighet till Wide MOAT ETF, den börshandlade fonden som heter MOTI. Tanken är att MOTI skall fånga upp de vallgravsbaserade möjligheterna på aktiemarknaderna utanför USA.

På sektornivå har MOTI en kraftig övervikt mot finansiella företag som har nästan 49 procent av den totala kapitalvikten. Materials har en kapitalvikt på nästan 12 procent och är därmed den enda andra sektorn som har en tvåsiffrig kapitalvikt. Sällanköpsvaror och dagligvaror, så kallade staples, svarar tillsammans för cirka 15 procent av kapitalet i MOTI.

Innehaven i MOTI är en rad välkända företag, till exempel State Bank of India, Unilever (NYSE: UN), America Movil (NYSE: AMX), Westpac Banking, Nestle (PK: NSRGY), Potash Corp (NYSE: POT), HSBC (NYSE: HBC) och alla Kanadas storbanker.

MOAT metodik har uppenbarligen anammats av investerarna. MOAT, den ursprungliga ETFen, har ökat sitt förvaltade kapital till nästan 881 MUSD på drygt tre år av handel. MOTI årliga kostnadsprocenten är 0,56 procent. Vi ser det inte som osannolikt att en internationell motsvarighet till Wide Moat ETF kan komma att lyckas minst lika bra som MOAT.

MOTI sektorvikter

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.